izulogo

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Amaç

Üniversitede tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim - öğretim yapan bölüm/programların yabancı dil hazırlık sınıflarını oluşturmak ve yabancı dil eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek.  

Hedef

Hazırlık programlarının eğitim - öğretim planlarını oluşturmak, hazırlık programlarının eğitim - öğretim faaliyetlerinin denetimini yapmak ve farklı dillerdeki hazırlık programlarının birbirine paralel ve bütünlük içinde yürütülmesi için Birim Koordinatörleri arasında iş birliğini sağlamak.  

Birimler

İngilizce Hazırlık Birimi
Arapça Hazırlık Birimi
Türkçe Hazırlık Birimi
Yönetim
Koordinatör: Prof. Dr. Nasuh USLU 

Yazma Becerileri Merkezi (Writing Center)

Muhammed Üveys HAN

Arapça Hazırlık Birimi
Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ 
İngilizce Hazırlık Birimi
Hasan Ayhan AKBAŞ
Türkçe Hazırlık Birimi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAÇKESEN

Personel

Şeyma DEDE, Hazırlık Birim Sekreteri
Telefon: 0 (212) 692 89 91 
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: seyma.dede@izu.edu.tr

Bilge Ahmet KIRMIZI, İZÜTEM Personeli
Telefon: 0 (212) 692 97 39
Faks: 0 (212) 693 82 29
E-posta: ahmet.kirmizi@izu.edu.tr