Mehmet Bulut ekonomi ve iktisat tarihi profesörüdür. Utrecht Üniversitesi’nden (2000) doktora derecesini İktisat Tarihi alanında aldı. Kariyerine Başkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak hizmet verdi ve aynı kurumda İktisat Bölümü Bölüm Başkanı olarak ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2011’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve aynı kurumun Rektörü oldu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğini yaptı ve 2012 yılında Türkiye Üniversiteleri Rektörleri tarafından seçilerek Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği’ne atandı. Şu anda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, uzun dönem ekonomik kalkınma ve gelişme, ülkeler arası ekonomik farklılıkların nedenleri, performans karşılaştırmaları, uluslararası ekonomi politik, Osmanlı iktisat ve medeniyeti, Osmanlı-Avrupa-Atlantik Ekonomik İlişkileri, İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce, Finans ve Kurumlarla ilgili alanlarda çalışmaktadır. İsveç/Dalarna, İngiltere/Cambridge ve Amerika Birleşik Devletleri/Harvard ve Princeton/IAS Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar ve akademik çalışmalar yaptı. ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’nin Editörlüğünü yapmaktadır.

 

İbrahim Güran Yumuşak lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Ardından, “Beşeri Sermaye Teorisi ve Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü” başlıklı teziyle doktorasını 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. The Middle East Business and Economic Review, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYDER), Journal of Economic and Social Studies, Humanities & Social Sciences Review (HSSR) ve International Journal of Knowledge Economics and Management gibi ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlandı. Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ilgi ve çalışma alanlarıdır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi dekanı olarak görevine devam etmektedir.

 

Metin Toprak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde profesördür. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı ve Rekabet Kurumu İkinci Başkanı olarak görev yaptı. Kırıkkale, Eskişehir Osmangazi ve İstanbul Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Georgetown Üniversitesi’nde bir akademik yıl ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde üç yıl süreyle misafir profesör ve araştırma ve uluslararası ilişkilerden sorumlu rektör yardımcısı olarak hizmet verdi. 2009’dan beri Bologna Uzmanları Ulusal Takımı’nın bir üyesidir. Yeterlilikler, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Komisyonu’nda (YÖKAK) yürütücülüğünü, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Üyeliği ve YÖK Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İlgi alanları İslam iktisadı, finansal iktisat, uygulamalı iktisat, politik iktisat, örgütsel yeniden yapılanma, yüksek öğretim reformlarıdır.

 

Abdelkader Chachi, 2017’den beri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Bundan önce, İslami araştırmalar ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) (2008-2017), İslam Ekonomisi Araştırma Merkezi (CRIE) ve Kral Abdul Aziz Üniversitesi (2003-2008), İngiltere İslam Vakfı (1990-2003) gibi kurumlarda görev yapmıştır. İslam ekonomisi bankacılık ve finans, araştırma, eğitim, öğretim alanlarında yayın, çeviri, düzenleme, etkinlik organizasyon vb. Alanlarda 30 yıldan fazla deneyime sahiptir. Birleşik Kralık Wales Üniversitesi’nden Bankacılık ve Finans alanında doktor derecesi, Manchester Üniversitesi’nden Ekonomik Kalkınma İleri Araştırmalar Diploması ve Cezayir Üniversitesi’nden Ticari ve Finansal Bilimler alanında lisans derecesi vardır. Ek olarak, hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlanmış birçok makale, kitap eleştirisi ve raporu bulunmaktadır.

 

Abdulmuttalip Arpa İstanbul Sabahattin zaim Üniversitesi’nde Temel İslam Bilimleri bölümü profesörü olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Marmarra Üniversitesi Temel İslam Bilimleri bölümünde tamamladı (1998). 2002 yılında ise İstanbul Üniversitesi Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri’nde doktorasını tamamladı (2009). Akademik makaleleri Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Academic Research Journal, JASSS gibi ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde Dekan yardımcısı ve bölüm başkanı olarak görev almıştır. Tefsir Usulü, Dilbilim, Anlambilim, Yabancı Dil Eğitim Metodları, İslam Ekonomisi ilgi alanlarıdır.

