izulogo

Merkezi Puanla Yatay Geçiş

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz lisans programlarının 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Üniversitemize Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmak isteyen adayların Online Başvuru Sistemi'ne üye kaydı yaptıktan sonra  Başvuru Formunu'nu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri en geç 19 Ocak 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri  gerekmektedir.

İZÜ'ye Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı 

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 25 Aralık 2023-19 Ocak 2024 Pazartesi-Cuma
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 22 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 10.00
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 23 Ocak 2024 Salı Saat: 10.00/14.00
Yabancı Dil Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı: 24 Ocak 2024 Çarşamba
Değerlendirme Tarihleri: 24-26 Ocak 2024 Çarşamba-Cuma
Sonuç İlan Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 17.30
Asıl Kayıt Tarihleri: 29 Ocak 2024  Pazartesi - 2 Şubat 2024 Cuma
Yedek Kayıt Tarihleri: 5-9 Şubat 2024 Pazartesi - Cuma

A. GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda( ÖSYS)/ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan;

a) Ülkemizdeki ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme veya ilgili yılın ÖSYS/YKS Puanına ve özel yetenek sınavı ile kayıt yaptırmış adaylar ile

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yerleştirilerek kayıt yaptıran adayların

başvuru yapabileceğine,

c) ÖSYS/YKS Kılavuzunda yer almayan yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına veya söz konusu kılavuzda yükseköğretim kurumu yer alsa bile Kılavuzda kayıtlı olduğu programı yer almayarak kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS/YKS Puanı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS/YKS’ye girip herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına)

B. BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda (ÖSYS/YKS) Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine,

2. ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan veya almayan yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS/YKS Puanı ile Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS/YKS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

 • Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanından düşük olanlar,
 • ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar,
 • Yurt dışından öğrenci kabul esasları uyarınca kayıt yaptıranlar,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar, (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan adaylar, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptırdıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.)
 • Askeri yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar.

DGS Puanı İle yatay geçiş;

 • Üniversiteye DGS ile kayıt yaptıran öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için; yatay geçiş yapmak istediği lisans programın sınava girdiği yılda ÖSYM tarafından yayınlanan "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları" arasında yer alması gerekir.

Genel Durumlar:

 • İlgili yarıyılda kayıt dondurmuş veya kayıt yenilememiş olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 • Geçmek istenilen programa, adayın halen öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse programın taban puan oluşmadığından başvuru yapılamaz.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden lisans programlarına başvuru yapılamaz.
 • Askeri yükseköğretim kurumlarındaki adaylar merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

Yabancı Dil Yeterliği:

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aradığı yabancı dil şartını sağlaması gerekir, kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamazlar,

a) İlgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabilirler ve bu öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler),

b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte bu usul ve esaslardaki şartları sağlayan öğrenciler kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabilirler ve bu öğrencilerden ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler),

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda azami süreyi tamamlayarak ilişik kesme durumuna gelen adaylar, yalnızca öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuruda bulunabilirler.

Öğrenim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlara başvuru için yabancı dil yeterliğini gösterir belgenin sunulması gerekir. Belgesi olmayan adayların  Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Belirleme ve Yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin" Ek Madde 1'i ve "Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri" uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemizin her bir aktif lisans programının normal öğrenim süresindeki her bir sınıfı için (zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere) ilgili yılın "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'"da öngörülen toplam öğrenci kontenjanının %20'si kadar Ek Madde-1 Yatay Geçiş Kontenjanı ayrılmıştır.

- Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında ÖSS/YKS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını görüntülemek için tıklayınız > > >

- Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında DGS taban ve tavan puanları ile  kontenjanlarını görüntülemek için tıklayınız > > >


NOT:
Yukarıdaki linklerde yer alan Taban-Tavan Puanlar ve Başarı Sıralamamaları Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen aday öğrenciler için ilgili yıldaki merkezi yerleştirme verileri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. YKS veya DGS sonuçlarına göre Üniversitemiz lisans programlarını tercih edecek adayların https://www.izu.edu.tr/aday-ogrenci/kontenjan-puanlar adresinde yayınlanan taban-tavan puanları dikkate almaları gerekmektedir.

1. Başvuru Formu. (İZÜ Başvuru ve Yerleştirme Sistemi'ne üyelik kaydı yaptıktan sonra Online Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.) 
2. LYS Sonuçlarının (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
3. ÖSYS Yerleştirme Sunucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
4. Öğrenci Belgesi, (Belgede; "Kayıt Türü" ya da "Kayıt Şekli" belirtilmeyen öğrencilerin daha önce "Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair" bilgi notu bulunmalıdır)
5. 
Not Durum Belgesi (Transkript),
6. 
Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Öğrenci veya Not Durum Belgesinde belirtilmesi yeterlidir.)
7. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.


