izulogo

Enstitü Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

Enstitü Sekreteri
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: lisansustu@izu.edu.tr
 
Uzman
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mehmet.subasi@izu.edu.tr
Uzman

 
Telefon: 0 (212) 692 98 07
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: oya.ulukir@izu.edu.tr
 
Enstitü Uzman

Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Özel Hukuk Anabilim Dalı
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı
Tarih ve Medeniyet Anabilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı


Telefon: 0 (212) 692 88 57
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: muhammet.deger@izu.edu.tr
Uzman

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı
 Psikoloji Anabilim Dalı  

Telefon: 0 (212) 692 89 45
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: yazici.huseyin@izu.edu.tr
Uzman

Mimarlık Anabilim Dalı
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Hemşirelik Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Gıda Beslenme Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Telefon: 0 (212) 692 96 11 
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: mustafa.gur@izu.edu.tr

linkedin whatsapp telegram
Uzman

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı

Telefon: 0 (212) 692 87 07
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: a.guven@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
 Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ Anabilim Dalı
 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Telefon: 0 (212) 692 95 53 
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: abdusalam.caharbagli@izu.edu.tr
Uzman Yardımcısı

İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) Anabilim Dalı
 İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Telefon: 0 (212) 692 97 48 
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: uralhan.aslan@izu.edu.tr 
Uzman Yardımcısı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
İslam Ekonomisi ve Finans Anabilim Dalı

Telefon: 0 (212) 692 86 99 
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: ceren.erdogan@izu.edu.tr 

GÖREVLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

  • Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
  • Öğrencilerin kayıt yenileme, derse kayıt, ders ekleme bırakma vb. süreçlerin takibinin yapılması,
  • Öğrencilerin tez proje süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM, KYK vb. diğer kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge gönderilmesi,
  • İstatistiki veri ve raporların hazırlanması, öğrenci başarı durumları, kredi, burs vb. işlemlerin takibi ve ilgili kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Üniversite içindeki birimlerle gerekli yazışmaların yapılması,
  • Üniversite yönetimi tarafından verilecek diğer benzeri görevlerin yapılması,
  • Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması,
  • Mezun olan öğrencilerin tezlerinin YÖK’e yüklenmesi.

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim çalışanlarının; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.