izulogo

Hafızlık Bursu

HAFIZLIK


Hafızlık Bursu

Madde 23 - (1) Hafızlık Bursu, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucu Üniversitenin İslami İlimler lisans programlarına burslu, indirimli veya ücretli olarak yerleşen (YKS Ek Yerleştirme ve Ek Puanla yerleşenler ile DGS, DGS Ek Yerleştirme, YÖS veya yatay geçiş kayıt türü ile kayıt yaptıranlar hariç) ve kayıt yaptıran öğrencilerden ilgili puan türünün başarı sıralaması itibariyle ilk 250.000’e giren ve Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık Belgesine sahip olan öğrencilere programın normal öğrenim süresince verilen burstur.

(2) İslami İlimler lisans programlarına indirimli veya ücretli olarak kayıt yaptıran ve Hafızlık Bursu almaya hak kazanan öğrencilerden programın normal öğrenim süresince öğrenim ücreti alınmaz.

(3) İslami İlimler lisans programlarına tam burslu olarak kayıt yaptıran ve Hafızlık Bursu almaya hak kazanan öğrencilere programın normal öğrenim süresince Destek Bursu verilir.

(4) Hafızlık Burs başvurusunun ilgili yılın YKS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi ve e-Devletten alınacak Hafızlık Belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılması gerekir.

(5) Üniversitenin herhangi bir lisans programında okumakta iken, Üniversite tarafından düzenlenen sertifika programları veya benzeri projeler kapsamında hafızlığını tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık Belgesini alıp Üniversiteye ibraz eden öğrencilere talep etmeleri halinde Destek Bursu verilir.

(6) Hafızlık Bursunun devamı için öğrencinin;

a) Arapça Hazırlık Sınıfını bir akademik yıl içerisinde başarıyla tamamlaması,
b) Her akademik yıl kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alıp başarması,
c) Her akademik yıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması,

gerekir.

(7) Bu burs öğrencinin;

a) Akademik yılsonunda ağırlıklı genel not 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Disiplin cezası almış olması,
ç) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş yapması,
d) Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi, halinde kesilir ve yeniden verilmez.

(8) Bu burstan, Üniversitenin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek yerleşen öğrenciler ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler yararlanamaz.

(9) Bu madde kapsamındaki burslar, Kurucu Vakıf tarafından finanse edilir.


Üniversitemiz tarafından verilen tüm burs ve indirimler hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Burs Yönergesini inceleyiniz >>>