izulogo

Laboratuvarlar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Gıda, Kimya, Fizik, Mikrobiyoloji ve Bilgisayar laboratuvarları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ise Hemşirelik Bölümü Beceri laboratuvarları yer almaktadır. Öğrencilerimizin ders kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirmelerine olanak sağlayan laboratuvarlarımız, akademisyenlerimize de akademik çalışmaları ve araştırmaları için altyapı sunmaktadır.         

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümüne hizmet veren laboratuvarlarımızda, araştırma geliştirme faaliyetleri ile ders uygulamaları yürütülmektedir. Yaklaşık 250,00 m2 kapalı alan üzerinde kurulan bu ünite, Gıda Ar-Ge, Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarlarından oluşmaktadır. Bu laboratuvarlar, Gıda Mühendisliği Lisans eğitimine yönelik uygulamalara ve Lisansüstü tez çalışmaları ile bilimsel araştırmalara hizmet verecek niteliktedir. 

Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında bulunan alet ve ekipman listesi aşağıdaki gibidir.

GIDA AR-GE LABORATUVARI

 • GC-FID (Gaz Kromatografisi – Alevli İyonlaştırıcı Dedektör)

 • UV-Visiable Spektrofotometre

 • Görüntülemeli Mikroskop Sistemleri

 • Ultrasonik Homojenizatör (TÜBİTAK projesiyle alınmıştır.)

 • Dijital Refraktometre

 • Su Aktivitesi Tayin Cihazı

 • Polar Madde Ölçüm Cihazı

 • pH Metre

 • İletkenlik Ölçer

 • Homojenizatör

 • Kül Fırını

 • Vakumlu Etüv

 • Etüv

 • Su Banyosu

 • Vortex Mikser

 • Dairesel Çalkalayıcı

 • Öğütücü

 • IR Termometre

 • Çeker Ocak

 • Hassas Terazi

HELAL GIDA AR-GE LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ

 
KİMYA LABORATUVARI
 • Soxhlet Yağ Tayin Cihazı

 • Kjeldahl Azot Tayin Cihazı – Destilasyon Ünitesi

 • Rotary Evaporatör 

 • Otomatik Titratör

 • Erime Noktası Tayin Cihazı

 • pH Metre

 • Ultra Saf Su Sistemi

 • Su Banyosu

 • Çeker Ocak

 • Hassas Terazi

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

 • İnkübatör

 • Koloni Sayım Cihazı

 • Ekim Kabini

 • Otoklav

 • pH Metre

 • Terazi

 • Ultrasonik Banyo

 • Etüv

 • Mikroskop

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MESLEKSEL BECERİ EĞİTİMİ LABORATUVARI

Bireyi ve toplumu korumak için öğrencilere bilgi ve beceride yeterlilik kazandırmada, mesleksel beceri laboratuvarları çok önemlidir. Hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere, mesleği anlama ve hasta bireylere daha sistemli, daha bilinçli, daha bilimsel bakım vermelerinin sağlanması, bire bir hastane ortamının yaratılması ile mümkündür. Hemşirelik Bölümü Mesleksel Beceri Eğitimi Laboratuvarı, öğrencilerin hasta ile temas etmeden önce mesleğin temeli olan uygulamaları, güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için gereklidir. Öğrenciler, bakım uygulamalarını, yetişkin ve çocuk hastalara zarar vermeden Mesleksel Beceri Eğitimi Laboratuvarı’nda öğrenecekler ve yeterlilik kazandıktan sonra hastaya kaliteli ve güvenli bakım verebileceklerdir.

Öğrenciler tüm uygulamaları 10’ar kişilik dört gruba ayrılıp, akran değerlendirme yöntemi ve eğitici ile birlikte tekrar ederek, tek tek uygulama fırsatı bulacaklar, laboratuvar saatlerinin dışında da, zaman kaygısı olmaksızın, gereksinim duydukları sıklıkta beceri öğrenimini tekrarlayacaklar ve otonom hale geleceklerdir.  

Laboratuvarda dört adet insan anatomik yapısına uygun, hasta bakım maketleri mevcut olup, bu maketler öğrenciye; hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları (göze/kulağa/rektuma/vaginaya, intradermal, subkutan, intramüsküler ve intravenöz ilaç uygulama vb.), eklem açıklığı hareketleri ve tüm sistemlere ilişkin hemşirelik uygulamaları gibi temel sağlıklı/ hasta bireyin bakımına özgü girişimleri gerçeğe uygun bir biçimde uygulama fırsatı sağlamaktadır.

İnsan damar anatomik yapısına uygun venlere sahip kol maketleri mevcuttur. Yapay kan/ sıvı ile doldurularak görsellik sağlanan bu maketler; intravenöz enjeksiyon ve intravenöz infüzyon uygulama eğitimine uygun özelliktedir. Ayrıca intradermal, subkutan ve intramusküler enjeksiyon, yara bakımı (ostomi,cerrahi bandajlama, pansuman, basınç yarası bakımı), lavman ve üriner kateterizasyon ile kalp ve solunum sistemi değerlendirme maketleri mevcuttur. Tüm maketler dört set halinde, dört grup öğrencinin çalışmasına hazır halde bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümü Mesleksel Beceri Eğitimi Laboratuvarı’nın en önemli maketlerinden olan hasta simülasyon maketi ile, öğrenciler gerçeğe uygun senaryolar eşliğinde hasta bireye yaklaşımı deneyimleyebilmektedir.

Böylece öğrenciler gerçek bir hastane ortamında yetişkin veya çocuk hasta ile karşılaştığında, tüm bu uygulamaları gerçekleştirmiş olmanın rahatlığı ile kendine güvenen ve hatalı uygulamalara yol açmayan hemşireler olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerdir.