Veritabanlarımız

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

Bu kaynak, 8,900’den fazlası tam metin olmak üzere 17,000’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,750 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.

Academic Search Complete, temel alan indekslerinde ve atıf indekslerinde yer alan dergilerin tam metinlerini içerir.

Sosyal bilimler ve beşeri bilimler:
Sosyal bilimler ve beşeri bilimler

Fen bilimleri, mühendislik:

Fen bilimleri, mühendislik


Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

DOAJ, yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere erişim sağlayan ve bunları sağlayan bir topluluk tarafından çevrilmiş çevrimiçi dizindir. DOAJ bağımsızdır. Tüm fonlar bağışlarla,% 50'si sponsorlardan, % 50'si de üyeler ve yayıncılardan sağlanır. DOAJ'da indeksli olmak üzere tüm DOAJ hizmetleri ücretsizdir. Tüm veriler serbestçe kullanılabilir. DOAJ, sunulan başvuruların kalitesini iyileştirmeye odaklanarak, dünya çapında bir eğitim ve sosyal yardım programı yürütmektedir.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Adalet Bakanlığınca 1909 yılında "Adliye Ceridesi" adıyla yayımlanmaya başlayan, 1944'den itibaren "Adliye Dergisi", 1946'dan itibaren "Adalet Dergisi" adıyla sürdürülen 1991'de "Kararlar Dergisi " ile bu ad altında birleştirilen derginin yayımına 1992 yılında son verilmiştir.

Yayın hayatında kaldığı 83 yıl içinde Adalet Bakanlığının simgesi haline gelen Adalet Dergisi sayfalarında yer verdiği yazı ve incelemelerle Türk hukuk literatürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. 
Geride bıraktığı yedi yıllık boşluk doldurulamamıştır. Bu nedenle 31.08.1991 tarihinden itibaren yayınına son verilen "Adalet Dergisi" 7 yıl aradan sonra Ekim-1999 tarihi itibariyle yeniden yayın hayatına başlamıştır. 

Veritabanına erişmek için tıklayınız

Akademik Gıda Dergisi gıda bilimi ve teknolojisi alanında özgün araştırma ve inceleme makalelerinin yayınlandığı hakemli bir dergidir.
Akademik Gıda Dergisi, gıda bilimi ve teknolojisi alanında Türkiye'nin en önemli dergilerinden biridir. 
Makalelerin özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Gıda bilimi ve teknolojisinin çeşitli alanlarında araştırma ve inceleme yazıları ve araştırma notları Akademik Gıda Dergisi'nde yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Editörler ayrıca dünya çapında saygın bilim insanlarından inceleme makalelerini de davet edebilir. 


Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Al Manhal, Orta Doğu kaynaklı eserleri bir araya getirerek Arapça detaylı arama yapmanızı sağlayan dünyadaki ilk ve tek veri tabanıdır. Orta Doğu’nun önde gelen güvenilir yayıncıları tarafından telif hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını  tek şemsiye altında toplayabilmiş tek koleksiyondur.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.

Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında;

Çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Veritbanına erişim için tıklayınız.

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır.

1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Kantitatif Biyoloji, Kantitatif Finans, İstatistik, Elektrik Mühendisliği ve Sistem Bilimi ve İktisat alanlarında 1,415,102 adet açık erişim elektronik yayın içerir.

arXiv, fizik, matematik, bilgisayar bilimi, kantitatif biyoloji, kantitatif finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi ve ekonomi alanlarında açık erişim hizmetidir. ArXiv'e yapılan başvurular Cornell Üniversitesi akademik standartlarına uygun olmalıdır. arXiv, kar amacı gütmeyen özel bir eğitim kurumu olan Cornell Üniversitesi'ne aittir ve işletilmektedir. arXiv, Cornell Üniversitesi Kütüphanesi , Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir

Veritabanına erişim için tıklayınız

*BASE, özellikle akademik web kaynakları için dünyanın en hacimli arama motorlarından biridir. BASE, 7.000'den fazla veritabanından 150 milyondan fazla belge sunmaktadır . Dizine alınmış belgelerin yaklaşık% 60'ının tam metinlerine ücretsiz olarak erişebilirsiniz (Açık Erişim). BASE Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.
*BASE is one of the world's most voluminous search engines especially for academic web resources. BASE provides more than 150 million documents from more than 7,000 sources. You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open Access). BASE is operated by Bielefeld University Library.

Base

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
1683 yılında kurulan Brill, zengin bir tarihe ve güçlü bir uluslararası ağa sahip bir yayınevidir. Brill Yayınları ağırlıklı olarak, Beşeri ve Sosyal Bilimler, Uluslararası Hukuk ve Bilimler alanındaki seçilmiş alanlara odaklanmaktadır. Brill'in ana konu alanları şunlardır:
 • Afrika Çalışmaları
 • Amerikan Çalışmaları
 • Antik Yakın Doğu ve Mısır
 • Sanat ve Mimarlık
 • Asya Çalışmaları
 • İncil Çalışmaları
 • Biyoloji
 • Klasik çalışmalar
 • Tarihçe
 • İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk
 • Uluslararası hukuk
 • Uluslararası ilişkiler
 • Yahudi Çalışmaları
 • Dil ve Dilbilim
 • Orta Doğu ve İslam Çalışmaları
 • Felsefe
 • Dini çalışmalar
 • Bilim
 • Slav ve Avrasya Çalışmaları
 • Sosyal Bilimler

Veritabanına erişmek için tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimlere Özel, Dünyanın En Kapsamlı Hakemli Tam Metin İçeriği

Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

Business Source Complete, içerdiği faklı döküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Aşağıda tam metin içeriğe dair bilgiler bulabilirsiniz.

Tam Metin İçerik:

 • 2,000’e yakını hakemli olmak üzere 3,800’e yakın tam metin dergi

 • En önemli 5 popüler dergiyi aktif tam metin, gecikmesiz olarak ve arşivleri ile birlikte içeren tek veri tabanıdır. Bu dergiler: Bloomberg Businessweek, Forbes, Fortune, Harvard Business Review, Money
Business Source Complete

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Crossref araştırma çıktılarını bulmayı, alıntı yapmayı, bağlantı kurmayı ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. Bilimsel iletişimi daha iyi hale getirmek için var olan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 
Sadece metadata barındırır ve ilgili Identifier (ID) yolu ile yönlendirme yapar.
Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) tescil merkezidir.

