Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ 
Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER 
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNEŞ 
Dekan Yardımcısı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, Dekan / Başkan

Prof. Dr. Turan KOÇ, Profesör Temsilcisi / Üye 

Prof. Dr. Recep CİCİ, Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. Abdulmutalip ARPA, Profesör Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Veysel AKKAYA, Doçent Temsilcisi / Üye 

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Doçent Temsilcisi / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER, Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi / Üye

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, Dekan / Başkan

Prof. Dr. Recep CİCİ, Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk. / Üye

Prof. Dr. İzzet ER, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk. / Üye

Prof. Dr. Ziya KAZICI, İslam  Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk. / Üye

Prof. Dr. Turan KOÇ, Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. Abdulmutalip ARPA, Profesör Temsilcisi / Üye 

Prof. Dr. Özcan HIDIR, Profesör Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Veysel AKKAYA, Doçent Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Doçent Temsilcisi / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER, Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi / Üye