izulogo

İstanbul Araştırmaları AUM

Amaç

Merkezin amacı, kadim medeniyetlerin başkenti, dünya kültürünün en önemli vasiyetlerinden olan İstanbul'un kurulduğu günden bugüne tarihsel süreç içindeki sosyal, kültürel, ekonomik, finansal, siyasal, dini vb. alanlardaki birikimi, kurumları, yapıları ve şehrin geleceği ile ilgili bilimsel araştırmalar, yayınlar yapmaktır. Ayrıca Üniversite içinde ve dışında bu alanda çalışan kişiler ve kurumlar arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası akademik etkinlikler düzenlemek de amaçlar arasında yer almaktadır. 

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkez, belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a. İstanbul ile ilgili araştırma faaliyetlerini desteklemek. 

b. Alanla ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek. 

c. Alanla ilgili eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak. 

ç. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d. Merkezin amaçları çerçevesinde diğer çalışmalara katılmak. 

Müdür

Prof. Dr. Ergün YILDIRIM 

Danışma Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş

Prof. Dr. Muhammed Harb

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

Prof. Dr. Turan Koç

Dr. Yusuf Kaplan

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş

Prof. Dr. Kadir Canatan

Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah Bozbayındır

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen