izulogo

YKS Derece Bursları

Burs3

YKS’de dereceye girerek Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç) ve kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süreyle ve aylık olarak verilen nakit burstur.

YKS Derece Bursunun süresi zorunlu yabancı dil hazırlık programı için bir, lisans öğretimi için dört yıldır.

Sayısal
 (SAY) ve Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3000 TL, 1001-2500 arasına 2500 TL, 2501-5000 arasına 2000 TL, 5001-7500 arasına 1500 TL, 7501-10000 arasına 1000 TL nakit burs verilir.

Dil (DIL) puan türlerinde; ilk 10’a girenlere 3000 TL, 11-100’e girenlere 2500 TL, 101-200’e girenlere 2000 TL, 201-300’e girenlere 1500 TL, 301-500’e girenlere 1000 TL, nakit burs verilir.

Sözel (SOZ) puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3000 TL, 101-500’e girenlere 2500 TL, 501-1000’e girenlere 2000 TL, 1001-2500’e girenlere 1500 TL, 2501-5000’e girenlere 1000 TL nakit burs verilir.

Bu burslar; Öğrencinin,

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması,

halinde kesilir.

Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olanlar ile Üniversitemizin herhangi bir lisans programında kayıtlı iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler YKS Derece Bursundan yararlanamaz.