İslam İktisadı: İktisâdi kanunlar, bireylerin iktisâdi davranışları, Şer’i emirlerin uygulanması ve söz konusu uygulamaların ülke ekonomilerinin muhtelif yönleri üzerindeki etkileri hakkında teorik ve ampirik araştırmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Araştırmaların sonucunda kamu ve özel sektördeki karar alıcılara yönelik uygulanabilir politika önerilerinin sunulması beklenmektedir.

 

İslamî Bankacılık: İslamî bankalara yönelik Şer’i, yasal ve düzenleyici çerçeveler, banka operasyonları ve uygulamaları hakkında teorik ve ampirik araştırmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, karlılık ve bankaların karşılaştıkları meseleler ve tehditler açısından İslamî ve konvansiyonel bankaları karşılaştırılmasına imkân sağlayan muhtelif araştırmalar gerçekleştirilecektir.

 

İslamî Sermaye Piyasaları: Sukuk ve Şer’i uyumlu hisse senedi piyasalarına yönelik Şer’i, yasal ve düzenleyici çerçeveler hakkında teorik ve ampirik araştırmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Böylelikle kamu-özel ortaklarında, proje finansmanında ve reel sektörde sukuk uygulamaları geliştirilecek ve desteklenecektir.

 

Tekafül ve Retekafül: Tekafül ve Retekafül uygulamalarına yönelik Şer’i, yasal ve düzenleyici çerçeveler hakkında teorik ve ampirik araştırmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamdaki araştırmalar çeşitli İslamî sözleşmelere uygulamak suretiyle Aile Tekafülü, Genel Tekafül ve Retekafül gibi konu başlıklarını içermektedir.

 

İslamî Sosyal Finans: Türkiye’nin vakıflar sahasındaki tecrübesinden istifade ederek vakıf, zekât ve diğer İslamî hayır müesseseleri hakkında özgün ve uygulamaya dönük araştırmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.