Hakkımızda 

 

İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM), alanında lider akademisyenler ve sektör için nitelikli insanlar yetiştirmek amacıyla İslam Ekonomisi ve Finansı sahasındaki bilgi birikimine katkı sunmakta ve uzmanlaşmayı temin etmektedir. Bu doğrultuda İslami finans sektöründeki son gelişmeleri takip eder ve alandaki farkındalık düzeyini artırmak için paydaşlarını bilgilendirir. Ayrıca, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı gibi etkinlikler düzenleyerek akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi yerine getirir. Bunlara ilave olarak İSEFAM, İslam Ekonomisi ve Finansı alanındaki akademik araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak için İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi'ni yayınlamaktadır.