ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR.


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

NO

FAKÜLTE

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMALAR

YDS PUANI

ALES PUANI

1

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İslam Ekonomisi/İktisadı ve Finans, Katılım Bankacılığı, İslam Hukuku yüksek lisans/doktora yapıyor veya yüksek lisans yapmış olmak.

85

70

2

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası Ticaret / İşletme / İktisat lisans programlarından mezun olmak veya bu programlarda tezli yüksek lisans/doktora yapıyor olmak veya tezli yüksek lisans yapmış olmak

50

70

3

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Araştırma Görevlisi

1

İlahiyat ya da İslami İlimler lisans programlarından mezun olmak ve Tasavvuf alanında doktora yapıyor olmak.

50

70

4

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri
(%100 Arapça)

Araştırma Görevlisi

1

İlahiyat ya da İslami İlimler lisans programlarından mezun olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

85

70

5

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarının birinden lisans mezunu olmak. Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

50

70

6

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Lisansını Sınıf Öğretmenliği programında tamamlamış olmak ve Sınıf Öğretmenliği programında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

50

70

7

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Çeviribilimi (Mütercim-tercümanlık) bölümlerinden mezun, İngiliz Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

85

70

8

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Matematik Eğitimi Alanında lisansını tamamlamış olmak. Matematik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

50

70

9

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(%30 İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik veya Biyomühendislik lisans mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans ya da Doktora yapıyor olmak.

70

70

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

(%30 İngilizce)

Araştırma Görevlisi

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Elektronik/Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans ya da Doktora yapıyor olmak.

70

70

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Araştırma Görevlisi

1

Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak.

50

70

12

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Araştırma Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak.

50

70

 

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 14/09/2023

Son Başvuru Tarihi: 28/09/2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 02/10/2023

Giriş Sınavı Tarihi: 04/10/2023

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 06/10/2023

 

İstenen Genel Şartlar: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

9. Adli Sicil Kaydı

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları’ na tıklayınız.

 

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

Başvuru Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL