izulogo

Genel Sekreterlik

 
20130516-gs

Sadettin KILIÇTAŞ
Genel Sekreter

E-mail: genelsekreterlik@izu.edu.tr
Faks: 
0 (212) 693 82 29

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yapar.


Görevleri;

(1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumludur. 

(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yaparAhmet Selim TÜRKYILMAZ
Uzman


E-Mail: ahmet.turkyilmaz@izu.edu.tr
Telefon: 0212 692 69 96