Diller Okulu

İngilizce Birimi

Amaç: 

Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde öğrenim görecek öğrencilerimize, alan derslerini takip edebilecek düzeyde genel İngilizce öğretmektir. 

Hedef:

Öğrencilerimizin İngilizce alan derslerini takip edebilmeleri için, İngilizce dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri ölçeğinde en az B2 seviyesinin üzerine çıkarmaktır.