izulogo

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz lisans programlarının Kurumlar Arası Yatay Geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Üniversitemiz lisans programlarına 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en geç 28 Temmuz 2023 tarihine kadar Başvuru Sistemi'ne üyelik kaydı yaptırarak Başvuru Formu'nu doldurmaları ve başvuru için gerekli evrakları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

İZÜ'ye Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 10 - 28 Temmuz 2023
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 31 Temmuz 2023 Saat: 10.00
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 1 Ağustos 2023 Saat: 10.00/14.00
Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlanı: 2 Ağustos 2023
Değerlendirme Tarihleri: 2 Ağustos 2023 - 10 Ağustos 2023
Sonuç İlan Tarihi: 11 Ağustos 2023 Saat:17.30
Kesin Kayıt Tarihleri: 14 -18 Ağustos 2023
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 21 - 25 Ağustos 2023

1. Kurumlar arası Yatay Geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına ve lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kurumlar arası yatay geçiş yapılamaz. Kurumlar arası yatay geçişler lisans programlarının yalnızca ikinci ve üçüncü sınıflarına yapılabilir.
3. Öğrencinin kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00) olması gerekir.
4. Öğrencinin açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapılabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 80/100 (3.15/4.00) olması gerekir.
5. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlara kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının YÖK tarafından ilgili yıl için istenen asgari başarı sırasına eşit veya yüksek olması.
(Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.)
6. 
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin diğer şartların yanı sıra Üniversite tarafından yapılacak yetenek sınavından da başarılı olmaları gerekir.

 

FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM

PUAN TÜRÜ

2. Sınıf

3. Sınıf

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Kontenjanı

Kontenjanı

Kontenjanı

Kontenjanı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği

TYT

16

8

16

8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

DİL

16

8

16

8

Sınıf Öğretmenliği

EA

16

8

16

8

İngilizce Öğretmenliği

DİL

16

8

16

8

Okul Öncesi Öğretmenliği

SÖZ

16

8

16

8

Özel Eğitim Öğretmenliği

SÖZ

8

4

8

4

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EA

16

8

16

8

Türkçe Öğretmenliği

SÖZ

16

8

16

8

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAY

16

8

16

8

Müzik Öğretmenliği   TYT  8  4  8  4

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikoloji

EA

8

4

8

4

Psikoloji (İngilizce)

EA

8

4

8

4

Tarih

SÖZ

8

4

8

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

EA

8

4

8

4

Sosyoloji (% 30 İngilizce)

EA

8

4

8

4

Türk Dili Edebiyatı

SÖZ

8

4

8

4

Görsel İletişim Tasarımı  SÖZ
8
 4  8

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi

EA

32

2

32

2

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler (%30 Arapça)

SÖZ

10

3

10

3

İslami İlimler (Arapça)

SÖZ

10

3

10

3

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İşletme (%30 İngilizce)

EA

16

8

16

8

İktisat (%30 İngilizce)

EA

16

8

16

8

Uluslararası Ticaret ve Finansman

EA

16

8

16

8

Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce)

EA

16

8

16

8

İslam İktisadı ve Finans

EA

16

8

16

8

İslam İktisadı ve Finans(İngilizce)

EA

16

8

16

8

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SAY

16

8

16

8

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

16

8

16

8

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

16

8

16

8

Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

16

8

16

8

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

EA

24

12

24

12

Mimarlık

SAY

16

8

16

8

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

16

8

16

8

 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce)  SAY  16 8 16   8

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

SAY

24

12

24

12

Sosyal Hizmet

EA

10

5

10

5

Sağlık Yönetimi

EA

10

5

10

5

Beslenme ve Diyetetik

SAY

24

12             

24

12


- Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında ÖSS/YKS taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını görüntülemek için tıklayınız > > >

- Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında DGS taban ve tavan puanları ile  kontenjanlarını görüntülemek için tıklayınız > > >


NOT:
1- 
Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği burslu veya indirimli programa ilgili burs/indirim oranıyla yerleştirilir.

2- Öğrencinin burs/indirim oranı yukarıdaki linklerde yer alan taban tavan puanlar dikkate alınarak belirlenir


3-
YKS veya DGS sonuçlarına göre Üniversitemiz lisans programlarını tercih edecek adayların
https://www.izu.edu.tr/aday-ogrenci/kontenjan-puanlar adresinde yayınlanan taban-tavan puanları dikkate almaları gerekmektedir.

