izulogo

Çift Anadal Programı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ÇAP Başvuruları

Üniversitemiz Çift Anadal Programlarının kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları aşağıda verilmiştir. Çift Anadal Programlarına başvurmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Online Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Çİft Anadal

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 • Başvuru Tarihleri: 22-29 Ocak 2024 Pazartesi-Pazartesi / Saat:17.30
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınav Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı / Saat:10.00
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba / Saat:10.00/14.00
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba / Saat:17.30
 • Değerlendirme Tarihleri: 31 Ocak-2 Şubat 2024 Çarşamba- Cuma
 • Sonuç İlan Tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma Saat:17.30
 • Kesin Kayıt Tarihleri: 5-9 Şubat 2024 Pazartesi-Cuma
 • Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 12-14 Şubat 2024 Pazartesi-Çarşamba
 1. Çift anadal programı, başvuru ve kabul şartlarını sağlayan öğrencilerin Üniversitede iki ayrı diploma programına kayıt olmasını ve  eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. 
 2. Çift anadal programında alınacak dersler, öğrencinin anadal programında başarmış ve muaf sayılmış dersleri haricinde, bu programının öğretim planındaki tüm derslerden oluşur.
 3. Çift anadal programından alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı, öğrencinin anadal programında başarmış ve muaf sayılmış dersleri hariç en az 60 AKTS kredisi olmalıdır.
 4. Çift anadal programı ilgili bölümlerin/programların işbirliği ile yürütülür. Çift anadal programından alınması gereken dersler ile bu derslerin hangi yarıyıllarda alınacağının belirlemesi için ilgili bölüm/program başkanı tarafından her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir.
 5. Çift anadal programında görevlendirilen akademik danışman öğrencilerin anadal programındaki akademik danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar. 
 6. Çift anadal programı eğitim öğretim faaliyetleri, öğretim planı değişiklikleri ve benzeri hususlarda anadal programında uygulanan esaslar geçerlidir.
 7. Öğrenci anadal programına ek olarak sadece bir çift anadal ve eş zamanlı olarak çift anadal programından farklı bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.
 8. Öğrenci çift anadal programından, anadal program dersleri ile birlikte (varsa yandal program dersleri de dahil) bir yarıyılda en fazla 50 AKTS kredi ders alabilir. Tekrarlanan dersler öğrencinin ders yüküne sayılır.
 9. Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift anadal programını henüz başarı ile tamamlayamayan öğrencinin öğrenim süresi, çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami öğrenim süresi kadardır.

Çift anadal programlarına kabul edilebilecek öğrenci sayısı; hukuk, sağlık ve mühendislik programları hariç, çift anadal yapılacak programların ilgili yıla ait merkezi yerleştirme kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere, yarıyıllar bazında ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

