Yüksek Lisans Tez Aşamasında Olup, Altı Yarıyıllık Azami Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler İçin ÖNEMLİ DUYURU


Click for the announcement in English.

2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle altı (6) dönemlik azami öğrenim süresi (Bilimsel Hazırlık dönemi, kayıt dondurulan ve ek süre alınan dönemler hariç) sona erecek öğrencilerimizin tez danışmanları en geç 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tezin word halini aşağıda bulunan tez kontrol e-mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen tezler kabul edilmeyecektir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri dört yarıyıldır, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu süreler sonunda tezlerini bitiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-  Tez Kontrol adresleri için tıklayınız.
2-  Tez Savunma sınavına; derslerini ve yüksek lisans seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz girebilirler.
3- Tez savunma sınavına girecek öğrencilerimizin yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yayın şartı için tıklayınız.

Not-1: Tez önerisini Enstitü sekreterliğine danışmanı vasıtasıyla teslim etmeyen öğrencilerin tezleri bitse bile tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.
Not-2: İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası gereğince;

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Enstitü Müdürlüğü