Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ 
Dekan

Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ONAR 
Dekan Yardımcısı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, Dekan / Başkan

Prof. Dr. Turan KOÇ, Profesör Temsilcisi / Üye 

Prof. Dr. Recep CİCİ, Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. İzzet ER, Profesör Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Abdulmutalip ARPA, Doçent Temsilcisi / Üye 

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Doçent Temsilcisi / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER, Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi / Üye

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, Dekan / Başkan

Prof. Dr. Recep CİCİ, Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk. / Üye

Prof. Dr. İzzet ER, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Bşk. / Üye

Prof. Dr. Ziya KAZICI, İslam  Tarihi ve Sanatları Bölüm Bşk. / Üye

Prof. Dr. Turan KOÇ, Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. Muhammed HARB, Profesör Temsilcisi / Üye 

Prof. Dr. Özcan HIDIR, Profesör Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Abdulmutalip ARPA, Doçent Temsilcisi / Üye

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Doçent Temsilcisi / Üye

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER, Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi / Üye