Ücretli / Ücretsiz DOI numarası almış tüm yayınları listeler ve ilgili web sayfasına yönlendirme yapar.
Araştırmacılar için eşsiz bir veri hazinesidir.  

Neler içerir:
Kitaplar,
Dergiler,
Konferans bildirileri,
Standartlar,
Teknik raporlar,
Çalışma çıktıları,
Tezler,
Bileşenler (şekiller, tablolar)
Veri kümeleri (ek veri)
Ön baskılar,
Hakem denetimi.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.


crossref
109. sayıdan itibaren online erişime açıktır.
 • Danıştay Dergisinin daha etkin kullanılabilmesi için 129. Sayıdan itibaren gerek derginin görselliğinde gerekse içeriğinde köklü değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.
 • Dergi dış kapağı yeniden tasarlanmış, bu bağlamda Danıştay hizmet binasının fotoğrafı, adres ve iletişim bölümü eklenmiştir.
 • Derginin sayfa kalitesi arttırılarak beyaz kuşe kağıda basılmıştır.Derginin yazı karakteri daha okunaklı bir punto ve yazı tipi ile değiştirilmiştir.
 • Okuyucunun bilgilendirilmesi açısından bölüm başlıkları ve daire isimlerini belirten üstbilgi ve Danıştay Dergisinin sayısı ve tarihi hakkında bilgi veren altbilgi eklenmiştir.
 • 129 sayılı dergiden itibaren Uluslararası Sözleşmelere atıf yapan Danıştay kararlarına yer verilmiş, bununla beraber yine Uluslararası sözleşmelere atıf yapılan Danıştay kararlarından bir tanesinin İngilizce çevirisi yapılmıştır.
 • Konu bütünlüğünün sağlanması amacıyla ana başlık Yargı Kararları olmak üzere, İdari ve Vergi Dava Dairelerinin kararlarına ayrı ayrı başlıklarda yer verilmiştir.
 • Usul kararları için ayrı bir bölüm oluşturularak İdari ve Vergi Dava Dairelerinin yargılama usulü kararları ayrı bir bölümde toplanmıştır.
 • Özet kısmının üstünde kararların içeriği hakkında bilgi veren kavramlardan oluşan anahtar kelime bölümü oluşturulmuştur.
 • Dergi içindeki aramayı kolaylaştırmak için bölümler arasına renkli bölüm başlıkları konulmuştur.
 • Önceden İlke kavram, Yargılama usulü, Konu dizini ve Mevzuat Dizini şeklinde dört ayrı başlıkta yer alan dizinler, İlke kavram dizini başlığı altında toplanmıştır.


Veritabanına erişim için tıklayınız
Avrupa'da üretilen tez ve bitirme projelerine erişebilirsiniz.

DART-Europe, Avrupa araştırma tezlerine küresel erişimi geliştirmek için biraraya gelen araştırma kütüphaneleri ve kütüphane konsorsiyumları ortaklığıdır. DART-Europe, LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) tarafından onaylanmıştır ve birleştirilmiş  Networked Digital Library of Theses and Dissertations(NDLTD) adlı Avrupa Çalışma Grubu'na üyedir.

DART-Europe ortakları, araştırmacılara tek bir Avrupa Portalı şeklinde Elektronik Tezler ve Bitirme Projeleri (ETD)’ne erişim sağlamaya yardımcı olur ve gelecekte de Avrupa e-tezleri gelişim süreçlerine katkıda bulunurlar


Veritabanına erişmek için tıklayınız
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.

Amaç

 • Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak,
 • Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak
 • TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
140 Milyon belge ile bağlantılı  1,5 Milyar bağlantı,
20 Milyon araştırmacının profil bilgileri ve faaliyetleri,
Bilimsel çalışma ödenekleri takibi,
Yayınlar, Atıflar, klinik çalışmalar, patentler ve politika belgeleri.
Filtre kullanmanızı öneririz. 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 • 317 yayıncıya ait 16747 Açık Erişim kitap vardır. (20 Haziran 2019)
 • DOAB amacı Açık Erişim kitaplara erişimi kolaylaştırmaktır.
 • Kitaplara erişim, görünürlük ve etkiyi artırmayı hedeflemektedir.
 • DOAB, meta veri hasadı için OAI protokolünü (OAI-PMH) destekler.

 • DOAB’daki akademik kitaplar, yayınlanmadan önce bağımsız ve harici bir hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 Arapça, Osmanlıca ve Farsça 7 bin 200 adet el yazma eser ve bu eserlere ait risalelerle birlikte toplam 19 bin 500 adet el yazma eser vardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi Yazma Eserler koleksiyonunda İslam Medeniyetine ait İslam dini, edebiyat, tarih, tıp, astronomi vb. alanları içeren 6600 cilt eser bulunmaktadır. Bu eserler risaleleriyle birlikte 15.000 sayısına ulaşmıştır. 

Tamamı dijital ortama aktarılmış olan eserler yüksek güvenlikli, yüz taramasıyla girilen özel bir bölümde, korunaklı kompakt dolaplarda, nemden ve rutubetten arındırılmış iklimlendirilmiş ortamda muhafaza edilmektedir.

Kütüphanede Selçuklu, Rey ve Şiraz Ekolü’nün hat ve süsleme sanatını yansıtan Selçuklu Dönemi ve Memlük Dönemi Kur’an-ı Kerimleriyle birlikte Osmanlı Döneminde yazılmış son derece değerli ve nadir Kur’an-ı Kerimler bulunmaktadır.

Tüm bu imkanlardan üye olarak faydalanabilirsiniz. 

https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr/ 

National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.
5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.

DynaMed’in editörleri her gün 550’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir.
Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir ve hergün güncellenir.

DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Kullanıcı sınırı ve limiti bulunmayan; hem sayısal hem de içerik bakımından, dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Bu eşsiz e-kitap veri tabanında bulunan kaynak zenginliği, öğrencilerin ve araştırmacıların ihtiyaçlarıyla ilgili bilgilere en kolay ve hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar.

İçeriğinde;

 • 160.000’den fazla, değeri 24 milyon dolara yakın olan akademik e-kitap
 • Harvard University Press, Cambridge University Press, MITPress, University of California Press gibi en 157 önemli üniversite tarafından yayımlanan 64.000’den fazla e-kitap
 • CHOICE Dergisi’nin Seçkin Akademik Başlıklar Listesi’nde yer alan 1.300’den fazla e-kitap
Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

E-kitap listesi için tıklayınız.

