Psikoloji (İngilizce)

Psikoloji Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup, normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Psikoloji Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Psikoloji bölümümüzün eğitim programının temel amacı, öğrencilerimize disiplinler arası bir anlayış içinde bilgi ve deneyim kazandırmak, bireysel ve toplumsal bilinci ve sorumluluğu yüksek mezunlar vermektir. Psikoloji disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını hem birey, hem de grup düzeyinde inceler. Psikoloji biliminin araştırma alanları, merkezi sinir sistemi-davranış ilişkilerinden insan gelişimi, sosyal-kültürel etkileşim, psikopatoloji ve temel psikoloji araştırmalarından elde edilen bilginin çeşitli iş ortamlarına uygulanmasına kadar geniş bir yapı arz etmektedir. Programımız, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimi sürecinde psikolojinin farklı alt alanlarından dersler alarak hem disiplinler arası bir bakış açısı kazanmaları, hem de ileride lisansüstü çalışma yapmak isteyebilecekleri alana karar vermeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Bölümün amacı toplumun değişen ihtiyaçlarına en doğru ve zamanında destek sunacak psikologları yetiştirmektir. Bölüm mezunları kendi işlerini kurmaya özendirilirken, ayrıca, kurumsal işletmelerde de görev almaları için üniversitenin desteğinde, staj ve part-time çalışmaları ile kariyer imkanlarına kavuşabiliceklerdir.

 

Detaylı bilgi için sizi arayalım...