 1. Başvuruların değerlendirilmesi ilgili Dekanlık tarafından belirlenen komisyon tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 2. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların başarı sıralaması; Adayın Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ve ilgili puan türündeki ÖSYS/YKS/DGS puanları dikkate alınarak yapılır.
 3. Başvuruların kontenjanı aşması halinde; ilgili puan türünde puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan kadar asil ve kontenjan kadar yedek aday belirlenerek ilan edilir.
Üniversitemiz lisans programlarına 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) yapacak adayların kayıtları;

- Asıl Kayıt Tarihleri: 29 Ocak 2024 Pazartesi - 2 Şubat 2024 Cuma
- Yedek Kayıt Tarihleri: 5-9 Şubat 2024 Pazartesi - Cuma

tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu tarihlerde öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

UYARI:
Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

1-Kayıt Dilekçesi, Dilekçe örneği için tıklayınız > > >
2-Kimlik Fotokopisi, (Kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslı bulundurmalıdır)
3-Lise Diploması (Aslı ve Fotokopisi),
4-Not Durum Belgesinin (Transkript) Aslı, (Hazırlık veya 1. Sınıfa geçiş yapacak öğrencilerden istenmez)
5-Disiplin Durum Belgesi, (Öğrenci Belgesinde belirtilmesi yeterlidir.)
6-Öğrenci Belgesi, (Belgede; "Kayıt Türü" ya da "Kayıt Şekli" belirtilmeyen öğrencilerin daha önce "Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair" bilgi notu bulunmalıdır)
7-Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı “yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına” dair üst yazı,
8-ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
9-ÖSYS Yerleştirme Sunucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır),
10-Vesikalık Fotoğraf (4 Adet),
11-Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.
12-Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı, (Muafiyet talepleri için ilgili Fakülte Sekreterliğine verilecektir, Hazırlık veya 1. Sınıfa geçiş yapacak öğrencilerden istenmez)
13-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak milli sporcular için, Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı veya fotokopisi, (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı)
14-
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler için, Sağlık Kuruluşlarından (Resmi veya özel bir sağlık kurumundan) alınacak “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur” kaydı konulmuş doktor raporu

NOT:
a) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıt olunan lisans programının normal öğrenim süresince devam eder. 
b) Merkezi yerleştirme puanı ile eş değer bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler hesaplamaya dahil edilir.
c) Merkezi yerleştirme puanı ile farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi, öğrencinin kabul edildiği programın azami öğrenim süresinden intibakının yapıldığı sınıf çıkartılarak yeniden belirlenir.

ÖNEMLİ:
Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

Üniversitemize ödemeniz gereken öğrenim ücretinin tutarını Öğrenim Ücreti Ödeme ve Borç Sorgulama Sistemi'ne "T.C. Kimlik Numaranız" ve "Soyadınız" ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Öğrenim ücreti ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine not durum belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından (KKTC Üniversiteleri hariç) alınan belgelerin apostil tasdikinin yaptırılması zorunludur. Öğrenci apostil tastiki yaptırılmayan belge ile muafiyet talebinde bulunamaz.

(2) Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

(3) Öğrencinin muafiyet talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır.

(4) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, akademik danışmanın onayı ile ders alma kurallarına uygun olarak muaf oldukları AKTS kredisi kadar bir üst sınıftan ders alabilir.

(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu dersler ilgili komisyon tarafından belirlenen esaslara göre muaf edilir ve transkripte işlenir.

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler için "Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı" ile "Yabancı Dil Yeterlik Sınavı" 22-23 Ocak 2024 tarihlerinde,  Saat: 10:00/14.00   arasında yapılacaktır.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu


Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak

Dil Çerçevesi Seviyeleri

(CEFR)

TOEFL IBT

ÜDS / KPDS / YDS

E-YDS / YÖKDİL

PTE ACADEMIC


CPE /CAE

B2+ *

72 ve üzeri

60 ve üzeri

55 ve üzeri

C / B / A

B2

62 - 71

52,50 - 58,75

43-54

-

B1+

52 - 61

43,75 - 51,25

36-42

-

B1

42 - 51

35 - 42,5

30-35

-

A2

20 - 41

16,25 – 33,5

-

-

A1

0 - 19

0 - 15

-

-


*
Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN >>> Telefon: 444 97 98 / Whatsapp: 0 (552) 918 97 98 / E-posta: bilgi@izu.edu.tr