izulogo

Kontenjanlar

quotas


Başvuru Dönemlerine Göre Kontenjanlar

2020 Erasmus+ KA-103 projesi kapsamında ilan edilen 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi, Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği başvuruları için akademik birimler bazında tahmini hibeli asil kontenjan aşağıda verilen tablodaki gibidir.

Akademik Birimler

Asil Hibeli Kontenjan

Eğitim Fakültesi

4

İngilizce Öğretmenliği

1

Türkçe Öğretmenliği

1

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)

Okul Öncesi Öğretmenliği

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Hukuk Fakültesi

2

Hukuk

2

İslami İlimler Fakültesi

1

İslami İlimler (%30 Arapça)

1

İslami İlimler (Arapça)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

5

İşletme (%30 İngilizce)

1

İktisat (%30 İngilizce)

1

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

1

İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)

1

İslam Ekonomisi ve Finans

1

Uluslararası Ticaret ve Finans

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1

Psikoloji

1

Psikoloji (İngilizce)

1

Sosyoloji (%30 İngilizce)

1

Tarih

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

8

Bilgisayar Mühendisliği

1

Gıda Mühendisliği

1

Mimarlık

1

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)

1

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

Gıda Mühendisliği (İngilizce)

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2

Hemşirelik

1

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

1

Beslenme ve Diyetetik

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2

Fen Bilimleri Enstitüsü

1


2019 Erasmus+ KA-103 projesi kapsamında ilan edilen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi, Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği başvuruları için akademik birimler bazında tahmini hibeli asil kontenjan aşağıda verilen tablodaki gibidir.

Fakülte / Enstitü

Asil Hibeli Kontenjan

Eğitim Fakültesi

4

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

5

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2

Hukuk Fakültesi

2

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

4

İslami İlimler Fakültesi

1

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

Toplam

25


Asil Kontenjanların Dağılım Yöntemi

Üniversite Erasmus Komisyonu 02.01.2020 tarihli 2020/01 sayılı kararı ile 2020-2021 Güz ve Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği başvuruları için kontenjan dağılımının aşağıdaki yöntemle yapılmasına karar verilmiştir. 

Yedek Kontenjanlar


Genel değerlendirme sonunda asgari katılım şartlarını sağlayan ( Lisans için en az 2.20 ve Lisansüstü programlar için en az 2.50 not ortalaması, B2 seviyesinde yabancı dil puanına sahip olma), ancak ilgili fakülte/enstitü/bölüm/program içerisinde asil hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen tüm adaylar, genel değerlendirme puanlarına göre sıralanarak ilgili akademik birimin yedek listesine alınacaktır.

Asil Kontenjanların Fakülte / Ensititü / Bölüm / Program İçerisinde Dağılımı

Fakülte ve enstitülere ayrılan hibeli asil toplam kontenjana başvuran ve genel değerlendirme sonunda asgari katılım şartlarını sağlayan adayların hibelendirilmesinin, ilgili fakülte/enstitü/bölüm/program içerisinde en yüksek genel değerlendirme puanına sahip bölüm/program öğrencilerinden başlanarak yapılacaktır.

Kontenjanın boş kalması veya feragat edilmesi halinde kontenjan tahsisinin ilgili fakülte/enstitü/bölüm/program içerinde aynı usul ile dağıtılacaktır.

Fakülte veya Enstitü Kontenjanının Kullanılamaması 

İlgili fakülte/enstitüye ayrılan kontenjanın tamamının kullanılamaması durumunda, kalan kontenjanların genel değerlendirme sonunda diğer fakülte/enstitü/bölüm/program içerisinde yedek listede yer alan en yüksek genel değerlendirme puanına sahip bölüm/program öğrencilerinden başlanarak dağıtımı yapılacaktır.

Üniversite Erasmus Komisyonu 02.11.2018 tarihli 2018/05 sayılı kararı ile 2019-2020 Güz ve Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği başvuruları için kontenjan dağılımının aşağıdaki yöntemle yapılmasına karar verilmiştir. 

Yedek Kontenjanlar


Genel değerlendirme sonunda asgari katılım şartlarını sağlayan ( Lisans için en az 2.20 ve Lisansüstü programlar için en az 2.50 not ortalaması, B2 seviyesinde yabancı dil puanına sahip olma), ancak ilgili fakülte/enstitü içerisinde asil hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen tüm adaylar, genel değerlendirme puanlarına göre sıralanarak ilgili akademik birimin yedek listesine alınacaktır.

Asil Kontenjanların Fakülte / Ensititü İçerisinde Dağılımı

Fakülte ve enstitülere ayrılan hibeli asil toplam kontenjana başvuran ve genel değerlendirme sonunda asgari katılım şartlarını sağlayan adayların hibelendirilmesinin, ilgili fakülte/enstitü içerisinde en yüksek genel değerlendirme puanına sahip farklı bölüm/program öğrencilerinden başlanarak yapılacaktır.

Kontenjanın boş kalması veya feragat edilmesi halinde kontenjan tahsisinin ilgili fakülte veya enstitü içerinde aynı usul ile dağıtılacaktır.

Fakülte veya Enstitü Kontenjanının Kullanılamaması 

İlgili fakülte/enstitüye ayrılan kontenjanın tamamının kullanılamaması durumunda, kalan kontenjanların genel değerlendirme sonunda diğer fakülte/enstitüler içerisinde yedek listede yer alan en yüksek genel değerlendirme puanına sahip farklı bölüm/program öğrencilerinden başlanarak dağıtımı yapılacaktır.