Aşağıdaki veritabanlarında tek arama kutucuğu ile arama yapabilirsiniz:

 • Academic Search Complete
 • Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson),
 • Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson),
 • Business Source Complete,
 • eBook Academic Collection (EBSCOhost),
 • eBook Collection (EBSCOhost),
 • Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson),
 • ERIC, European Views of the Americas: 1493 to 1750,
 • GreenFILE,
 • Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (H.W. Wilson),
 • Library, Information Science & Technology Abstracts,
 • MasterFILE Complete,
 • MEDLINE,
 • Newspaper Source Plus,
 • Newswires,
 • OpenDissertations,
 • Regional Business News,
 • Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (H.W. Wilson),
 • Teacher Reference Center,
 • ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases,
 • Web News,
 • SPORTDiscus with Full Text

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar.

Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir.

Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Bazı konu başlıkları:
Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Emerald Group Publishing Limited 1967’de İngiltere’de kurulan uluslararası bir yayınevidir. 305 elektronik dergi, 1650 e-kitap ve 1500 Vaka çalışması sunar. Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:

 • Amerika’daki Britanyalılar
 • Ticaret
 • Keşifler
 • Amerika’daki Flemenkler
 • Amerika’daki Fransızler
 • Büyük Britanya – Koloniler
 • Amerika’daki dinler ve inançlar
 • Korsanlar
 • Köle ticareti
 • ve çok daha fazlası...

Veritabanına erişim için tıklayınız.
Kütüphanelerimizin internet üzerinden dijital koleksiyonlarını, araştırmacılar, tarihçiler, akademisyenler, yüksek lisans, lisans ve doktora öğrencilerinin dijital alandaki ihtiyaçları için internet ve intranet aracılığıyla sergilemelerini kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Dataset Search özelliği kullanıcıların basit bir anahtar kelime aramasıyla web genelinde depolanmış veri kümelerini bulabilmelerini sağlar. Araç, tüm web üzerindeki binlerce veri havuzunda barındırılan veri kümeleriyle ilgili bilgileri ortaya çıkararak bu veri kümelerinin evrensel olarak erişilebilir ve faydalı olmasına imkan verir.

Bu projenin, a) veri yayınlayanların veri depolama ve yayınlamayla ilgili en iyi uygulamaları izlemeye teşvik edecek bir veri paylaşım ekosistemi oluşturma ve b) bilim insanlarına, oluşturdukları veri kümelerinden yapılan alıntılar aracılığıyla çalışmalarının etkisini gösterme imkanı sunma gibi başka faydalarının da olacağını düşünüyoruz.


Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.

Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır;
küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 
1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.
* ICC Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü dijital kütüphanesi 
* ICC Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları dijital kütüphanesi
* ICC Bankacılık ve Ticaret Finansmanı dijital kütüphanesi

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Not: Kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız lütfen kütüphaneye başvurunuz.

"İdealonline”, Popüler-Akademik Süreli Yayın, Tıp ve Din Bilimleri alan kitapları, Sempozyum&Kongre Bildirileri ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

İdealonline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkortsan, Kırım, Karaçay-Malkar gibi Türki Cumhuriyetler tarafından yayınlanan bu dergiler, ilk kez “İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı” aracılığı ile Türkiye’deki Üniversite kütüphanelerinin erişimine açılmıştır.

İdealonline güncel içerik bilgileri: (OCAK 2019)
• 635+ Süreli Yayın
• 10.000+ Dergi Sayısı
• 80.000+ Tam Metin Makale

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
IDEAS ekonomi alanında açık erişimi olan en büyük veri tabanıdır.

2 milyon 600 bin materyal içinde 2 milyon 400 bin başlık tam metin erişime açıktır.

2000’den fazla kaynaktan bibliyografik veri içerir.

RePEc (Research Papers in Economics) veri kaynaklarını kullanır.


İçindekiler :

 • Çalışma belgeleri,
 • Dergiler,
 • Kitap bölümleri,
 • Yazılım bileşenleri,
 • JEL sınıflamaları.
Veritabanına erişmek için tıklayınız
IEEE(Isntitute of Electrical and Electronics Engineers) teknolojinin ilerlemesinde rol üstlenen önder bir birliktir. Dünyanın en büyük mesleki ve teknik örgütüdür. IEEE yüksek atıflı yayınları, konferansları, teknoloji standartları ve mesleki ve eğitsel faaliyetleri ile küresel bir topluluktur. Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar ve ilişkili bütün konularda yapılan bilimsel yayının %30'undan fazlası IEEE yayınlarına dahildir. IEEE 
Digital Library sadece elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri değil, bütün teknoloji alanlarında yayın içermekte ve içerik geliştirmektedir.

 • 3 Milyondan fazla tam metin doküman
 • 1.4 milyondan fazla yazar ( Türkiye, 7000’den fazla)
 • 174 Dergi
 • 1200 + Konferans bildirisi
 • 2.800 + İEEE standartı ve Draft standartlar
 • 300’den fazla eğitim kursu
 • Her ay eklenen yaklaşık 25.000 doküman
IEEE Digital Library Kullanım Kılavuzu

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Endonezya OneSearch veya IOS, Endonezya kütüphaneleri, müzeleri ve arşivlerinden gelen tüm kamuya açık materyaller için sürekli gelişen bir arama portalıdır. IOS ayrıca kayıtlı tüm üyeler için abone olunan e-kaynaklara erişim sağlar. Endonezya Milli Kütüphanesi tarafından sunulan bir hizmettir.

IOS'a katılmak için, her bir arşiv OAI-PMH (Open Archive Initiatives) protokolüne dayalı bir API sağlamalıdır. Bu, dünyada açık erişim girişimlerinin % 75'inden fazlası tarafından yaygın olarak kullanılan bir protokoldür

 • İçerik sürekli güncellenmekte ve sayılar artmaktadır.
Format:

Kütüphaneler (1111)
Kurumlar (915)
Veri havuzu (4885)
Kitap (2,447,781)
Diğer (1,204,775)
Dergiler (571,286)
Denetimden geçmiş veri (487,582)
Tez (473,002)
Dosya (346,168)
Harita (50,921)
Görüntü (25,186)
Ses (24,245)
Rapor (13,707)
Belge (6,509)
Sanat eseri (2,413)
Video (1,179)
Veri (113)

Veri kaynakları:

Kütüphane (3,881,252)
Üniversite (2,734,874)
Kamu (727,874)
Ulusal (183,686)
Okul (53,035)
Arşiv (85)

Son güncelleme tarihi: 04 Ağustos 2018.


