izulogo

Gıda ve Tarım AUM

Hakkında

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda ve Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi ülkemizde gıda ve tarım alanında yapılan çalışmalara destek vermek için üniversite düzeyinde kurulmuş bir araştırma merkezidir. 

Merkezin temel amacı; gıda ve tarım ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak, gıda sanayisi ve tarım alanındaki problemleri çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.

Merkezin öncelikli faaliyet alanı türkiye’nin tarımsal kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak ve bu konuda gerekli imkanları hazırlayarak uygulamaları gerçekleştirmek, teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek, yürütmek ayrıca yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek ve üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Buna ilaveten, endüstrinin ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, bölgenin sosyo-ekonomik ve politik değişimine yönelik araştırmalar yapmak ve İstanbul ili ve marmara bölgesi ile ilgili gıda ve tarım konularında projeler üretmek ve gerekli çalışmaları yapmak faaliyet alanı kapsamına girmektedir.

Üniversitemiz Gıda ve Tarım, Araştırma ve Uygulama Merkezi amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ilk olarak merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları kuruldu ve bu grupların faaliyetleri düzenlenerek denetlendi.

Araştırma faaliyetleri olarak, iki adet proje desteklendi ve bu projeler yayın haline getirilerek uluslararası hakemli dergilerde basılmak üzere gönderildi. Ayrıca, bu çalışmalar, 01-04.Ekim, 2015 tarihinde Bosna’da gerçekleşen “3.Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar”  Sempozyumu'nda bildiri olarak sunuldu.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri olarak, üniversitemiz çevresinde ve İstanbul Avrupa Yakası'nda gıda sanayi ile iştigal eden bazı firmalar ile diyaloglar kuruldu ve görüşmeler yapıldı.
 

Müdür

Doç. Dr. İbrahim GÜLSEREN

Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Banu METİN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜLSEREN 


Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bülent NAZLI
Prof. Dr. Hasan YETİM
Dr. Öğr. Üyesi Banu METİN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜLSEREN
Dr. Öğr. Üyesi Ertan ERMİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tarık ZENGİN