izulogo

Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik AUM

Hakkında

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü ve Senatosu, Üniversitemiz bünyesinde bir “ Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi “ kurma kararı almıştır. Hızla büyüyen ve yönetimi, akademik ve idari kadroları, kampüsü, eğitim kalitesi, akademik araştırmaları ve yayınlarıyla, ülkemizdeki üniversiteler arasında üst sıralara tırmanan Üniversitemiz, mevcut araştırma merkezlerine ilave olarak sosyal bilimler alanında yeni bir merkez daha kurmuştur.

Bu Merkezin kurulma nedeni, günümüzde en büyük ihtiyaç konusu olan yönetim, liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilerimize teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yaptırmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, ilmi yayınlar yapmaktır.

Yönetim, toplumun en küçük nüv’esi olan insan ve sonra aileden başlayarak eğitim, iş, çevre, topluluk, kurumlar ve ülkeye uzanan bir halkada iç içe olduğumuz bir bilim alanıdır. Başarısı veya başarısızlığı aynı zincirin tüm halkalarında olumlu veya olumsuz sonuçları da beraberinde getirecektir.

Liderlik, yönetim alanı ile bağlantılı olarak, bir grup veya harekete, bir şirkete, kuruma, topluluğa, topluma, ülkeye öncülük etmek, lokomotiflik yapmak, baş olmak fonksiyonunu ihtiva eder. Aileden başlar, şirket, kurum, sosyal topluluk, siyasi topluluk, devlet, ülke gibi muhtelif alanları kapsar. İnsanın kendi iç tabiatı da, yönetici olama ve liderlik özelliklerine yakın ilgi duyar. Sonuçta başarı veya başarısızlık durumu, liderlik yapılan alan açısından iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz bir tabloyu da beraberinde getirecektir. Zaten Üniversitemizin “ ZAİM “  olan isminin de “ LİDER “ kelimesi ile özdeş olması çok anlamlıdır.

Girişimcilik, ekonomide ferdin ön plana çıktığı, iş yapma hürriyetine sahip olduğu, insanın ve toplumun refahı ve mutluluğu için katma değer meydana getiren, inancımızda da teşvik edilen olumlu ve faydalı bir faaliyettir. Bir ülkenin geleceği ekonomik gücüne, ekonomisi de girişimcilikte ne ölçüde başarılı olduğuna bağlıdır. Devletçi bir ekonomik modelin ve istihdamı sadece kamu kesimine dayanan bir ekonomik yapılanmanın, ülke açısından rekabetçi ve sürdürülebilir olması mümkün değildir. Yakın dünya tarihinde bu gerçek pek çok örnekleriyle görülmüştür.

Üretime, ticarete, ihracata, istihdama, rekabetçi olmaya, ilerlemeye ve refaha giden yol, olumlu ve başarılı girişimcilikten geçmektedir. Bu nedenle özel sektör, üniversiteler ve karar verici kamu ve siyasi otoriteler tarafından mutlaka özendirilmesi ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.Gelecek, Gençlikte ve Girişimciliktedir.”

Bütün bu gerekçeler ve amaçlar dikkate alınarak, İZÜ bünyesinde “ Yönetim, Liderlik ve Girişimciliği “ birlikte ele alacak bir Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuş olup, bu merkez’ de öğrencilerimiz, Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı ve faydalı çalışmalar yapılacağına yürekten inanıyoruz.

Müdür

Doç. Dr. Yusuf DİNÇ

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KÖKALAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAKIR

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BULUT

Prof. Dr. Kadir CANATAN

Prof. Dr. Ömer BOLAT

Dr. Öğr. Üyesi Canser BİLİR