Veritabanına erişmek için tıklayınız

 
Uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi elektronik ve e-dergi olarak Haziran ve Aralık aylarında yılda bir kez yayınlanır.

International Society of Muslim Philosophers and Theologians (ISOMPT) ve Department of Theology and Philosophy, National University of Malaysia tarafından İslami düşüncede bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla yayın hayatına başlamıştır.

İslam düşüncesinde çeşitli konularda lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara eşsiz bir hakemli ortam sağlar.

Araştırma makaleleri, makale eleştirisi ve konferans raporlarını gözden geçirir.

IJIT, ampirik (deneysel) ve teorik makaleleri yayınlar (örn. Araştırmanın eleştirel bir incelemesi).

Uluslararası bir danışma kuruluna sahiptir.

Uluslararası vizyonu kapsamında İngilizce, Arapça ve Malayca makaleleri içermektedir.

CrossrefOpen Access LibraryAsean Citation IndexEurasian Scientific Journal Index

Ulrich’sTürk Eğitim İndeksiEBSCOhost ve ProQuest gibi onlarca yerde indekslenmektedir.


Dergiye erişmek için tıklayınız
1996 yılından bugüne interneti arşivlemektedir.

Dünyanın en büyük 300 web sitesinden biridir.

İçeriğinde;


Veritabanına erişmek için tıklayınız
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini desteklemek amacıyla 1975 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) kurulmuştur. Vakıf yüksek lisans ve doktora bursu vererek yetişmelerine katkıda bulunduğu araştırmacılardan daha verimli ve sistemli şekilde faydalanmak için bir İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) kurmayı kararlaştırmış ve bu merkez de 1988 yılında İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü binasında faaliyetine başlamıştır.
Türk-İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İSAM, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemekte ve üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, dergi ve kitaplar yayımlamakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. İSAM özellikle İslâmî ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmekte, Türk kültür hayatına ve Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmalarıyla İslâmî araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEK-DAV)'nın bir yayın organıdır.

İslami Araştırmalar Dergisi dört ayda bir olmak üzere, yılda üç sayı (Nisan, Ağustos,Aralık) yayımlanır. 1986 yılında yayın hayatına başlayan dergi, 2012 yılından beri sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 Türkçe ve İngilizce olarak özgün makale, derleme, çeviri kitap, sempozyum, panel ve bilimsel etkinliklerin tanıtımlarını yapmayı amaçlayan İslami Araştırmalar Dergisi şu alanları kapsamaktadır; İslam Düşüncesi ve İlimleri: Kur’an Araştırmaları, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Eğitimi, Tasavvuf, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi, Düşünce Akımları.

Veritabanına erişmek için tıklayınız

Akademik camiada önemli bir yer tutan “İntihali engelleme” konusuyla ilgili olarak TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan ve doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (tez ve öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan iThenticate programı erişime açılmıştır. 
İlgili platformun erişim tanımlamaları Kütüphane Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır. Programı kullanmak isteyen değerli akademisyenlerimizin kasim.celik@izu.edu.tr adresine isimsoy isim ve kurumsal mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. 
Lisans anlaşması gereği sadece doktora derecesi ve üzeri akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin kaydı gerçekleştirilmektedir.

iThenticate Hızlı Başlangıç

iThenticate User Guide

iThenticate programına erişim için tıklayınız.
DSpace@IZU, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Açık Erişim Sistemidir. Bu Sistem, IZU mensupları tarafından üretilen bilimsel içerikli materyalleri (kitap, tez, dergi, makale vb.) dijital ortamda toplamak, saklanmak ve akademik çıktılarını uluslararası standartlarda açık erişime sunmak üzere oluşturulmuştur. Bu sistem ile kurumumuzun uluslararası camiada bilinilirliği arttığı gibi kurumsal hafızamızın oluşmasına da imkan vermektedir.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
JMIR Yayınları 4000'den fazla tıp makalesi içermektedir.
Bu dergi (JMIR Yayınları tarafından yayımlanan tüm dergiler gibi) araştırma içeriğine hızlı erişim sağlar ve halkın özgürce kullanabileceği daha geniş bir küresel bilgi alışverişini destekler ve araştırmaları hızlandırır. Telif hakları yazarlar tarafından muhafaza edilir ve makaleler başkaları tarafından serbestçe kullanılabilir ve dağıtılabilir. Makaleler, herhangi bir ortamda sınırsız kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) şartları altında dağıtılır.

Bibliyografik bilgiler (yazarlar, başlık, dergi, cilt / sayı, makale kimliği), orijinal yayının (URL) bir bağlantısı ve bu telif hakkı ve lisans bilgileri ("Creative Commons Attribution cc-by 4.0" altında lisanslı) dahil edilmelidir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Arap ve İslâm Araştırmaları Dergisi (JAIS) uluslararası, hakemli, açık erişim, akademik bir dergidir. Aynı zamanda Arapça, İslami ve Orta Doğu Çalışmaları alanında dünyanın en çok okunan dergisidir.

Derginin temel amacı, araştırma makalelerinin yayınlanmasıyla tarih, dil, edebiyat ve kültür çalışmalarını teşvik etmektir. 1995 yılında Joseph N. Bell (Bergen Üniversitesi, Norveç) ve Petr Zemánek (Charles Üniversitesi, Prag) tarafından kurulmuştur. 2007 ve 2012 yılları arasında genel editör Alex Metcalfe (Lancaster Üniversitesi, İngiltere) idi. Mevcut editörler Lutz E. Edzard ve Stephan Guth (Oslo Üniversitesi, Norveç)

1995-2002 yılları arasındaki ciltler Edinburgh University Press tarafından basılmıştır. Dergi elektronik olarak yayınlanmaktadır: Lancaster Üniversitesi (mirror site) ve IKOS , Oslo Üniversitesi (main site) sunucularından yayınlanmaktadır.


Veritabanına erişmek için tıklayınız
JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70'in üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. 

JSTOR Kullanıcı Rehberi

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Kanunum.com, kayıtlı üyelerine hızlı, çevrimiçi araştırma olanağı veren güncel bir hukuk veri tabanı ve elektronik araştırma servisidir. Amacı hukuk alanında referans kaynak olmaktır. Kanunum.com ekibi ülkemizde sadece kurumların ve hukuk alanında çalışan profesyonellerin değil, bireylerin de hukuki sorularına yanıt ararken kullanabildikleri etkin ve kullanışlı bir araç sunmaktadır.

