EKUAL Databases

 

 1. EBSCOHOST - Academic Search Complete(Tüm Disiplinler)http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
 2. EBSCOHOST - Applied Science & Business Periodicals Retrospective(Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi) 
 3. EBSCOHOST - Applied Science & Technology Index Retrospective(Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji) 
 4. EBSCOHOST - Business Source Complete(İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri)
 5. EBSCOHOST - DynaMed (Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım)  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed
 6. EBSCOHOST - eBook Academic Collection
 7. EBSCOHOST - Education Index Retrospective: 1929 – 1983(Eğitim Bilimleri)
 8. EBSCOHOST - ERIC (Eğitim Bilimleri)
 9. EBSCOHOST - European Views of the Americas: 1493-1750
 10. EBSCOHOST - Green File(Çevre)
 11. EBSCOHOST - Humanities & Social Sciences Index Retrospective
 12. EBSCOHOST - Library, Information Science & Technology Abstracts(Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) 
 13. EBSCOHOST - MasterFILE Complete(Genel İlgi Alanları)
 14. EBSCOHOST - Newspaper Source Plus
 15. EBSCOHOST -Newswires  
 16. EBSCOHOST - Open Dissertations
 17. EBSCOHOST - PubMed İndeksi: MEDLINE(Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)
 18. EBSCOHOST - Regional Business News
 19. EBSCOHOST - Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983
 20. EBSCOHOST - Teacher Reference Center
 21. EBSCOHOST - ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)
 22. EBSCOHOST - Web News
 23. Emerald Journals Premier
 24. IEEE Digital Library
 25. JSTOR
 26. Mendeley
 27. ScienceDirect
 28. Scopus
 29. SpringerLink
 30. Taylor Francis
 31. Web of Science
 32. Wile Online Library

* Kampüs dışından erişmek istiyorsanız tıklayınız.