 

Ruslan Nagayev (Adam) 2004 yılında Mısır Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden İşletme alanında lisans derecesini aldı. Kariyerine çok uluslu bir şirkette petrol endüstrisinde başladı. Çalışma deneyiminden sonraki dört yıl içinde Maliyet Kontrol Asistanı pozisyonundan İç Denetçi olarak yükseldi. INCEIF (Malezya) Üniversitesi’nden İslam Finansı alanında 2010 yılında Yüksek Lisans, 2017 yılında ise Doktora derecesi aldı. Birden fazla proje üzerinde çalıştı, atölye çalışmaları ve eğitim oturumları düzenledi. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF) yayın kurulu üyesi ve ISEFAM Direktör Yardımcısıdır. Çeşitli akademik yayınlar yaptı. Araştırma ve ilgi alanları İslami Finans, sermaye piyasaları ve uygulamalı ekonometri.

 

Ahmet Tabakoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde profesördür. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Finans Bölümü'nden aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Maliye Programında yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Journal of Islamic Economics, Journal of Islamıc Law Studies (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi), Türk-Arap İlişkileri Üzerine Araştırmalar gibi ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde akademik yazıları yayınlanmıştır. Marmara Üniversitesi'nde Bölüm Başkanı, Enstitü Müdürü gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. 20'den fazla kitabı var. Uzmanlık alanları İktisat Tarihi, İslam Ekonomisi ve İstanbul Tarihidir.

 

Burhan Uluyol, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Doçent ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Genç Bilim Adamları Ödülü (2018-2021) sahibidir. Daha önce Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve Kuala Lumpur Üniversitesi'nde Doçent / Yardımcı Doçent ve Kıdemli Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Genç bir Akademisyen olarak 4 kitap, 11 kitap bölümü, yaklaşık 55 SCOPUS & ISI indeksli dergi yayını yayınladı ve 40'tan fazla uluslararası ve yerel konferansa katıldı. 2017 yılında sosyal bilimler kategorisinde atıf indeksli dergilerde en çok makale yayınladığı için IIUM tarafından ödüllendirildi. 2018 ve 2019 yıllarında Publons (WoS) tarafından “en iyi %1 hakem” seçildi. İlgi alanları İslami Bankacılık ve Finansın ampirik çalışmalarıdır.

 

Mohamed Cherif el-Amri, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü'nde Yardımcı Doçenttir. Lisans eğitimini İbn Tofail Üniversitesi Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde (2006) tamamladı. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), İslami Bilgi ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde (2011) yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını International Islamic University Malaysia (IIUM) İslami Bankacılık ve Finans Enstitüsü (2017)'nde tamamladı. “Hanehalkı Temerrüt Borçlarının Tahkim Yoluyla İncelenmesi ve Kuala Lumpur Bölgesel Tahkim Merkezinde Uygulanması” adlı akademik makalesi Journal of Arbitration'da yayınlandı. Uzmanlık alanları İslami bankacılık, İslami finans, İslami Sermaye Piyasası, İslam Ticaret Hukukudur.

 

Monzer Kahf şu anda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesi İslami Finans ve İslam Ekonomisi profesörüdür. 2008-2018 yılları arasında Doha Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami Finans yüksek lisans programında ve 2004-2005 yılları arasında Ürdün Yarmuk Üniversitesi Şeriat Okulu İslami İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans programında ders verdi. 1995–1999, IDB Cidde, Suudi Arabistan İslam Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde (IRTI) kıdemli araştırma ekonomisti ve İslami finans, Uluslararası İslami Finans Eğitim Merkezi, INCEIF, Kuala Lumpur'da yüksek lisans programında misafir profesör oldu. İslami Finans ve Bankacılık, Vakıf, Zekat ve İslam Ekonomisinin diğer alanlarında 35 kitabı, 80'den fazla yayınlanmış makalesi ve çok sayıda konferans ve ansiklopedi girişi var. İslami finans ve ekonomi alanında İslami Bankalar ve Fetvalara istişarelerde ve tavsiyelerde bulunur. Temmuz 1992’de en iyi Üniversite Mezun Öğrenci olarak Suriye Cumhurbaşkanı ödülünü, 2001'de İKB İslam Ekonomisi Ödülü'ne layık görüldü.

