izulogo

Yandal Programı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yandal Program Başvuruları

Üniversitemiz yandal programlarının kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları aşağıda verilmiştir. Yandal programlarına başvurmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Online Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Yandal

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 • Başvuru Tarihleri: 16 - 25 Ocak 2023 Pazartesi – Çarşamba Saat:17.30
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 25 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 10:00
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 26 Ocak 2023 Perşembe Saat:10.00/14.00
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlanı: 27 Ocak 2023 Cuma Saat: 17.30
 • Değerlendirme Tarihleri: 27 Ocak - 1 Şubat 2023 Cuma - Çarşamba
 • Sonuç İlan Tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba Saat:17.30
 • Kesin Kayıt Tarihleri: 2 -3 Şubat  2023 Perşembe – Cuma
 • Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 6 -7 Şubat  2023 Pazartesi – Salı
 1. Yandal programı, anadal programını başarıyla yürüten ve yandal programının başvuru ve kabul şartlarını sağlayan öğrencilerin  başka bir lisans programından sınırlı sayıda dersi almak suretiyle bu dalda sertifika alabilmelerini sağlayan programdır. 
 2. Yandal programından alınacak derslerin kredilerinin toplamı en az 30 AKTS olmalıdır.
 3. Yandal programları ilgili bölümlerin/programların iş birliği ile yürütülür. Yandal programından alınması gereken dersler ile bu derslerin hangi yarıyıllarda alınacağının belirlemesi için ilgili bölüm/program başkanı tarafından her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir.
 4. Yandal programında görevlendirilen akademik danışman öğrencilerin anadal programındaki akademik danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.
 5. Yandal programının eğitim öğretim faaliyetleri, öğretim planı değişiklikleri ve benzeri hususlarda anadal programında uygulanan esaslar geçerlidir.
 6. Öğrenci anadal programına ek olarak sadece bir yandal ve eş zamanlı olarak yandal programından farklı bir çift anadal programına kayıt yaptırabilir.
 7. Yandal programı kapsamında alınması gereken dersler ilgili bölümlerin/programların ortak görüşü ile kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun onayı ile belirlenir.
 8. Anadal programının öğretim planında yer alan dersler ile bunlara eşdeğer dersler, yandal programı kapsamında okutulamaz.
 9. Öğrencinin kayıtlı olduğu yandal programını başarı ile tamamlayabilmesi için Senato tarafından belirlenmiş olan yandal program derslerinin tamamını alması ve başarması gerekir. 
 10. Öğrenci, kayıtlı olduğu yandal programından Senato tarafından belirlenmiş olan yandal program dersleri haricinde ders alamaz.
 11. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını henüz başarı ile tamamlayamayan öğrenciye talep etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Öğrenciler ek süre ile ilgili taleplerini ilgili dekanlığa “Yandal Ek Süre Talep Dilekçesi” ile yapar.

YANDAL programlarının kontenjanları, YANDAL programın açılmasına karar veren birim yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

FAKÜLTE / PROGRAM

Puan Türü

Kont.

3. YY.

4. YY.

5. YY.

6. YY.

YANDAL Programına Başvurabilecek Programlar

YANDAL

YANDAL

YANDAL

YANDAL

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EA / TM-3

50

4

4

4

4

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

Sınıf Öğretmenliği

EA / TM-2

50

4

4

4

4

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

DİL-3 / DİL

30

3

2

3

2

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

Türkçe Öğretmenliği

SÖZ / TS-2

50

4

4

4

4

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

Okul Öncesi Öğretmenliği

SÖZ / TS-1

50

4

4

4

4

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

Özel Eğitim Öğretmenliği

SÖZ / TS-1

30

3

2

3

2

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

İngilizce Öğretmenliği

DİL-1 / DİL

50

4

4

4

4

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAY

50

4

4

4

4

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Psikoloji (Türkçe)

TM-3 / EA

50

6

6

6

6

Sosyal Hizmet (Türkçe)

İşletme (%30 İngilizce)

İktisat ( %30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sosyoloji ( % 30 İngilizce)

İslami İlimler (%30 Arapça)

İslami İlimler (Arapça)

Tarih

Türkçe Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

İslam İktisadı ve Finans

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

Hukuk

Psikoloji (İngilizce)

TM-3 / EA

50

4

4

4

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme ( %30 İngilizce)

İktisat (% 30 İngilizce)

Sosyoloji (%30 İngilizce)

İngilizce Öğretmenliği

Gıda Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

TM-3 / EA

35

4

4

4

4

İşletme ( %30 İngilizce)

İktisat (% 30 İngilizce)

Sosyoloji (%30 İngilizce)

İngilizce Öğretmenliği

Gıda Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)

