TÜBİTAK’tan ÖĞRENCİLERİMİZE BÜYÜK DESTEK


TÜBİTAK “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2 dönemi kapsamında öğrencilerimizin 7 farklı projesi kabul edildi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Doğruel danışmanlığında, Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri, Akif ALTINTAŞ –“Harmonik Kontrol Dizileri Denetleyicisinin Fpga Tabanlı Sistemde Gerçeklenmesi”, Prof. Dr. Murat Doğruel danışmanlığında, Ramazan Tunçel – İsmetcan Bayrak, “Hca Yöntemi ile 3 Faz Motor Sürücüsü” başlıkları ile destek almaya hak kazandı.

Sağlık Blimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Halil Şengül danışmanlığında, Sağlık Yönetimi öğrencileri Hakan Köse, “ X, Y, Z Kuşaklarındaki Sağlık Davranışlarına, Sağlık Okuryazarlığının Aracı Etkisi”, Arş. Gör. Haşim Çapar danışmanlığında, Kübra İnan, “Medikal Turizmin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerindeki Etkisinde Paydaş Rolünün Aracılık Etkisi”, Doç. Dr. Halil Şengül danışmanlığında, Eda Şengüler, “Üniversite Öğrencilerinin Covıd-19 Pandemisine Bağlı, Olaydan Etkilenme, Depresyon, Kaygı Ve Stres Düzeylerinde Ruh Sağlığı Okuryazarlığının Aracılık Rolü” konularında destek alacak.

Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kamil Arif Kırkıç danışmanlığında, İngilizce Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencileri Hilal Özge Doğan, Fatmanur Kocagil, Rukiye Aslı Şahin, “Üniversite Hazırlık Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dizi-Film Karakterleri İle Kurdukları Parasosyal Etkileşim İle İngilizce Öğrenme Motivasyonları Arasındaki İlişki”, Doç. Dr. Ahmet Öztürk danışmanlığında, Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencisi Büşra Muş, “İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Ulaşılabilir Sağlık Hizmetleri” konularında destek almaya hak kazandı.

Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.