Programlar

İslami İlimler Fakültesi - Programlar

Kalıcı ve evrensel dinî/İslami ve kültürel değerleri yaşadığımız tecrübeler üzerinden yeni bir ifadeye kavuşturmak, insanın anlam arayışı sürecinde karşılaştığı problemleri anlama, açıklama ve güvenilir insanî çözümler üretme konusunda bu problemleri yakından gören bir dil ve söylem geliştirmek fakültemizin temel amaçları arasında yer alır. Fakültemiz insana, tabiata ve genel olarak varlığa olgu-değer ayrımını gözetmeyen bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır.