izulogo

Destek Bursu

DESTEK


Destek Bursu

Madde 18 - (1) Destek Bursları öğrencilerin ihtiyaç ve başarı durumları değerlendirilerek Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Destek Bursu nakdi olup, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir ve dokuz ay süreyle verilir.

(3) Destek Bursu başvuruları her akademik yıl güz yarıyılının ilk haftası içinde yenilenir.

(4) Destek Bursu başvuru ve değerlendirme şartları Üniversite Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

(5) İlgili akademik yılda kayıt donduran, kayıt yenilemeyen, uzaklaştırma cezası alan veya Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencinin Destek Bursu kesilir.

Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>