izulogo

Hareketlilik Öncesi

Hareketlilik Öncesi


Üniversite Erasmus+ Komisyonu kararı ile seçilen adaylara Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından bir seçilme yazısı teslim edilir. Buna bağlı olarak seçilen öğrencinin hareketlilik öncesi süreci başlar.

Seçilen öğrencilere teslim edilen seçilme yazısında öğrencilere hareketlilik hakkından feragat edebilecekleri makul bir süre verilmektedir. Bu tarih aralığında feragat etmeyip sonraki süreçte "mücbir bir sebep göstermeden" hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencilerin daha sonraki dönemlere ait yaptıkları başvurular değerlendirilirken -10 puan azaltma uygulanır.
 
  

Aday Gösterilme

Seçilen öğrenciler Erasmus Ofis tarafından başvuru esnasında tercih ettikleri üniversitelere aday gösterilirler.

Aday gösterilme sürecinde üniversiteler öğrenci ile iletişime geçerek başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme e-maili gönderirler.

  
   

Pasaport Başvurusu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağınız öğrenci belgesi ile harçsız pasaport başvurusu yapabilirsiniz. https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alınmalıdır.

Bazı üniversiteler başvuru esnasında pasaport numarası ve fotokopisi isteyebilmektedir. Bu nedenle hareketliliğe katılacak öğrencinin ilk olarak yapması gereken işlem pasaport başvurusunda bulunmaktır.

Bordo Pasaport (Umuma Mahsus ) Başvuru Evrakları;

 • Nüfus cüzdanı aslı
 • Önceki pasaportunuz (Eğer varsa)
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğrafınız
 • Bankaya ödemeniz gereken defter ücreti dekontları
 • Banka memuru imzalı ve tahsil edilmiştir mührü
 

Başvuru Süreci

Bu süreçte öğrenciler aday gösterildikleri üniversitelere başvuru yapmalıdır.

Başvuru süresince üniversiteler aday gösterilen öğrencilerden aşağıdaki gibi belgeler isteyebilirler.

 • Başvuru Formu (online veya değil)
 • Fotoğraf
 • Pasaport Numarası / Fotokopisi
 • Kimlik
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript
 • Dil Yeterlilik Belgesi
 • Learning Agreement


Hareketlilik Öncesi Temin Edilmesi Gereken Belgeler

1-Kabul Mektubu

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Erasmus Ofis tarafından aday gösterildiğini gösteren bir Kabul Mektubu temin etmesi gerekmektedir.

Kurumun antetli kağıdına hazırlanacak Kabul Mektubunda şu bilgiler yer almalıdır:

 • Kabul mektubunda öğrencinin ilgili üniversiteye kabul edildiği yazmalıdır.
 • Tercihen İngilizce olmalıdır.
 • Hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihini içermelidir. (1 akademik yarıyılı kapsayacak şekilde)
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetinin yapılacağı kurumun ilgili kişisi tarafından hazırlanan Kabul Mektubu üzerinde belge hazırlanma tarihi, imza ve mühür yer almalıdır.

Taranmış olarak gönderilen kabul mektuplar Erasmus Ofis tarafından kabul edilir. Ancak bazı konsolosluklar vize başvurusunda kabul mektubunun orjinal halini talep etmektedir. Bu nedenle öğrencilerin başvuru yaptıkları üniversitelerden kabul mektuplarının orjinalini posta yoluyla iletmelerini talep etmelerini tavsiye ediyoruz. 
  

2-Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies)

Öğrenci ve Bölüm Erasmus+ Koordinatörü, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği süresince öğrencinin karşı kurumda alacağı dersleri ve İZÜ'de yerine sayılacak dersleri belirlemek suretiyle bir Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) hazırlayarak beyan eder.

  
 • Öğrenim Anlaşması doldurulurken öğrencinin hareketlilik süresince ev sahibi kurumda alacağı dersler, orjinal isimleri, varsa kodları ve ECTS değerlikleri ile birlikte, Tablo A'ya yazılır.
 • Öğrencinin Tablo A'da belirlediği ve başarılı olması durumunda, İZÜ'de muaf tutulacak dersler kodları, isimleri ve ECTS değerleri ile birlikte Tablo B'ye yazılır. 
 • Karşı kurumdan alınan derslerin AKTS toplamının bir yarıyıl için 30 AKTS, bir tam akademik yıl için 60 AKTS olması gerekmektedir. Bu değerler tam zamanlı bir öğrencinin alması gereken kredi miktarlarıdır. Ancak, öğrenciler arası farklılıklardan kaynaklanan özel durumlarda alınan derslerin kredi toplamı bir yarıyıl için 30 AKTS’den az ya da çok olabilir. Yine de bu fark 30 AKTS’ye yakın değerler olmalıdır (Örnek: 28 veya 32 AKTS gibi). Uygulamalar sırasında 1 yarıyıl için çok farklı değerlerle (Örnek: 40 ya da 20 AKTS gibi) öğrenim anlaşmaları hazırlandığı görülmektedir. Bu tür uygulamalar kabul edilemez. 
 • İlgili belge öğrenci ve bölüm koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra, imzalanmak üzere karşı kuruma gönderilir.
 • Öğrenim Anlaşması hareketlilik öncesinde üç taraftan imzalar alınmış olarak, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.
 • Taranmış imzalar kabul edilir.