FAKÜLTE / PROGRAM Puan Türü ÖSYS Kont. 3. YY. 4. YY. 5. YY. ÇAP Programına Başvurabilecek Programlar
Kont. Kont. Kont.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 55 5 5 5 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Sınıf Öğretmenliği EA 49 5 5 5 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) DİL 39 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 54 5 5 5 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 55 5 5 5 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 29 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 48 5 5 5 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İngilizce Öğretmenliği DİL 54 5 5 5 Tüm Eğitim Fakültesi Programları
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk EA 172 3 3 3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
İslam İktisadı ve Finans
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)
Psikoloji
Psikoloji (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe) EA 50 5 5 5 Sosyal Hizmet
Beslenme ve Diyetetik
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)
İslam İktisadı ve Finans
Sağlık Yönetimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Hukuk
İslami İlimler
Psikoloji (İngilizce) EA 50 5 5 5 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 35 3 3 3 Sosyoloji (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Hukuk
Psikoloji (İngilizce)
İslami İlimler (Arapça)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Tarih
Sosyoloji (%30 İngilizce) EA 25 3 3 3 Hukuk
İslami İlimler (Arapça)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Tarih
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Sosyal Hizmet
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı
Görsel İletişim Tasarımı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)
Tarih SÖZ 25 3 3 3 İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (İngilizce)
Psikoloji (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Türk Dili ve Edebiyatı
İslami İlimler (Arapça)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Görsel İletişim Tasarımı
Hukuk
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
İslam İktisadı ve Finans
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 3 3 3 İslami İlimler (Arapça)
İslami İlimler (%30 Arapça)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)
İngilizce Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Psikoloji
Görsel İletişim Tasarımı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tarih
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 30 3 3 0 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Mimarlık
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı
Psikoloji (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tarih
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İktisat (%30 İngilizce) EA 29 3 3 3 Tüm Lisans Programları
İşletme (%30 İngilizce) EA 44 4 4 4 Tüm Lisans Programları
İslam İktisadı ve Finans EA 25 5 5 5 Tüm Lisans Programları
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) EA 29 5 5 5 Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 39 5 5 5 Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) EA 44 5 5 5 Tüm Lisans Programları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği SAY 62 2 2 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 48 2 2 2 Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Mimarlık
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 48 3 0 3 Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
Mimarlık SAY 20 2 2 2 İç Mimarlık ve Çevre tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 77 2 2 2 Mimarlık
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 62 4 4 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) SAY 23 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) SAY 39 2 2 2 Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet EA 39 4 4 2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Psikoloji (Türkçe)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Sağlık Yönetimi EA 34 4 4 4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Beslenme ve Diyetetik
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji (İngilizce)
Hemşirelik
Hemşirelik SAY 74 8 8 8 Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Psikoloji (Türkçe)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik SAY 74 8 8 8 Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Psikoloji (Türkçe)
Sosyal Hizmet
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce)
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça) SÖZ 74 10 10 10 Tüm Lisans Programları
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği 43 3 3 3 Tüm Eğitim Fakültesi Programları

