Sosyoloji (%30 İngilizce)

Toplumların yapısını anlama, insanları ve grupları bir arada tutan değerleri tanıma, toplumları değiştiren ve dönüştüren şartları ve faktörleri bilme, insanlararası ilişkilerin ve etkileşimlerin toplumsal bağlamını analiz etme, sosyal davranışın toplumsal arka planını öğrenme v.b. konular sürekli olarak insanların ilgi alanında olmuştur. Toplumları, yapı, işleyiş, etkileşim ve değişim ekseninde bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen bir bilim dalı olan sosyolojinin konusunu temel olarak söz konusu konular, olaylar ve süreçler oluşturmaktadır. 

Sosyoloji bu tür konulara bilimsel araştırmalara dayalı olarak açıklık getirmeye çalışan bir disiplindir. Sosyoloji eğitimi alan insanlar, başta kendi toplumları olmak üzere toplumların kültürel, ekonomik, dini, siyasi yapılarını, bu yapıları oluşturan ve/veya değiştiren ve dönüştüren değerleri, faktörleri ver süreçleri, insan davranışlarının nasıl şekillendiğini daha yakından tanıma ve çözümleme imkânına kavuşurlar. Bu nedenle sosyoloji eğitimi, toplum ve toplumsal sorunlara ilgi duyanların alması gereken bir eğitimdir.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Bölüm mezunları, tezsiz yüksek lisans eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda Sosyoloji, Mantık ve Psikoloji dersleri verebilirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sosyoloji Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi için sizi arayalım...