izulogo

Merkezi Puanla Yatay Geçiş

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz lisans programlarının Ek Madde-1 yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Üniversitemize Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmak isteyen adayların Online Başvuru Sistemi'ne üye kaydı yaptıktan sonra  Başvuru Formunu'nu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri en geç 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri  gerekmektedir.

İZÜ'ye Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı 

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir.

Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında Taban ve Tavan Puanları ile Kontenjanları için tıklayınız > > >

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

Başvuru Tarihleri: 1 Ağustos 2022 Pazartesi - 15 Ağustos 2022 Pazartesi
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 10.00
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 16 Ağustos 2022 Salı  Saat: 10.00/14.00
Yabancı Dil Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı: 17 Ağustos 2022 Çarşamba
Değerlendirme Tarihleri: 17-18 Ağustos 2022 Çarşamba - Perşembe
Sonuç İlan Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma Saat: 17.30
Asıl Kayıt Tarihleri: 22-26 Ağustos 2022 Pazartesi - Cuma
Yedek Kayıt Tarihleri: 29 Ağustos 2022 Pazartesi – 2 Eylül 2022 Cuma

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler:

 • Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar,
 • Lisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylardan puan şartını yerine getirenler,
 • Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran, sınavsız geçişten yararlanan, ön lisans veya MTOK programlarında kayıtlı olan adaylardan puan şartını yerine getirenler.

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

 • Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanından düşük olanlar,
 • ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar,
 • Bahar yarıyılı için; ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan (T.C.hariç) yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar,
 • Üniversiteye yurt dışı öğrenci kabul koşullarına göre kabul edilip kayıt olanlar,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar, (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan adaylar, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptırdıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.)
 • Askeri yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar,
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Genel Durumlar:

 • İlgili yarıyılda kayıt dondurmuş veya kayıt yenilememiş olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 • Geçmek istenilen programa, adayın halen öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse programın taban puan oluşmadığından başvuru yapılamaz.
 • Askeri yükseköğretim kurumlarındaki adaylar merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

Yabancı Dil Yeterliği:

Yabancı Dil Hazırlık sınıfı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik şartını sağlayamayan adaylar Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görürler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları zorunludur.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda azami süreyi tamamlayarak ilişik kesme durumuna gelen adaylar, yalnızca öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuruda bulunabilirler.

Öğrenim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlara başvuru için yabancı dil yeterliğini gösterir belgenin sunulması gerekir. Belgesi olmayan adayların  Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Belirleme ve Yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekir.

1. Başvuru Formu. (İZÜ Başvuru ve Yerleştirme Sistemi'ne üyelik kaydı yaptıktan sonra Online Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.) 
2. LYS Sonuçlarının (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
3. ÖSYS Yerleştirme Sunucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
4. Öğrenci Belgesi, (Belgede; "Kayıt Türü" ya da "Kayıt Şekli" belirtilmeyen öğrencilerin daha önce "Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair" bilgi notu bulunmalıdır)
5. 
Not Durum Belgesi (Transkript),
6. 
Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Öğrenci veya Not Durum Belgesinde belirtilmesi yeterlidir.)
7. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.


Üniversitemizde; 2022-2023 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında her bir lisans programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı da dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda öngörülen toplam öğrenci kontenjanının %30'u kadar Ek Madde-1 Yatay Geçiş Kontenjanı ayrılmıştır.

- Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında ÖSS/YKS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını görüntülemek için tıklayınız > > >

- Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında DGS taban ve tavan puanları ile  kontenjanlarını görüntülemek için tıklayınız > > >


NOT:
Yukarıdaki linklerde yer alan Taban-Tavan Puanlar ve Başarı Sıralamamaları Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen aday öğrenciler için ilgili yıldaki merkezi yerleştirme verileri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. YKS veya DGS sonuçlarına göre Üniversitemiz lisans programlarını tercih edecek adayların https://www.izu.edu.tr/aday-ogrenci/kontenjan-puanlar adresinde yayınlanan taban-tavan puanları dikkate almaları gerekmektedir.

Üniversitemiz lisans programlarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) yapacak adayların kesin kayıt işlemleri 22 - 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu tarihlerde öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

UYARI:
Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

1-Kayıt Dilekçesi, Dilekçe örneği için tıklayınız > > >
2-Kimlik Fotokopisi, (Kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslı bulundurmalıdır)
3-Lise Diploması (Aslı ve Fotokopisi),
4-Not Durum Belgesinin (Transkript) Aslı, (Hazırlık veya 1. Sınıfa geçiş yapacak öğrencilerden istenmez)
5-Disiplin Durum Belgesi, (Öğrenci Belgesinde belirtilmesi yeterlidir.)
6-Öğrenci Belgesi, (Belgede; "Kayıt Türü" ya da "Kayıt Şekli" belirtilmeyen öğrencilerin daha önce "Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair" bilgi notu bulunmalıdır)
7-Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı “yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına” dair üst yazı,
8-ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
9-ÖSYS Yerleştirme Sunucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır),
10-Vesikalık Fotoğraf (4 Adet),
11-Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.
12-Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı, (Muafiyet talepleri için ilgili Fakülte Sekreterliğine verilecektir, Hazırlık veya 1. Sınıfa geçiş yapacak öğrencilerden istenmez)
13-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak milli sporcular için, Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı veya fotokopisi, (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı)
14-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler için, Sağlık Kuruluşlarından (Aile Hekimliğinden) alınacak “Spor özel yetenek sınavlarına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur” kaydı konulmuş doktor raporu.

NOT:
a) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıt olunan lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl süreyle devam eder. 
b) Merkezi yerleştirme puanı ile eş değer bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler hesaplamaya dahil edilir.
c) Merkezi yerleştirme puanı ile farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi, öğrencinin kabul edildiği programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden belirlenir.

ÖNEMLİ:
Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

Üniversitemize ödemeniz gereken öğrenim ücretinin tutarını Öğrenim Ücreti Ödeme ve Borç Sorgulama Sistemi'ne "T.C. Kimlik Numaranız" ve "Soyadınız" ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Öğrenim ücreti ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci; o kurumda alıp başarılı olduğu dersler için, Kampüs Bilgi Sisteminden alacağı Ders Muafiyet Dilekçesi, transkript, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planının onaylı suretleri ile birlikte ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine müracaat ederek muafiyet talep edebilir.

Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi ,ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin "Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı" ile "Yabancı Dil Yeterlik Sınavı" 15 - 16 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğretim dili %100 İngilizce, %30 İngilizce, %100 Arapça ve %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin sınavları 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat 10.00 ve 16 Ağustos 2022 Salı günü Saat: 10:00/14.00 da  yapılacaktır.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu

Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak

Dil Çerçevesi Seviyeleri

(CEFR)

TOEFL IBT

ÜDS / KPDS / YDS

E-YDS / YÖKDİL

PTE ACADEMIC


CPE /CAE

B2+ *

72 ve üzeri

60 ve üzeri

55 ve üzeri

C / B / A

B2

62 - 71

52,50 - 58,75

43-54

-

B1+

52 - 61

43,75 - 51,25

36-42

-

B1

42 - 51

35 - 42,5

30-35

-

A2

20 - 41

16,25 – 33,5

-

-

A1

0 - 19

0 - 15

-

-

* Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN >>> Telefon: 444 97 98 / Whatsapp: 0 (552) 918 97 98 / E-posta: bilgi@izu.edu.tr