izulogo

ÇAP ve YANDAL Bursları

ÇAP ve YANDAL Bursları


Çift Anadal ve Yandal Bursları

Madde 22 - (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları çift anadal programının normal öğrenim süresince tam burslu olarak öğrenim görürler. Çift anadal programından normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları çift anadal derslerinin AKTS kredi ücretini öderler.

(2) Öğrenciler anadal programının normal öğrenim süresince kayıtlı oldukları yandal programında tam burslu olarak öğrenim görürler. Anadal programının normal öğrenim süresi sonunda yandal programını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları yandal derslerinin AKTS kredi ücretini öderler. 

Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>