1. Başvuru Formu. (Üniversitemizin Başvuru ve Yerleştirme Sistemi'ne üyelik kaydı yaptırarak Online Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.)
2. ÖSYS Sonuçları'nın (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
3. ÖSYS Yerleştirme Sonucu'nun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
4. Öğrenci Belgesi, (ıslak imzalı veya e-imzalı olabilir, ayrıca e-Devlet sisteminden alınabilir)
5. Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı, (ıslak imzalı veya e-imzalı olabilir, ayrıca e-Devlet sisteminden alınabilir)
6Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (ıslak imzalı veya e-imzalı olabilir) (Öğrenci veya Not Durum Belgesi üzerinde yazılı olması yeterlidir.)
7. Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan varsa aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini ve programda okutulan dersleri gösterir resmi belge, (ıslak imzalı veya e-imzalı olabilir)
8. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten ;
a) Yurtdışında öğrenim gördüğü yıllara ait E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ile pasaportun resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. (Yurda Giriş-Çıkış Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınabilmektedir.)
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge. (Okul Tanıma Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama adresinden alınabilmektedir.)
c) Yurtdışı liselerden mezun olan öğrencilerin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden alacakları Lise Denklik Belgesi.

1. Başvuruların değerlendirilmesi ilgili Dekanlık tarafından belirlenen komisyon tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
2. Başvuruların değerlendirilmesi; adayların ağırlıklı genel not ortalaması, eğer varsa ortak derslerdeki başarısı, Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ve ilgili puan türündeki ÖSYS/YKS puanının %40’ı hesaplamaya dahil edilerek yapılır. DGS ile kayıt yaptırmış öğrencilerin yatay geçiş başvurularında yapılacak hesaplamalarda, öğrencinin  DGS  ile  kayıt  yaptırdığı  lisans  programının  ilgili  yıldaki  YKS  taban  puanı kullanılır.
3. Genel başarı puanı hesaplanırken, tüm adayların ağırlıklı genel not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemindeki Notların 100’lük Sistemindeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak dönüştürülür.
4. 
Başvuruların kontenjanı aşması halinde; genel başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan kadar asil ve kontenjan kadar yedek aday belirlenierek ilan edilir.
5. Adayların genel başarı puanının eşit olması durumunda, ÖSYS/YKS puanı yüksek olana öncelik verilir.

Üniversitemiz lisans programlarına 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek adayların kesin kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2023  tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu tarihlerde öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

ÖNEMLİ:
Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

1-Kayıt Dilekçesi, Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız > > >
2-Kimlik Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulundurmalıdır)
3-Lise Diploması, (Aslı ve Fotokopisi)
4-Not Durum Belgesinin (Transkript) Aslı,
5-Disiplin Durum Belgesi, (Öğrenci Belgesi üzerinde yazılması yeterlidir)
6-Öğrenci Belgesi,
7-Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı “yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına” dair üst yazı,
8-ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
9-ÖSYS Yerleştirme Sunucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)
10- Vesikalık Fotoğraf, (4 Adet)
11- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi,
12- Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı. (Muafiyet talepleri için ilgili Fakülte Sekreterliğine verilecektir)
13-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler için, Sağlık Kuruluşlarından (Resmi veya özel bir sağlık kurumundan) alınacak “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur” kaydı konulmuş doktor raporu,
14- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak milli sporcular için, Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı veya fotokopisi, (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı)

15- Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten;
a) Yurtdışında öğrenim gördüğü yıllara ait E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ile Pasaportun resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi, (Yurda Giriş-Çıkış Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınabilmektedir.)(Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan üniversiteler hariç.)
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge, (Okul Tanıma Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama adresinden alınabilmektedir.) (Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan üniversiteler hariç.)
c) Yurtdışı liselerden mezun olan öğrencilerin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden alacakları Lise Denklik Belgesi.
d) Yatay geçiş yapılan üniversiteden (KKTC Üniversiteleri hariç) alınan belgelerin apostil tasdikinin yaptırılması gerekmektedir.

NOT:
a) Ağırlıklı genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıt olunan lisans programının normal öğrenim süresince devam eder. 
b) Ağırlıklı genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi hesaplanırken, öğrencinin önceki programında geçirmiş olduğu süreler bu hesaplamaya dahil edilir.
c) Ağırlıklı genel not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencinin intibakı, yatay geçiş başvurusu yaptığı sınıfa yapılır.

ÖNEMLİ:
Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

Üniversitemize ödemeniz gereken öğrenim ücretinin tutarını Öğrenim Ücreti Ödeme ve Borç Sorgulama Sistemi'ne "T.C. Kimlik Numaranız" ve "Soyadınız" ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Öğrenim ücreti ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili fakülte/bölüm sekreterliğine not durum belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından (KKTC Üniversiteleri hariç) alınan belgelerin apostil tasdikinin yaptırılması zorunludur. Öğrenci apostil tastiki yaptırılmayan belge ile muafiyet talebinde bulunamaz.

