izulogo

YKS - Yeni Kayıt

Sevgili Öğrencimiz; 

İZÜ Ailemize Hoş Geldiniz. Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazandığınız için sizi ve ailenizi tebrik eder, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.

2021-YKS 2 nci ek yerleştirme ile Üniversitemizde herhangi bir lisans programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri  26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı E-Kayıt Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Kayıtla ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilmiş olup, bu bilgileri dikkatlice okuyarak sırasıyla yapmanız, kaydınızı kolay ve sorunsuz yapmanızı sağlayacaktır. 

ADIM ADIM E-KAYIT İŞLEMLERİ; 
1. ADIM:

Öğrenim ücreti tutarınızı İZÜ Öğrenim Ücreti Ödeme Sistemi'ne girerek öğreniniz ve ödemenizi yapınız. (%100 Burslu öğrencilerin bu işlemi yapmasına gerek yoktur.)
Ödeme işlemleri ile ilgili bilgi için tıklayınız > > >

2. ADIM:

Öğrenim ücretinizi ödedikten sonra E-Kayıt Sistemi'ne girerek Üniversiteye kayıt işleminizi tamamlayınız.
E-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız > > >

3. ADIM:

E-kayıt işleminizi yaptıktan sonra Üniversite E-Kayıt Belge Sorgulama Sistemi'ne girerek barkodlu E-Kayıt Belgenizi oluşturunuz.

4. ADIM:

https://portal.izu.edu.tr/Account/ForgotPasswordSearch adresinden yeni parolanızı oluşturunuz ve aşağıdaki kılavuz yardımı ile iletişim bilgilerinizi doğrulayınız. (Kılavuzdaki 3. maddeden başlayabilirsiniz.)
İZÜ Hesap Doğrulama Kılavuzu için tıklayınız > > >

5. ADIM:

Son olarak Kampüs Bilgi Sistemi'nde sizler için hazırladığımız mini anketimizi cevaplayınız. 

* E-Kayıt işlemini yapan öğrencilerin ayrıca Üniversitemize gelerek kayıt yaptırmalarına ve evrak teslim etmelerine gerek yoktur.

* Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

* E-Kayıt Sisteminde Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sisteminden lise mezunu olduğuna dair bilgi alınamaması uyarısı: E-Kayıtta bu hatayı alan öğrencilerin kayıt işlemini tamamlayabilmesi için, lisesinden alacağı tek ders veya bütünleme sınavı kaldığına dair belgeyi bilgi@izu.edu.tr mail adresine göndermesi gerekmektedir.

* E-Kayıt Sisteminde MSB Askere Alma Daire Başkanlığı Sisteminden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” bilgisi alınamaması uyarısı: E-Kayıtta bu hatayı alan öğrencilerin, E-Devlet üzerinden veya Askerlik Şubelerinden alacağı “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” yazısını bilgi@izu.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

* E-Kayıt Sisteminde Yükseköğretim Bilgi sisteminde aktif bir öğrenci kaydı bulunması uyarısı: E-Kayıtta bu hatayı alan öğrencilerin, öncelikle kayıtlı oldukları Üniversiteden ilişiklerini keserek, kayıt silme işlemini yaptığına dair belgeyi bilgi@izu.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca kayıt öncesinde ilgili üniversitenin YÖKSİS verilerini güncellemesi gerekmektedir.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin "Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı" ile "Yabancı Dil Yeterlik Sınavı" 27 Eylül 2021 – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğretim dili %100 İngilizce, %30 İngilizce, %100 Arapça ve %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin sınavları 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yapılacaktır. Bu sınavda seviyesi B2 ve üzerinde çıkan öğrencilerimizin "Yeterlik Sınavı" 29 Eylül 2021  - 01  Ekim 2021  tarihleri arasında yapılacaktır.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına A1 seviyesinde (en alt seviyede) başlamak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına girmelerine gerek yoktur. Bu öğrenciler ilgili yabancı dil hazırlık sınıfına doğrudan en alt seviyede (A1 seviyesinde) başlar.

İlgili yabancı dilde A2 ve üzeri seviyede olduğunu düşünen öğrenciler ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olabileceğini (B2 ve üzeri seviyesinde olduğunu) düşünen öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına girmeleri gerekir. 

Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı sonucunda, seviyesi B2 ve üzeri belirlenen öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık öğreniminden muaf olabilmesi için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmeleri ve bu sınavdan başarılı olmaları gerekir.

* Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin Üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Talepleri uygun bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına girmeleri gerekir.

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Dikkatine!

-Sınav öncesinde, İngilizce Yeterlik Sınavı Örneğini incelemenizi tavsiye ederiz.
-Sınavların hiçbir aşaması için her ne sebepten olursa olsun mazeret sınavı düzenlenmez.
-Sınava girmeyen öğrenciler, sınavdan başarısız sayılır. 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız > > > 
İngilizce Hazırlık hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Soru Örnekleri

» Soru Örneği - 1 (Word)
» Soru Örneği - 2 (Mp3)
» Soru Örneği - 3 (Mp3)

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin muafiyet taleplerini üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir dilekçe ve yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamladığını veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan aldığını gösteren belgeyle ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine yapmaları gerekir. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez. 

Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo-1’de gösterildiği şekilde yapılır. Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo-1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo-1: Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri (CEFR)
TOEFL IBT ÜDS/KPDS/YDS
/E-YDS/YÖKDİL
PTE ACADEMIC CPE/CAE
B2+* 72 ve üzeri 60 ve üzeri 55 ve üzeri C / B / A
B2 62 - 71 52,50 - 58,75 43-54 -
B1+ 52 - 61 43,75 - 51,25 36-42 -
B1 42 - 51 35 - 42,5 30-35 -
A2 20 - 41 16,25 – 33,5 - -
A1 0 - 19 0 - 15 - -


* Tablo-1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

* Tüm yabancı diller için; dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine not durum belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir.

(2) Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

(3) Öğrencinin muafiyet talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır.

(4) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, akademik danışmanın onayı ile ders alma kurallarına uygun olarak muaf oldukları AKTS kredisi kadar bir üst sınıftan ders alabilir.

(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu dersler ilgili komisyon tarafından belirlenen esaslara göre muaf edilir ve transkripte işlenir.

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Üniversitemiz lisans programlarının birinci sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin ders seçme işlemleri 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma tarihleri arasında Kampüs Bilgi Sistemi Ders Kayıt Sayfasından öğrenciler tarafından şahsen yapılacaktır.

Öğrenciler tarafından seçilen derslerin onayları ise; akademik danışmanlar tarafından 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma tarihleri arasında  Kampüs Bilgi Sistemi Danışman Onay Sayfasından yapılacaktır.

Öğrenim Ücretleri için tıklayınız > > >

Üniversiteye kayıtlar hakkında detaylı bilgi için, Çözüm Merkezini 444 97 98 arayabilir veya bilgi@izu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Kayitlar


Halkalı Kampüsü
Adres / Posta Kodu: Halkalı Cad. No: 281 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL 34303
Telefon: 444 97 98
E- Posta: bilgi@izu.edu.tr