3-Akademik Eşdeğerlik Formu

Akademik Eşdeğerlik Formu, Erasmus+ kapsamında alınan derslerin üniversitemizde tanınması ile ilgili bir belgedir. 

Öğrencinin öğrenim anlaşmasına göre ev sahibi kurumda alacağı derslerin üniversitemizde hangi derslere eşdeğer sayılacağını gösterir.  

Bu nedenle Akademik Eşdeğerlik Formu, 3 tarafı imzalı Learning Agreement ile birlikte Bölüm Erasmus+ Koordinatörü tarafından Fakülte Sekreterliğine bırakılmalıdır.
  

4-Hibe Yazısı (Vize Yazısı / Grant Letter)

Öğrencinin gideceği ülkeye ve geçireceği süreye bağlı olarak alacağı hibe miktarı Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından hesaplanır. Öğrencinin vize başvurusunda kullanması için katılımcıya Türkçe ve İngilizce olarak teslim edilir.

 • Faaliyet türünü,
 • Faaliyet süresini,
 • Ev sahibi kurumu ve ülkeyi
 • Hareketlilik başarı ile tamamlanması durumunda sağlanacak toplam hibeyi gösterir. Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.

5-Euro Hesap Bilgileri Formu ve Euro Hesap Cüzdanı

Katılımcıya sağlanan hibe banka aracılığı ile EURO olarak ödenir. Öğrencinin Euro Hesap Bilgileri formunu doldurup ekine Euro hesap cüzdanının fotokopisini ekleyerek Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne iletmesi gerekmektedir.

6-Seyahat Sağlık Sigortası

Öğrenci Hareketlilik süresini kapsayan bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmadır.

Seyahat sigortası ile güvence altına alınmış olan teminatlar poliçenin geçerlilik süresi içerisinde gidilen ülkenin gümrüğünden giriş ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş ile sona erer. Giriş yapıp yeniden seyahate çıkıldığında teminatlar yeniden başlar. Örneğin 12 ay süreli poliçe alan bir sigortalı yıl içerisinde dilediği kadar yurtdışı seyahati yapabilir ve her seferinde azami 6 hafta süre ile teminatları geçerli olur. Standart Seyahat Poliçeleri Maximum 90-92 gün ve 30.000 EURO/USD ile teminat sağlamakta olup, teminat T.C. sınırlarına girmeniz itibariyle son bulur.

Öğrenci 91-93.üncü günden itibaren kapsam dışıdır! Ayakta tedaviyi kapsamaz!.

 

7- Hibe Sözleşmesi

Yukarıdaki belgeler teslim edildikten sonra, öğrenci Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan bir hibe sözleşmesini imzalar. Eğer öğrenci hibeli ise, ödenecek miktar; gidilen ülke ve Kabul Mektubu belgesi üzerinde belirtilen hareketlilik süresine göre değişkenlik göstermektedir. Sözleşmeyi imzalamayı reddetme ya da ihmal etme gibi durumlar söz konusu olduğunda öğrencinin hareketlilikten yararlanma durumu iptal olur. ‘’Sıfır Hibeli’’ öğrenci dahil olmak üzere bütün hak kazanan öğrenci Hibe Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin bir kopyası katılımcıya teslim edilir.

Vize Süreci

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenci, hareketliliğine başlamadan evvel vize işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.

Vize başvurusunun çeşitli sebeplerle reddedilmesinden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Vize ve pasaport başvurularını yapmak tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Her ülkenin vize prosedürü farklı olduğundan gerekli bilgiyi almak üzere lütfen gideceğiniz ülkenin resmi konsolosluk sitesini inceleyiniz. Vize işlemleri gidilecek ülkeye göre uzun sürebileceği için hareketlilik başlangıç tarihinden 6-8 hafta önce vize başvurunuzu yapmanız önerilmektedir.

 

Online Linguistic Support (OLS) 1. Sınavının Çözülmesi

Öğrenci Erasmus Ofisi tarafından öğrenci mailine atanan OLS Sınavına kayıt olarak 1. OLS Sınavını çözmelidir. Sınav sonuçları önem arz etmemektedir. Ancak sisteme giriş yapılıp çözülmesi zorunludur.
 
Erasmus OLS websitesine giriş yapmak için tıklayınız.

Hibenin Ödenmesi

Öğrenci ile Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 ay içerisinde toplam hibenin %80'i öğrencinin Euro hesabına aktarılır.

 

Ev Sahibi Kuruma Kayıt Esnasında Gerekli Belgeler

Ev sahibi üniversite kayıt esnasında sizden aşağıdaki belgeleri isteyebilir;

 • Başvuru Formu (online veya değil)
 • Kabul Mektubu
 • Fotoğraf (3-5 adet)
 • Pasaport
 • Kimlik
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript
 • Dil Yeterlilik Belgesi
 • Learning Agreement