(2) Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

(3) Öğrencinin muafiyet talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır.

(4) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, akademik danışmanın onayı ile ders alma kurallarına uygun olarak muaf oldukları AKTS kredisi kadar bir üst sınıftan ders alabilir.

(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu dersler ilgili komisyon tarafından belirlenen esaslara göre muaf edilir ve transkripte işlenir.

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin "Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı" ile "Yabancı Dil Yeterlik Sınavı" 31 Temmuz 2023 - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu nedenle, öğretim dili %100 İngilizce, %30 İngilizce, %100 Arapça ve %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü Saat:10:00'da Üniversitemiz Halkalı Kampüsünde olmaları gerekmektedir.

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu

Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak 
Dil Çerçevesi Seviyeleri
(CEFR)

TOEFL IBT

ÜDS / KPDS /
YDS / 
E-YDS /
YÖKDİL

PTE ACADEMIC


CPE / CAE

B2+ *

72 ve üzeri

60 ve üzeri

55 ve üzeri

C / B / A

B2

62 - 71

52,50 - 58,75

43-54

-

B1+

52 - 61

43,75 - 51,25

36-42

-

B1

42 - 51

35 - 42,5

30-35

-

A2

20 - 41

16,25 – 33,5

-

-

A1

0 - 19

0 - 15

-

-

* Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişleri ile ilgili olarak;

1.
2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya muadil sayılan belgeler istenir ve adayların bu sınava yurt dışında öğrenime başladıkları yılda girmiş olmaları gerekir. 
Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, yurtdışı yatay geçiş kontenjanları  ile birlikte her yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyuru başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan duyurudaki şartları  sağlamaları gerekmektedir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri  için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

2. 
2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırası aranır,
b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir,c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerekir,

3. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilir,

4. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartlar aranmaz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri ile ilgili duyurusu için tıklayınız > > >

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Küresel Covid-19 Salgını Dolayısıyla Yurt İçindeki Yükseköğertim Kurumlarına Yatay Geçiş Koşulları ile ilgili duyurusu için tıklayınız > > >

2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyuru


Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitimine başladığı yıl Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking,QS Wold University Rankings,Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP)tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri ; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları; özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için 2016 YGS’ye  girip,2016- YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almaları gerekmektedir. İlk  1000 dışında kalan yurtdışındaki tanınan, yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin, YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda

SAT 1: En az 1000 puan
ACT: En az 21 Puan
Abitur: En az 4 puan
Fransız Bakaloryası: Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası: En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB): En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis): En çok 2İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita): En az 70

olarak belirlenen muadil belgelerden biri ile kayıt ve mezun olmaları halinde denklik başvuruları bireysel olarak değerlendirilecektir.2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle, yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrenciler yanında yurtdışında eğitim almakta iken Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurusu yapacak öğrenciler de yukarıda bahsedilen kararlara tabi olacaklardır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kayıt olan öğrencilerin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir. Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sayfasından yurtdışı eğitim ve yurtdışında alınan diplomaların denkliği konularındaki güncel duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir.

TC Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak; 

1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından YGS ve LYS taban puanları için kabul edilen eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,

2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

3. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür: 

1) 2018-2019 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin , yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2018- YKS'ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2018-YKS'ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2018-YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2018-2019 eğitim öğretim döneminde QS ile Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

1) 2019-2020 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik gibi programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2019-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

1) 2020-2021 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi programlar için 2020-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması,

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2020-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2020-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

4) 2020-2021 eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERi

2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür:

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin,

1 - Ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;

a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve yukarıda adı verilen Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

  (1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

  (2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

c) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması veya 2021-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması

ç) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2021-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

2 - 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 1. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

3 - 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt olanlar için bu duyuruda 1/a maddesinde yer alan yatay geçiş için kabul edilecek sıralama kuruluşları Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking'dır.

4 - T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

5 - Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

6 - 2021-2022 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

2022-2023 eğitim öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür: 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, 

1) Ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş yapılabilmesi için;

a)   Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve yukarıda adı verilen Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

b)    İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

i) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

ii) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

c)    Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması veya 2022-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması   

ç) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2022-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

2) 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin de 1. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. 

3) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt olanlar için bu duyuruda 1/a maddesinde yer alan yatay geçiş için kabul edilecek sıralama kuruluşları Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking'dır. 

4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

6) 2022-2023 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN >>> Telefon: 444 97 98 / Whatsapp: 0 (552) 918 97 98 / E-posta: bilgi@izu.edu.tr