 

Mustafa Çakır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü'nde (% 30 İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi’dir. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde (2005) tamamladı. Johannesburg Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde (2009) yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Johannesburg Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde (2013) tamamladı. Akademik makaleleri Adam Academy Journal of Social Sciences, Turkish Economic Review, Journal of Applied Economic and Econometric Research gibi çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcılığı ve birçok idari görevde bulundu. Uzmanlık alanları İslam Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Para ve Sermaye Piyasaları, Makroekonomidir.

 

Tariqullah Khan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami Finans ve Ekonomi profesörüdür. Bundan önce, College of Islamic Studies (CIS) Hamad bin Khalifa Üniversitesi'nde İslami Finans Programında Profesör ve Yönetici olarak çalıştı. Ayrıca İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI), İslam Kalkınma Bankası (IDB) Cidde'de İslami Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Etik ve finans, risk yönetimi, düzenleme, denetim, finansal istikrar ve İslami finans sektörü gelişimi alanlarında çeşitli araştırma makalelerine katkıda bulundu, bu alanlarda birkaç uluslararası konferans geliştirdi, bildiriler ve konferanslar sundu ve konferans bildirilerini düzenledi. 2011 yazında Harvard Hukuk Fakültesi'nde Misafir Araştırmacı olarak görev yaptı. Pakistan Karaçi Üniversitesi Ekonomi alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine ve Loughborough Üniversitesi Doktora derecesine sahiptir.

 

Turan Erol, Hollanda Tinbergen Enstitüsü / Erasmus Üniversitesi'nden Ekonomi alanında doktora derecesine sahiptir. Temel ilgi alanı uluslararası finans ve sermaye piyasalarıdır. Döviz kuruna maruz kalma konusundaki çalışmaları nedeniyle 2003 yılında En İyi Türk Ekonomisi Araştırması Ödülü’ne layık görüldü. 2003-2009 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı, 2009-2018 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı. Ayrıca, 2010 yılından bu yana THY ve iştirakleri Aselsan ve Ostim Yatırım gibi önde gelen Türk şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak aktif olarak kurumsal sektörde yer almaktadır. Kurumsal yönetimden finans piyasalarına ve ekonomik ve endüstriyel politikaya kadar geniş bir uzmanlığa sahiptir. Devlette, şirketlerde ve akademide çok çeşitli çalışma tecrübesine sahiptir. Görev süresi boyunca Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları (IOSCO) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların çok sayıda uluslararası konferansına, çalıştayına ve uzman komitelerine katıldı. Avrupa Birliği sermaye piyasaları uyum programını da yönetti.

Yusuf Dinç, katılım bankacılığı kariyerine 2007 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası'nda başladı. 2015 yılında Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne araştırmacı olarak katıldı ve 2016-2017 yılları arasında Trakya Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. İslami finans, bankacılık, gölge bankacılık ve sigortacılık konularında birçok kitabı, makalesi ve yayını bulunmaktadır. Faizsiz finans alanında ulusal ve uluslararası projeler yürüttü. 2017 yılından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü öğretim üyesidir. Halen birkaç finans kuruluşuna danışmanlık yapmaktadır. Evli, iki çocuk babası ve İngilizce bilmektedir.

 

Zeyneb Hafsa Orhan, Manisa'da doğdu. Ortaokulu Manisa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Açık Öğretim Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümü'nden (tam burslu) olarak mezun olan Orhan, İsveç Enstitüsü bursuyla İsveç'teki Linköping Üniversitesi'nde Uluslararası ve AB İlişkileri alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden ekonomi alanında doktorasını aldı. Doktora tezi, İslami bankacılıkta (katılım bankacılığı) kar ve zarar paylaşım araçlarının risk analizi üzerinedir. 2015 sonbaharından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık alanında doçent unvanını alan Orhan'ın ana çalışma alanları karşılaştırmalı finans ve bankacılık, İslami finans ve bankacılığın İslam ekonomisiyle ilişkisi üzerinedir.

 

Abdalrahman Migdad, İstanbul Sabahatin Zaim Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesidir. Eğitimini Filistin, ABD, Japonya'da almıştır ve doktora sonrası araştırmalarını Türkiye’de tamamlamıştır. Doktora derecesini Doshisha Üniversitesi- Kyoto, Japonya’dan İnsanın Ekonomik Güvenliği (HES) ve sosyal islam ekonomisine odaklandığı  “The School of Global Studies” den almıştır. Aynı zamanda Küresel Kaynak Yönetimi alanında ileri düzeyde bir doktora programını tamamlamıştır. Dr. Migdad'ın çok sayıda yayını bulunmaktadır ve sosyal ekonomi, politik ekonomi, İslam ekonomisi, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve İslami sosyal finans konularında araştırmaları bulunmaktadır. Araştırmasında referans nesne "İnsan" dır. Özellikle İnsanın Ekonomik Güvenliği (HES) etrafında araştırma çemberleri oluşturmaya olan ilgisi; Dr. Migdad'ın doktorasında üzerinde çalıştığı bir kavramdır ve İslami Sosyal Finans (ISF) ile birlikte daha da geliştirmek istemektedir. Bu tür konulara ilgi duyan öğrenciler, daha fazla iş birliği için Dr. Migdad ile iletişime geçebilirler.

 

Harun Adams Babangida, 2015 yılından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Christian Service Üniversitesi Gana Koleji pazarlama bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans programını Gana’da Kwame Nkrumah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 2009-2011 yılları arasında tamamlamıştır.  Yüksek lisans tezini “Gana'daki Öğrenciler Arasında Banka Seçim Kriterleri” üzerine yazmıştır. Uzmanlık alanı olan pazarlamanın yanı sıra marka yönetimi, tüketici davranışları, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler ve hizmet pazarlaması ile ilgilenmektedir. Kültürün iş ve konaklama tatmini alanlarına etkisi üzerine bazı makalelere katkıda bulunmuştur.

 

Metin Pişkin doktora derecesini 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünden almıştır. 2017 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign'de misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Taşımacılık yatırımları, serbest ticaret anlaşmaları ve deprem gibi beklenmedik olayların ekonomik etkileri ile deneysel, mekansal hesaplanabilir genel denge modelleri üzerine araştırmalar yapmaktadır.

 

Özgür Kökalan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanıdır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon programında tamamladı (2010). Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans derecesi aldı (2004). Lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden aldı (2000). İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı (2010-2016). Çalışma alanları örgütsel davranış, stratejik yönetim ve girişimciliktir. Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış 20’in üzerinde akademik makalesi bulunmaktadır. Çalışmaları Quality & Quantity, Transportation Research Record, Management Research Review, Middle East Journal of Management, Advances in Operational Research, Sigma, International Journal of Business and Management gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır.

 

Haşmet Gökırmak lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde bitirdikten sonra aynı üniversitede araştırm görevlisi olarak çalışmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Lisans Burs İmtahanında başarılı olarak doktora yapmak üzere Amerika’ya gitti. Colorado School of Mines’dan Doğal Kaynaklar Ekonomisi konusunda Yüksek Lisans derecesi (MSc.) alan Dr. Gökırmak, daha sonra Georgetown Üniversitesi’nden Uluslararası Ekonomi konusunda Yüksek Lisans derecesi (MA) aldı. Amerikan Üniversitesi Ekonomi bölümünde Endüstriel organizasyon ve Uluslararası Ekonomi alanlarınada ki doktora (Ph.D.) çalışmasını tamamladı. George Mason Üniversitesi İşletme Fakültesine devam ederek İş Geliştirme ve Pazarlama konularında MBA derecesi aldı. Amerika’da Dünya Bankası, Science Applications International Corporation, HLB Associates, Nexant gibi çeşiti kuruluşlarda ulaşım ve enerji ile ilgili projelerde görev aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ERDEMİR Lojistik şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye’de ilk özel demiryolu projesini yönetti. Türk Hava Yolları’nda İş Geliştirme ve Uluslararası Anlaşmalar Başkanlığı yaptı. Türk Hava Yolları’ının Star Alliance katılım sürecini yönetti. Star Medya Grubu Operasyon Grup Başkanlığı görevinden sonra çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