Kanunum’un veri tabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçerikleri ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
5.000.000 (beş milyon) adede yaklaşan mevzuat-içtihat metni ve Türkiye’de bir çok hukukçunun en güvenilir kaynağı olan hukuk yazılımları ve 7/24 kesintisiz hizmet vermekte olan internet sitesidir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Almelek Arşivi, kaynaklarda geçen anahtar sözcükleri taramak için hazırlanmış bir web uygulamasıdır. Almelek Arşivi her türlü ARAŞTIRMACI, YAZAR, EĞİTMEN, ÖĞRENCİYE ve MERAKLISINA, başta Türk edebiyatı olmak üzere İnsan/Dünya kültürünü MAKALE, ROMAN, ŞİİR, TİYATRO, ANI, HİKAYE, DENEME, BIYOGRAFİ alanlarında anahtar sözcükler kullanarak araştırma yapma imkanı vermektedir.

ALMELEK Arşivi’ni kullanarak, 508 yazarın1187 eserinde tarihi olaylar, mekan/lokasyon isimleri, özel isimler, meslekler, giyim, yiyecek, içecek, doğa olayları, duygular, bilim, sanat, edebiyat, müzik, hastalıklar, eşyalar, dini/spiritüel konular, haberleşme, sanayi, ticaret, gelenekler, hobiler, eserlerde kahraman isimleri... gibi konuları tanımlayan 195924 benzersiz sözcük, 593573 sözcük ve terimi, yazar/eser/yayınevi/sayfa numarası gibi künye bilgileriyle bulabilirsiniz. Bu arşivin yaratılabilmesi için 246997 sayfa okunmuş ve indekslenmiştir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Mart 1991 yılından bugüne yayınlanmaktadır. 

İSMMMO Yaşam Dergisi

Mart 2006 yılından ugüne yayınlanmaktadır.

İSMMMO e-Kitapları

88 adet PDF formatında yayın bulunmaktadır

Muhasebe Denetimi Sempozyumları

1995-2004 yılları arasında düzenlenmiş 11 adet Sempozyum bildirilerine tam metin erişim sağlanmaktadır.

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır.

Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Elsevier BV ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından yapılan anlaşma çerçevesinde 2016-18 yılları arasında EKUAL hizmetlerinden yararlanan tüm üyelere Mendeley Institutional Edition ücretsiz olarak sağlanmıştır.

Mendeley, araştırmanızı organize etmenize, çevrimiçi ortamda başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilecek dünya çapında 4.5 milyondan fazla kullanıcısı olan ücretsiz bir referans yöneticisi ve akademik sosyal ağdır:

 • Çevrimiçi ortamda diğer araştırmacılarla kolayca işbirliği yapın
 • Diğer araştırma yazılımlarındaki kağıtları kolayca içe aktarın
 • Ne okuduğunuza göre alakalı kağıtları bulun
 • Evraklarınıza her yerden çevrimiçi erişin
 • IOS ve Android uygulamalarımızla hareket halindeyken kağıtları okuyun

Quick reference guide in English

Hızlı başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Erişim için tıklayınız.
"Microsoft Akademik kelimelerin anlamlarını anlar, sadece anahtar kelimelerle içerik arasında eşleşmez. Örneğin, “Microsoft” yazdığınızda, kurumu kastettiğinizi ve Microsoft'a bağlı araştırmacıların yazdıklarını size gösterir. Benzer şekilde, Microsoft Akademik, dergi başlıkları, konferans isimleri ve birçok araştırma konusunu bilir. Anlamsal aramanın gücünü anlamak için bu sorguları deneyin ve kendinizi serbest bırakın!" 
... şeklinde giriş cümlesiyle Microsoft Academic, bilim camiasına farklı ve daha kaliteli hizmet iddiasıyla kullanıma açılmıştır. 

Hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Akademik arama portalı için tıklayınız.
Mimarlık dergisi, Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiyenin en uzun soluklu ve en yüksek tirajlı mimarlık dergisidir. İki ayda bir, yılda 6 sayı olarak yayımlanan derginin yönetim merkezi, editör, yardımcı editörler ve yayın kurulu ile Ankara'dadır. 2013 yılında 50.yılına giren dergi, yarım yüzyıllık yayın hayatında Türkiye mimarlığı ve mimarlık mesleğinde yaşanan değişimlerle birlikte içerik ve tasarım açısından değişimler geçirse de, genel çizgisini sürekli kılmayı başarmıştır.
Derginin her sayısında, birkaç aylık bir çalışmanın sonucu olarak, dönemin gündeminde yer alan ve gündem oluşturması hedeflenen temalar, konunun uzmanları tarafından dosya olarak ele alınmaktadır. Diğer sürekli bölümler ise şunlardır: Gündem yaratan önemli konu ve projelerin her yönüyle ele alındığı (kentsel, mimari, hukuki, politik) değerlendirmeler, eleştiriler ve akademik içerikli makaleler; Türkiye’deki okuyucuların düzenli olarak sadece MİMARLIK dergisinden izleyebildikleri mimarlık ve kentsel proje yarışmalarında ödül alan projeler; Türkiye modern mimarlığı ile ilgili kuramsal tartışmalar, bu dönemin uygulamaları ve korunmasına yönelik bilincin artırılması yönündeki makaleler; Türkiye’de kurulma aşamasında olan mimarlık müzesinde yer alabilecek müze objeleri, bilgi ve belgelerin biraraya getirme amacıyla hazırlanan bölümler; ayrıca, mimarlık dünyasından haberler, yeni çıkan kitapların tanıtımı ve değerlendirilmesi.

MİMARLIK dergisi uluslararası veritabanları tarafından taranmaktadır:

Veritabanına erişmek için tıklayınız
 • Kimya, fizik, moleküler biyoloji, genetik ve tıp alanında yayınlanmış 86 bilimsel dergiye tam metin erişim sağlayan 46 dergiden oluşan bir veri tabanıdır.
 • Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip veritabanlarındandır.
 • Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve aynı konu başlıklarında  yayın yapan ‘’Academic Journals All’’ adlı 40 dergiden oluşan koleksiyon oluşturulmuştur.