Psikoloji (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

İslami İlimler (Arapça)

İslami İlimler ( %30 Arapça)

Sosyoloji (%30 İngilizce)

TM-3 / EA

25

5

5

5

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Sosyal Hizmet

Hukuk

İşletme ( % 30 İngilizce)

İktisat ( %30 İngilizce)

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji ( İngilizce)

İslami İlimler (%30 Arapça)

İslami İlimler (Arapça)

Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İngilizce Öğretmenliği

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

Tarih

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

İslam İktisadı ve Finans

Tarih

TS-2 / SÖZ

25

5

5

5

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Sosyal Hizmet

Hukuk

İşletme ( % 30 İngilizce)

İktisat ( %30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji ( İngilizce)

İslami İlimler (%30 Arapça)

İslami İlimler (Arapça)

Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)

İngilizce Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

İslam İktisadı ve Finans

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İşletme (% 30 İngilizce)

EA

30

8

8

8

8

Tüm Lisans Programları

İktisat (% 30 İngilizce)

EA

25

6

6

6

6

Tüm Lisans Programları

Uluslararası Ticaret ve Finansman

EA

30

8

8

8

8

Tüm Lisans Programları

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

EA

30

8

8

8

8

Tüm Lisans Programları

İslam İktisadı ve Finans

EA

20

4

4

4

4

Tüm Lisans Programları

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

EA

20

4

4

4

4

Tüm Lisans Programları

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SAY

45

2

2

2

2

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Gıda Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

45

5

5

5

5

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Gıda Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

Moleküler Biyoloji ve Genetik ( % 30 İngilizce)

SAY

30

2

2

2

2

Gıda Mühendisliği

Beslenme ve Diyetetik

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

Gıda Mühendisliği ( % 30 İngilizce)

SAY

20

2

2

2

2

Tüm % 30 İngilizce Lisans Programları

Mimarlık

SAY

30

1

1

1

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

EA

60

1

1

1

1

Mimarlık

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

30

2

2

2

2

Tüm Lisans Programları

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

SAY

35

3

0

3

0

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet

EA

30

5

5

4

0

Sosyoloji % 30 ingilizce

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikoloji (Türkçe)

Sağlık Yönetimi

EA

25

4

4

4

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Sosyal Hizmet

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

İşletme (%30 İngilizce )

İktisat (%30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji (İngilizce)

Hemşirelik

Hemşirelik

SAY

50

6

6

6

6

Sosyal Hizmet

Sağlık Yönetimi

Beslenme ve Diyetetik

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji (İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik

SAY

60

3

3

3

3

Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)

Hemşirelik

Psikoloji (Türkçe)

Sağlık Yönetimi

İSLAMİ İLİMLERİ FAKÜLTESİ

İslami İlimler (%30 Arapça )

SÖZ

50

7

7

7

7

Tüm Lisans Programları

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

TYT

20

2

2

2

2

Tüm Eğitim Fakültesi Programları

 