 

Nicoleta İsac, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesidir ve lisans ve yüksek lisans programlarında araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Pitesti Üniversitesi'nden yönetim alanında, yüksek lisans derecesini stratejik insan kaynakları yönetimi alanında alarak mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra, Romanya Bükreş Ekonomi Araştırmaları Üniversitesi'nde yönetim alanında doktorasını tamamlamıştır. 2004 yılından itibaren Pitesti Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim sisteminin içinde yer almaktadır. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası dergilerde 50'den fazla araştırma makalesi ve dört kitabı yayınlanmış, uluslararası konferanslarda ondan fazla araştırma makalesi sunmuştur ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen dört projeyi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bir BAP projesini tamamlamıştır.

 

Nurgül Sevinç, lisans derecesini İ. D. Bilkent Üniversitesi’nde İktisat bölümünde, yüksek lisans derecesini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden iktisat bölümünde tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde İslam Ekonomisi ve Finansı alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Halen programda tez-yazma aşamasında olup aynı zamanda aynı bölümde ve üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. İktisat bölümünde Araştırma Görevlisi olarak iki farklı üniversitede dört yıllık deneyime sahiptir. Araştırma ve ilgi alanları; İslami sosyal finans, kalkınma ekonomisi ve politik ekonomidir. Uygulamalı Ekonomi ve Ekonomik Modelleme gibi dergilerde devam eden araştırmalarının yanı sıra yayınları da bulunmaktadır.

Ozan Maraşlı, İZÜ İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İlgi alanı Türkiye'deki İslami ekonomi ve finans politikaları olduğu için İZÜ'de İslam Ekonomisi ve Finansı alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir.

 

Safa Yıldıran, lisans eğitimini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde 2017 yılında tamamladı. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans programına başladı. 2020 yılında yüksek lisansını aldı. Halen doktora yapmaktadır ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Salih Doğanay İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü Onur derecesiyle bitirmiştir. Ekonomi Bakanlığında uzman pozisyonunda Türkiye sınırları içerisinde yapılan yüksek teknolojili otomotiv ve savunma endüstrisi ile tarım ile alakalı yatırımlarda sorumlu olarak çalışmıştır. Bakanlığı birçok resmi toplantıda temsil etmek ile beraber çok sayıda firmanın yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve belirlenmesinde görev almıştır. Sektör ile alakalı önde gelen firmalar ile görüşmeler yaparak bölgesel kalkınmanın ve yatırım projelerinin daha uygun hale gelebilmesi adına raporlar oluşturmuştur.

Rıfgı Buğra Bağcı, liseyi 2010 yılında Tokat İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra 2016 yılında lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde tamamlayıp özel sektöre geçmiştir. Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir. İngilizce, İspanyolca ve Japonca bilmektedir.

Mahmut Demirkıran, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde Erasmus öğrenim hareketliliği projesi kapsamında 6 ay süresince Portekiz’in Lizbon şehrinde bulunmuş ve eğitim almıştır. Lisans dönemini “Erasmus programına katılan Türk öğrencilerin Türkiye’ye döndükten sonra yaşadıkları kültürel uyum problemleri” başlıklı lisans teziyle tamamlamıştır. Şu an itibariyle Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme yönetimi tezli yüksek lisans bölümünde eğitimine devam etmektedir. İngilizce bilen Mahmut Demirkıran Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları; örgütsel davranış, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimidir.

Fatma Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi bankacılık bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) İslam ekonomisi ve finans alanında yüksek lisans yapmaktadır. Kuveyt Türk Katılım Bankası, İslam ülkeleri için İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde deneyim sahibidir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. İslami finans, tarım ekonomisi, kalkınma ekonomisi ve sürdürülebilir ekonomi alanlarıyla ilgilenmektedir