  Nature.com Kullanım Kılavuzu

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

İçerik:

 • 1,200+ tam metin gazete
 • 130 haber bülteninden haberler
 • 67 milyona yakın tam metin makale

Öne çıkan gazeteler:

 • The Sydney Morning Herald (Australia)
 • The Times (UK)
 • Toronto Star
 • USA Today
 • The Washington Post
 • The Philadelphia Inquirer
 • Star Tribune (Minneapolis)

Haber bülteni kaynakları:

 • AP (Associated Press)
 • CNN Wire
 • PR Wire
 • UPI (United Press International)
 • Xinhua (China)

Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları:

 • ABC News (American)
 • ABC (Australian)
 • CBC (Canadian)
 • CBS News
 • CNBC
 • CNN
 • CNN International
 • FOX News
 • MSNBC
 • National Public Radio
 • PBS
Veritabanına erişim için tıklayınız.
EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir.

Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.
Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

Veritabanına erişim için tıklayınız.
OMICS International ve iMedPub LTD ve Conference Series LLC LTD dahil olmak üzere, 1000'den fazla bilimsel topluluğun desteğiyle ABD, Avrupa ve Asya'da 3000'den fazla konferans düzenler ve 50000'den fazla yayın kurulu üyesi olarak tanınmış saygın bilim adamlarını içeren 700'den fazla Açık Erişim Dergisini yayınlar. .

OMICS International, küresel bilimsel topluluğun yararına Açık Erişim Yayınları ve Uluslararası bilim etkinliklerini birleştiren bir organizasyondur.

Bu organizasyon, bilim ve teknolojinin çeşitlendirilmiş alanlarına ilişkin araştırma bilgilerine "Açık Erişim" sağlamak için bir platform oluşturma amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. OMICS International, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden çevrimiçi olarak kolayca erişilebilen akademik dergiler yayınlar. OMICS International, araştırma verilerinin gerçek zamanlı olarak genişletilmesinde araçsal bir rol oynamakta ve bu da araştırmanın ilerletilmesine yardımcı olmaktadır.

Araştırmacılar, Öğrenciler, Kütüphaneler, Eğitim Kurumları, Araştırma Merkezleri ve İşletmeler açık erişimden faydalanan paydaşlarımızdır.

OMICS International ayrıca, yuvarlak masa toplantıları, poster sunumları, çalıştaylar, sempozyumlar ve sergiler aracılığıyla bilgi aktarımının gerçekleştiği dünya çapında 3000'den fazla uluslararası konferans düzenlemektedir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
OATD.org, dünya çapında yayınlanan açık erişim lisansüstü tezlere ulaşma yolunda mümkün olan en iyi kaynak olmayı hedeflemektedir.
1.100'den fazla üniversite, araştırma kurumu ve kolejden veri toplamaktadır.

OATD halen 4.678.200 + tez içermektedir. (13 November 2018. IZU library note)

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

1,150,000’den fazla doktora tezine erişim

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı.

Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,150,000’den fazla doktora tezi içerir.

Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Open Science Framework araştırmacıları destekleyen ücretsiz ve açık kaynaklı bir proje yönetimi sistemidir.

Yeteneklerinden bazıları şunlardır:

 • Ortak havuzdaki makale, konferans bildirisi vb. çalışmalarda arama yapma,
 • Araştırmanızı yükleme,
 • Sistem içinde yeni "folder"lar oluşturarak araştırmanızı daha rahat organize etme,
 • İstenilen kişilerle aynı araştırma projesi üzerinde etkileşimli çalışma,
 • Projenin istenilen bir parçasının herkese açık hale getirilmesi,
 • Araştırmacıların süreçlerini düzene sokmak ve verimliliği artırmak için zaten kullandıkları birçok araştırma aracına (Mendeley, Zotero, Google Drive, Zenodo vb.)  bağlantı sağlar,
 • Mendeley, Zotero, Google Drive, Zenodo vb. birçok araştırma aracındaki identifer ID'leri OSF sistemine entegre etme,
 • OSF'nin Koruma Fonu, OSF'deki barındırılan verilere okuma erişimini korur ve sürdürür. Bu fon 50 + yıl boyunca okuma masraflarına ev sahipliği yapmak için yeterlidir.

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.

 

 

identiferID

OSF

Tüm akademik ve hastane kütüphaneleri için vazgeçilmez nitelikte olan ve sadece Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu;

 • Yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır.
 • Koleksiyon, her kütüphanede bulunması gereken klinik dergileri içermenin yanı sıra uzmanlık alanlarına özel konu başlıklarıyla daha spesifik dergiler de içermektedir.
 • Dünyanın önde gelen tıp uzmanlarından oluşan editör kurullarının, Ovid LWW içerik kalitesine ve güncelliğine odaklanması, bu koleksiyonun önemini daha da arttırmaktadır.
 • Bu koleksiyon, 15 farklı konu kategorisinde, Etki Faktörüne (Impact Factor) göre derecelenmiş kaliteli klinik dergilere sahiptir.
 • Dergilerin birçoğu, prestijli kurum ve kuruluşların “resmi” dergileridir.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
1971 yılında Michael Hart tarafından Gutenberg projesi ücretsiz elektronik kitapların ilk sağlayıcısı olmuştur. Bir başka deyişle büyük bir dijital kütüphanedir. 56.000'den fazla elektronik kitabı bünyesinde barındıran site bunları indirmenize veya çevrimiçi okumanıza olanak sağlıyor. Burada dünyanın en güzel edebiyatını ve özellikle de eski eserleri bulabilirsiniz.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global  dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur. 

ProQuest Dissertations & Theses Global ile

 • Lisans üstü öğrenciler hazırlayacakları tez konularının daha önceden yazılmış olup olmadığını kontrol edebilirler 
 • Öğrenciler, öğretim görevlileri  ve diğer araştırmacılar kendi bilimsel alanları ile ilgili tezlere erişebilirler 
 • Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim  
 • Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile 

Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir. 

ProQuest Dissertations & Theses Global iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veri tabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmektedir. 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
PQDT Open açık erişim, tezlerin tam metinlerini ücretsiz olarak sağlar. Disiplini ilgilendiren tezleri hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve tüm metni PDF formatında görüntüleyebilirsiniz.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Geleneksel bilimsel yayıncılığın artan kısıtlamalarına alternatif olarak 2001 yılında kurulan Halka Açık Bilim Kütüphanesi (PLOS)'dir.
Uzman yorumu ve eleştirel analizler içeren yedi adet dergiye ait 250.000+ makale vardır.
PLOS
PLOS ONE
PLOS Biology
PLOS Medicine
PLOS Computational Biology
PLOS Genetics
PLOS Neglected Tropical Diseases
PLOS Pathogens

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 • Avrupa Birliği Yayın Bürosunun bütün yayınları: Raporlar, çalışmalar, bilgilendirme kitapçıkları, dergiler ve AB kurumlarından ve diğer AB organları yayınları,
 • AB destekli projelerin sonuçları hakkında bilgi,
 • Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, AB içtihat hukuku ve AB hukuku için diğer kaynaklar,
 • AB kurumlarından ve diğer organlardan veri setleri kataloğu,
 • Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği dışından kamu alımları duyuruları,
 • Avrupa Parlamentosu üyeleri, Konsey Başkanı, AB komisyon üyeleri, AB memurları ve kuruluş çizelgelerine,

  Açık Erişim olarak ulaşabilirsiniz.

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır.

PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir.

MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır.
Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir.

MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

 •  FAPESP - CAPES - CNPq - BIREME - FAPUNIFESP projelerinin bir parçasıdır.
 • Güney Amerika ve Latin Amerika bilimsel dergilerini bir portalda birleştirmeyi hedeflemektedir.
 •  Yeni dergiler ve yeni içeriklerle sürekli artış göstermektedir.
 • Bilimsel dergilerin yanısıra içeriğinde kitap, biyolojik çeşitlilik mirası kütüphanesi gibi veritabanlarını da barındırmaktadır.

  Veritabanına erişim için tıklayınız.
ScienceDirect bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 14.000'den fazla elektronik kitap ve 2.500'den fazla elektronik dergi başlığı içeren Elsevier'in hakemli tam metin veri tabanıdır.
İçeriğinde 250.000 adet açık erişim makale de bulunmaktadır.

ScienceDirect Hızlı Kullanım Kılavuzu

ScienceDirect Quick Reference Guide

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Scientia Ricerca'da bilimin tüm alanlarında özgün araştırma yayınlamak için bir platform sağlayan Multidisipliner Açık Erişimli bir dergidir.
Yenilik her ne olursa olsun, titiz yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.
Bağımsız dergi yayın grubu tarafından gözden geçirilen evrensel açık erişimli bir dergidir. 
Bu dergi, ünlü akademisyenler kadar yeni yetişen yazarların özgün yayıncılık, araştırma, derleme, vaka raporları ve fikir makaleleri çalışmalarını yüksek mükemmeliyette yürütebilmeleri için yayımlanır.
Bu dergi, çalışma alanlarının en derin ayrıntılarını ve keşfedilmemiş bölgelerini, dünya görüşlerini dosdoğru gösteren entelektüel araştırmacı gruplara, alanında uzman kişilere, endüstri uzmanlarına, akademisyenlere ve bilim adamlarına aittir.
Multidisipliner bölüm araştırmaları ve Klinik ve Yaşam Bilimleri makaleleri ve ayrıca tanımlanmış tüm alanların konferans bildirileri, bitirme tezleri, projeleri ve doktora tezleri burada yayınlanmaktadır. 

REVİSED JOURNALS LİST (Current list. 29 June 2018. “İZU Library note)Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Scopus Kullanım Kılavuzu

Scopus Quick Reference Guide

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
PubMed, Nature ve ArXiv gibi kaynaklardan yararlanılarak 40 Milyon+ bilimsel makale içermektedir.

Kar amacı gütmeyen ücretsiz akademik arama motorudur.

Semantic Scholar bir Allen Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) projesidir. Yapay zeka alanında yüksek etkili araştırma ve mühendislik çalışmaları için AI2 tarafından kuruldu.

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen tarafından finanse ediliyor ve yapay zeka alanında dünyaca ünlü bir araştırmacı ve profesör olan Dr. Oren Etzioni liderlik ediyor.

Veritabanına erişim için tıklayınız

Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 826 Dergi 220.492 Makale ve 5.047.296 Atıf'ın yer aldığı bir Atıf Dizini ve Sosyal Bilimler Veritabanıdır. Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. Sobiad aynı zamanda 100.000'den fazla makalenin PDF'leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır. Yani 100.000 makalenin tam metni içinde arama yapılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Sobiad hem akademisyenler hem tez sürecindeki Y.Lisans ve Doktora öğrencileri hem de araştırma ödevleri yapan lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
SpringerLink, Springer'in STM kitapları, dergileri, referans çalışmaları, protokol ve veri tabanlarından oluşan ve dünyanın en eksiksiz çevrimiçi koleksiyonundaki 5 milyondan fazla kaynağa kolayca erişim sağlayan, kapsamlı çevrimiçi platformdur.
SpringerLink dünyanın önde gelen yayınlarından çoğunu içeren 53.000'den fazla e-kitap, 2.100'den fazla dergi sunar. Platformdaki e-kitaplar, monograflar, ders kitapları, el kitapları, atlaslar, referans çalışmaları, protokoller, kitap serileri ve ders notlarını içermektedir. Her yıl 7.000'den fazla yeni STM kitabı ve 2.00 protokol, her ay da 12.000'den fazla makale eklenmektedir.

Springer Hızlı Kullanım Rehberi

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Resmi Gazete İnternet Sitesi ücretsiz, abonelik şartı aramaksızın hizmet vermektedir. Resmi Gazete ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921 tarihinden itibaren tüm sayılarına bu siteden erişilebilmektedir.
Siteye erişmek için tıklayınız.

Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin 1,200'den fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.

Taylor & Francis Kullanım Kılavuzu 2016

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynaklarının ve TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili entelektüel bilginin görünürlüğünün artırılması, TBMM’nin ulusal ve evrensel bilgi üretimine yaptığı katkının belgelenmesi ve TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve erişime sunulması hedeflenmektedir. Sisteme; Kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor vb. yayınlarından, Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası ve TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Politikası ve Yönergesi doğrultusunda belirlenenler alınacaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır. 
Bu referans kaynağının basılı haline kütüphanemizden ulaşabileceğiniz gibi çevrimiçi olarak da ulaşabilirsiniz.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.


Veritabanına erişim için tıklayınız.
Dünya ekonomisini ve siyasetini yakından takip etmek isteyenlerin mutlaka okumaları gereken The Economist dergisinin sayısız makale ve içeriklerine erişmek için tıklayınız.
5,112.000+ Elektronik tez ve bilimsel inceleme/bitirme projesi içerir.

