LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA YAYIN ŞARTI


İZÜ Senatosunun 18.09.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı gereğince; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetlerinden önce tez savunma sınavına girmeden aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 1. Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez savunma sınavından önce aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeleri gerekmektedir.
  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,
  2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir bildiri.
 2. Doktora Programlarında kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez savunma sınavından önce aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeleri gerekmektedir.
  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş iki bildiri,
  2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş iki bildiri.
 • Yayın öğrencinin yaptığı tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir konu hakkında olmalıdır.
 • Yayınlarda tez danışmanın onayı mutlaka alınmalıdır.
 • Yayınlarda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adı mutlaka olmalıdır. 
 • Her yayın sadece bir öğrenciye aittir. Birden fazla öğrencinin bir araya gelip yayın yapması kabul edilmemektedir.
 • Bilimsel makalelerin doktora tezi yerine sayılmasına ilişkin yönerge için tıklayınız.
 • Bilimsel makalelerin doktora tezi yerine sayılabilmesi için en az 3 tez izleme toplantısından öğrencilerin başarılı olması gerekmektedir.