izulogo

Genel Sekreterlik

yasin ugras 
Yasin UĞRAŞ

Genel Sekreter

E-mail: genelsekreterlik@izu.edu.tr
Telefon:
 
0 (212) 692 96 04 
Faks: 
0 (212) 693 82 29

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yapar.

Görevleri;

Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Ayhan Duman
Genel Sekreter Yardımcısı

ayhan.duman@izu.edu.tr


Musa Şuayip ÇATAKLI
Genel Sekreterlik Asistanı

E-mail: 
musa.catakli@izu.edu.tr
Telefon:
 0 (212) 692 87 60 
Faks: 
0 (212) 693 82 29