 1. Yandal programına başvurular her yarıyıl için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
 2. Öğrenci aynı anda en fazla iki yandal programına başvuru yapabilir.
 3. Öğrenci aynı anda yandal ve çift anadal programlarına başvuru yapabilir.
 4. Yandal programından kendi isteği veya başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen öğrenci Üniversitenin herhangi bir yandal programına yeniden başvuru yapamaz.
 5. Yandal programında kayıtlı öğrenci başka bir yandal programına başvuru yapamaz.
 6. Öğrenci yandal programına, anadal programının en erken 3 üncü, en geç 6 ncı yarıyılı başında başvurabilir.
 7. Başvuru anında anadal programındaki AGNO'su 4.00 üzerinden en az 2.50 olan öğrenciler yandal programına başvurabilir.
 8. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programının öğretim planında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekir.
 9. Öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda yandal yapmak isteyen öğrencilerin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen ilgili yabancı dil yeterlik şartlarını sağlamaları veya Üniversite tarafından yapılacak ilgili yabancı dil yeterlik sınavına girerek bu sınavdan başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil yeterlik şartını sağlamayan adaylardan Üniversite tarafından yapılan ilgili yabancı dil yeterlik sınavından da başarısız olanların başvuruları geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Öğrenim dili kısmen yabancı dil olan programlarda yandal kapsamında okutulan tüm derslerin öğrenim dili Türkçe ise bu şart aranmaz.
 10. Öğrenim dili tamamen yabancı dil olan lisans programlarında kayıtlı Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim dili Türkçe olan  programlarda yandal yapmak isteyenlerin en az B2 seviyesinde Türkçe Dil Yeterlik Sertifikasına sahip olmaları veya Üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavına girerek bu sınavdan başarılı olmaları gerekir. En az B2 seviyesinde Türkçe Dil Yeterlik Sertifikasına sahip olmayan adaylardan Üniversite tarafından yapılan Türkçe Dil Yeterlik Sınavından da başarısız olanların başvuruları geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
 11. Uyarma ve kınama hariç disiplin cezası alan öğrenciler yandal programına başvuramaz.
 1. Yandal programına kabul işlemi, adayların AGNO başarı sıralamasına göre o programın yürütüldüğü ilgili bölümün/programın önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.
 2. Öğrencilerin AGNO’sunun eşit olması halinde başarılan AKTS kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde merkezi yerleştirme puanı yüksek olana, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt türlerinin farklı olması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
 3. Yandal programına kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrenciler ile programa kayıt hakkı kazanamayanlar ve başvurusu reddedilenler ilgili yarıyıl için Senato tarafından belirlenen “Sonuçların İlanı” tarihinde ilgili birimler tarafından Kampüs Bilgi Sisteminden ilan edilir ve aynı gün içinde üst yazı ile Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
 1. Yandal programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Senato tarafından belirlenen “Kayıt Tarihleri” nde ıslak imzalı Yandal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir.
 2. Yandal programına ilan edilen “Kayıt Tarihleri” nde kayıt yaptırmayan asıl öğrencilerin olması durumunda, yedek öğrencilerin Senato tarafından belirlenen “Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri” nde ıslak imzalı Yandal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla başvurmaları gerekir.
 3. İlan edilen kayıt tarihlerinde Yandal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, yandal programına kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.
 4. Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda yandal ile çift anadal  programına kayıt yapılabilir.
 5. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 1. Yandal Programına Kayıt Dilekçesi. Dilekçe için tıklayınız > > >
 2. Kimlik Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulundurmalıdır)
 3.  Lise Diploması, (Aslı ve Fotokopisi)
 4.  Not Durum Belgesi (Transkript) Aslı,
 5.  Disiplin Durum Belgesi,
 6.  Öğrenci Belgesi,
 7.  Vesikalık Fotoğraf, (4 Adet)
 8.  Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için ilgili yabancı dil yeterlilik belgesi.

Not: Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.


 1. Yandal programı için ayrı not durum belgesi düzenlenir ve ANO ile AGNO ayrı ayrı hesaplanır.
 2. Yandal programında alınmış ve başarılmış dersler için anadal programından muafiyet verilemez. Ancak bu dersler için çift anadal programından muafiyet verilebilir.
 3. Anadal veya çift anadal programında alınmış ve başarılmış dersler için yandal programında muafiyet verilemez.
 4. Yandal programına kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre yapılır.
 5. Yandal programına kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları 4. sınıfa yapılır.

Yandal programına kayıt yaptıracak öğrencinin ilgili yabancı dil yeterliği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili esaslarına göre belirlenir.

Programlar arası geçiş yapan öğrencinin önceki anadal programında kayıt hakkı kazandığı yandal programı ile geçiş yaptığı anadal programı arasında yandal yapılabiliyorsa öğrenci önceden kayıt hakkı kazandığı yandal programındaki öğrenimine devam eder, yoksa bu programdan ilişiği kesilir.

Öğrenci yandal programı için kayıt dondurma talebinde bulunamaz. Ancak, anadal programında kayıt donduran öğrenciler ile yurt içi veya yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında farklı bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler ilgili yarıyıllar için yandal programında izinli sayılır.

 1. Anadal programındaki AGNO'su 4.00 üzerinden 2.29' un altına düşen öğrencinin ilgili yarıyıl sonunda sınav notlarının ilanını takip eden hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yandal programından kaydı silinir.
 2. Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kayıt yenilemediği ikinci yarıyılın ders ekleme bırakma dönemini takip eden hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaydı silinir. Yurt içi veya yurtdışı öğrenci değişim programları kapsamında başka bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin diğer üniversitede geçirdikleri yarıyıllar ile anadal programında kayıt dondurulan yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.
 1. Öğrenciler anadal programında öğrenimleri devam ettiği sürece yandal programında tam burslu olarak öğrenim görürler.
 2. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler sonraki yarıyıllarda kaydolacakları derslerin AKTS kredi ücretini öderler.
 1. Öğrencinin Yandal Sertifikası almaya hak kazanabilmesi için, yandal programı kapsamında alınması gereken tüm dersleri alıp başarması ve AGNO’ sunun 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 2. Yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir. Bu sertifika diploma yerine geçmez.
Halkalı Kampüsü
Adres / Posta Kodu: 
Halkalı Cad. No: 281 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL 34303
IZU_Cozum_Merkezi_WhatsApp

444 97 98
bilgi@izu.edu.tr