NDLTD Elektronik tezler ve bilimsel incelemelerin yazılması, yaygınlaşması, kullanımı ve korunmasını teşvik eden uluslararası bir kuruluştur.

Bilginin dünya çapında paylaşımını artırmak için elektronik yayıncılığı ve açık erişimi destekler.

Üniversite yöneticileri, kütüphaneciler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve genel halk için kaynaklar içermektedir.Veritabanına erişmek için tıklayınız
The New York Times, 18 Eylül 1851'de kurulmuş olan ve New York şehrinde basılan günlük bir Amerikan gazetesidir. Ülkenin önde gelen gazetelerinden sayılmaktadır. Kütüphanemizin abone olduğu gazete günlük olarak merkez kütüphanemize gelmektedir.
Çevrimiçi günlük gazeteyi okumak için tıklayınız.
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır. 

TR Dizin’in içeriğini oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile, ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir.
En çok atıf alan dergiler, En çok atıf alan makaleler, En çok atıf alan yazarlar, Etki değeri en yüksek dergiler hizmetlerini sağlamaktadır.
782 adet dergiyi kapsamaktadır. (10 Ekim 2018 itibariyle)


Veritabanına erişmek için tıklayınız

Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. Belirli bir zaman aralığında orijinal yazımı teşvik eder. Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir. Bu, performans ve değerlendirmelere yapılan vurgu ile birleşince, öğrenci araştırma ve makalelerinde orijinal olmayan içerik kullanımının artmasına sebep olmaktadır.

Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanları taramaktadır.

Bunlar;

 •  337+ milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman
 •  110,000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın
 • 62+ milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası
 • 140 ülkede, 15.000’den fazla eğitim kurumunda,
 • 30 milyondan fazla öğrenci
1.6+ milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.

Kullanım kılavuzu (akademisyen) için tıklayınız.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer aldığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı TürKomp 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.

Aramalar menüsünden gıdaya, bileşene, beslenmeye ve gıda gruplarına göre arama yaparak gıdaların besin ögeleri ve enerji değerlerine ulaşabilir; bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz.

Beslenme çantası ile, günlük diyetinizde yer alan gıdaların içeriğini kolaylıkla hesaplayabilir ve gıdaları karşılaştırma uygulamasıyla 2 farklı gıdaya ait bileşen değerlerini aynı ekran üzerinde görebilirsiniz. Gıda tanımlama sistemi Langual ile benzer özelliklere sahip gıdaları başka ülkelere ait veri tabanlarında yer alan verilerle de karşılaştırabilirsiniz.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

"ARA" kutucuğunda sorun yaşıyorsanız buraya tıklayınız.

Not: Aramalarınızı tek kelime olarak yapınız. Yazarken aşağıda ilgili seçenekler otomatik belirecektir. 

Türkomp Gıda
ULAKBİM keşif

TÜBİTAK Kütüphaneleri (MAM) kataloğu ve Dergi Park dergilerinde arama yapar.

Akademik Dergiler
Ticari Yayınlar
Güncel Dergiler
Değerlendirmeler
Raporlar
Haberler
Kitaplar
Yazdırılamayan Kaynaklar
Biyografiler
Konferans Materyalleri
İncelemeler/Tezler
Temel Kaynak Dokümanlar

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 • TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (1966 -)
 • Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (1992 -)
 • Türk Tıp Veri Tabanı (1996 -)
 • Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (1992 -)
 • Sosyal Bilimler Veri Tabanı  (2002 -)
 • Hukuk Veri Tabanı (2010 -)

Yukarıdaki veritabanlarından oluşan ücretsiz, ulusal ve zengin içerikli bir veri tabanıdır.

Ulaşmak için tıklayınız.

Büyük bir sağlık bilimleri portalıdır.
Güney Amerika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada yayınlanan sağlık alanındaki veritabanları ve bilimsel dergilerde arama yapar.
İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dilinde hazırlanmış bir portaldır.

İçerdiği bazı veritabanları şunlardır: 

 • MEDLINE 
 • LILACS 
 • WHO IRIS 
 • IBECS 
 • BINACIS 
 • PAHO 
 • BDENF - Nursing 
 • CUMED 
 • BBO - Dentistry 
 • Coleciona SUS 
 • LIS -Health Information Locator
 • Desastres -Disasters- 
 • MedCarib 
 • PAHO-IRIS 
 • Sec. Munic. Saúde SP 
 • HomeoIndex Homeopathy 
 • Sec. Est. Saúde SP 
 • Hanseníase Leprosy 
 • Index Psychology - Scientific journals 
 • VHLMINSA 
 • CidSaúde - Healthy cities 
 • RHS Repository 
 • BRISA/RedTESA 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir.

Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Veritabanına erişim için tıklayınız.
İlgi alanınızla bağlantılı en kaliteli araştırmaları bulmak için bilim, sosyal bilimler, beşeri bilimler alanlarında 45'in üzerinde farklı dilde 9.200'ün üzerinde dergiyi tarayabilirsiniz. Atıf referansları kullanılarak ilgili kayıtlar bağlanmış ve makaleler arasında alanlarında uzman araştırmacılar tarafından onaylanmış konu bağlantıları oluşturulmuştur. Açılan ilk arama sayfası tüm ISI veritabanlarını tarayan ara yüzdür. Web of Science veritabanı için Select Database sekmesinden Web of Science seçilmelidir.

Web of Science Kullanım Rehberi

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

WorldWideScience.org , ulusal ve uluslararası bilimsel veri tabanları ve portallarından oluşan küresel bir bilim kapısıdır. WorldWideScience.org , dünyanın dört bir yanından veri tabanlarını tek bir yerden araştırarak bilimsel keşif ve ilerlemeyi hızlandırır. Çok Dilli WorldWideScience.org , küresel olarak dağılmış çok dilli bilimsel literatürün gerçek zamanlı olarak aranmasını ve çevrilmesini sağlar.

Çok taraflı bir ortaklık olan WorldWideScience Alliance , katılımcı üye ülkelerden oluşur ve WorldWideScience.org için yönetim yapısı sağlar .


Veritabanına erişim için tıklayınız.


worldwidescience
YÖK-AKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama) Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir sistemdir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Ulusal tez merkezine kayıtlı tüm tezlere kolaylıkla erişebilirsiniz.

Yök-Tez Tarama Yardım Kılavuzu

Veritabanına erişmek için tıklayınız.