 1. Çift anadal programına başvurular her yarıyıl için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
 2. Öğrenci aynı anda en fazla iki çift anadal programına başvuru yapabilir.
 3. Öğrenci aynı anda çift anadal ve yandal programlarına başvuru yapabilir.
 4. Çift anadal programından kendi isteği veya başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen öğrenci Üniversitenin herhangi bir çift anadal programına yeniden başvuru yapamaz.
 5. Çift anadal programında kayıtlı öğrenci başka bir çift anadal programına başvuru yapamaz.
 6. Öğrenci çift anadal programına, anadal programının en erken 3 üncü, en geç 5 inci yarıyılın başında başvurabilir.
 7. Başvuru anında anadal programındaki AGNO'su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler çift anadal programına başvurabilir.
 8. Anadal programındaki AGNO'su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal programının ilgili yıldaki taban puanından daha yüksek puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.
 9. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programının öğretim planındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekir.
 10. Başarı sıralaması şartı bulunan lisans programlarında çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, diğer şartların yanı sıra, ilgili puan türündeki merkezi yerleştirme başarı sırasının YÖK tarafından belirlenen asgari başarı sırasından yüksek olması gerekir.(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.)
 11. Öğrencilerin Hukuk çift anadal programına başvuru yapabilmesi için merkezi yerleştirme başarı sırasının Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin ilgili yıldaki merkezi yerleştirme başarı sırasından yüksek olması gerekir.
 12. Öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen ilgili yabancı dil yeterlik şartlarını sağlamaları veya Üniversite tarafından yapılacak ilgili yabancı dil yeterlik sınavına girerek bu sınavdan başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil yeterlik şartını sağlamayan adaylardan Üniversite tarafından yapılan ilgili yabancı dil yeterlik sınavından da başarısız olanların başvuruları geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
 13. Öğrenim dili tamamen yabancı dil olan lisans programlarında kayıtlı Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim dili kısmen veya tamamen Türkçe olan  programlarda çift anadal yapmak isteyenlerin en az B2 seviyesinde Türkçe Dil Yeterlik Sertifikasına sahip olmaları veya Üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavına girerek bu sınavdan başarılı olmaları gerekir. En az B2 seviyesinde Türkçe Dil Yeterlik Sertifikasına sahip olmayan adaylardan Üniversite tarafından yapılan Türkçe Dil Yeterlik Sınavından da başarısız olanların başvuruları geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
 14. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına çift anadal başvurusu yapan öğrencilerin diğer şartların yanı sıra Üniversite tarafından yapılacak yetenek sınavından da başarılı olmaları gerekir.
 15. Başarı sıralaması şartı bulunan lisans programlarına DGS-Dikey Geçiş, YÖS-Uluslararası ve TCS-Türkiye Burslusu kayıt türü ile kayıt yaptıran öğrenciler çift anadal programlarına başvuru yapamaz.
 16. Uyarma ve kınama hariç disiplin cezası alan öğrenciler çift anadal programına başvuramaz.
 1. Çift anadal programına kabul işlemi, adayların AGNO başarı sıralamasına göre o programın yürütüldüğü ilgili bölümün/programın önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.
 2. Öğrencilerin AGNO’sunun eşit olması halinde başarılan AKTS kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde merkezi yerleştirme puanı yüksek olana, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
 3. Çift anadal programına kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrenciler ile programa kayıt hakkı kazanamayanlar ve başvurusu reddedilenler ilgili yarıyıl için Senato tarafından belirlenen “Sonuçların İlanı” tarihinde ilgili birimler tarafından Kampüs Bilgi Sisteminden ilan edilir ve aynı gün içinde üst yazı ile Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
 1. Çift anadal programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Senato tarafından belirlenen “Kayıt Tarihleri”nde ıslak imzalı Çift Anadal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir.
 2. Çift anadal programına ilan edilen “Kayıt Tarihleri”nde kayıt yaptırmayan asıl öğrencilerin olması durumunda, yedek öğrencilerin  Senato tarafından belirlenen “Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri”nde ıslak imzalı Çift Anadal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir.
 3. İlan edilen kayıt tarihlerinde Çift Anadal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, çift anadal programına kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.
 4. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
 5. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 1. Çift Anadal Programına Kayıt Dilekçesi, Dilekçe için tıklayınız > > >
 2. Kimlik Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulundurmalıdır)
 3. Lise Diploması, (Aslı ve Fotokopisi)
 4. Not Durum Belgesi, (Transkript)
 5. Disiplin Durum Belgesi,
 6. Öğrenci Belgesi,
 7. ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
 8. ÖSYS Yerleştirme Sonucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
 9. Vesikalık Fotoğraf, (2 Adet)
 10. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.
 11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler için, Sağlık Kuruluşlarından (Aile Hekimliğinden) alınacak “Spor özel yetenek sınavlarına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur” kaydı konulmuş doktor raporu,
 12. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak milli sporcular için, Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı veya fotokopisi, (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı)

Not: Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

Çift anadal programında kayıtlı öğrencinin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet işlemi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

 1. Öğrenci, anadal veya başka bir programında başarmış olduğu dersler için Kampüs Bilgi Sisteminden alacağı Ders Muafiyet Dilekçesi, transkript, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planının onaylı suretleri ile birlikte ilgili fakülte sekreterliğine müracaat ederek muafiyet talep edebilir.
 2. Öğrenci, muafiyet talebini Çift Anadal Programına kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. 
 3. Öğrencinin muafiyet talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. 
 4.  Öğrencinin anadal veya farklı bir programda başarmış olduğu derslerden muaf sayılanlar, çift anadal programının not durum belgesine aynı harf notu ile işlenir.
 5. Çift anadal programında kayıtlı öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve akademik başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile çift anadal programında aldığı dersler üzerinden hesaplanır. 
 6. Çift anadal programı için ayrı not durum belgesi düzenlenir ve ANO ile AGNO ayrı ayrı hesaplanır. Çift anadal programından alınan derslerin ağırlıklı genel not ortalamaları not durum belgesinde bilgi notu olarak ayrıca gösterilir.
 7. Çift anadal programında kayıtlı öğrencinin anadal programında başarmış olduğu dersler için muafiyet talebini her yarıyıl bütünleme sınav not ilanlarını takip eden beş iş günü içinde yapması gerekir. Bu süre içinde muafiyet talebi yapmayan öğrenci talebini bir sonraki yarıyılın bütünleme sınav not ilanlarını takip eden beş iş günü içinde yapabilir.
 8. Çift anadal programında alınmış ve başarılmış dersler için anadal programında muafiyet verilemez.
 9. Çift anadal programına kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre yapılır.
 10. Çift anadal programına kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları 2. sınıfa yapılır.

İZÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız >>>

 1. Çift anadal programında kayıtlı öğrenci, kurum içi programlar arası geçiş hükümlerine uygun olarak çift anadal programına yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 2. Programlar arası geçiş yapan öğrencinin önceki anadal programında kayıt hakkı kazandığı çift anadal programı ile geçiş yaptığı anadal programı arasında çift anadal yapılabiliyorsa öğrenci önceden kayıt hakkı kazandığı çift anadal programındaki  öğrenimine devam eder, yoksa bu programdan ilişiği kesilir. 
 1. Öğrenci anadal programında öğrenim gördüğü sürece çift anadal programında kayıt dondurma talebinde bulunamaz. Ancak, anadal programında kayıt donduran öğrenciler ile yurt içi veya yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında farklı bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler ilgili yarıyıllar için çift anadal programında izinli sayılır.
 2. Öğrencilik Statüsü anadal programında İzinli/Kayıt Dondurma olan öğrenciler ile yurt içi veya yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında farklı bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler ilgili yarıyılda çift anadal programından ders alamaz..
 3. Öğrencilik Statüsü anadal programında Pasif Öğrenciler (Kayıt Yenilememiş) olan öğrenciler (mezunlar hariç) ilgili yarıyılda çift anadal programından ders alamaz.

 1. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki AGNO'su bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.72'nin altına düşebilir. AGNO'su ikinci defa 4.00 üzerinden 2.72'nin altına düşen öğrencinin ilgili yarıyıl sonunda sınav  notlarının ilanını takip eden hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından çift anadal programından kaydı silinir.
 2. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kayıt yenilemediği ikinci yarıyılın ders ekleme bırakma dönemini takip eden hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bu programdan kaydı silinir. Yurt içi veya yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında başka bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin diğer üniversitede geçirdikleri yarıyıllar ile anadal programında kayıt dondurulan yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.
 3. Çift anadal programından kaydı silinen öğrenci, talep etmesi ve çift anadal programı ile aynı yandal programının kabul şartlarını sağlanması halinde kontenjan şartı aranmaksızın ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yandal programına kayıt yaptırabilir. Bu öğrencinin talep etmesi halinde çift anadal programında başarılı olduğu derslerden yandal programında yer alanlar ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yandal programının not durum belgesine işlenir.
 4. Çift anadal programından kaydı silinen öğrenciye yandal programının tüm şartlarını yerine getirmişse talep etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Yandal Sertifikası verilir.

Öğrenciler kayıtlı oldukları çift anadal programının normal öğrenim süresince tam burslu olarak öğrenim görürler. Çift anadal programından normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları çift anadal derslerinin AKTS kredi ücretini öderler.

 1. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programından almış, başarmış ve çift anadal programında muaf sayılmış dersleri hariç çift anadal programının öğretim planındaki en az 60 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlaması ve  AGNO'sunun 4.00 üzerinden en az 2,72 olması gerekir.
 2. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programından almış, başarmış ve çift anadal programında muaf sayılmış dersleri ile çift anadal programında almış ve başarmış olduğu derslerin AKTS toplamlarının en az 240 olması gerekir.
 3. Çift anadal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilebilir.
 4. Çift anadal programından kaydı silinen öğrenciye, anadal programında başarmış ve muaf sayılmış dersleri hariç, çift anadal programından en az 120 AKTS kredi ders başarması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması şartı ile talep etmesi halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 22/03/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile önlisans diploması verilebilir. Öğrencinin önlisans diploması alabilmesi için öncelikle anadal programından mezun olması gerekir.
Halkalı Kampüsü
Adres / Posta Kodu: 
Halkalı Cad. No: 281 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL 34303
IZU_Cozum_Merkezi_WhatsApp

444 97 98
bilgi@izu.edu.tr