izulogo

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2022-2023 Akademik yılı bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılacaktır. Lisansüstü programlara başvurular 21 Aralık 2022 - 6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız. 

 

Başvuru Tarihleri
21 Aralık 2022 – 6 Ocak 2023 

Yabancı Dil Sınavı  (Arapça – İngilizce)

İngilizce Sınavı Yapılacak Programlar 
-İngiliz Dili Eğitimi-Tezli Y.L. 
-İngiliz Dili ve Edebiyatı-Tezli Y.L.
-İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)–Tezli/Tezsiz Y.L.
-İşletme (İngilizce)-Tezli/Tezsiz Y.L. 
-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş.(İngilizce)–Tezli Y.L. 
Arapça Sınavı Yapılacak Programlar 
-İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça)-Tezli/Tezsiz Y.L. 
-Temel İslam Bilimleri (Arapça)–Tezli/Tezsiz Y.L.

  9 Ocak 2023 Saat 11.00Bilim Sınavı 

11 Ocak 2023 Saat: 11.00
Sonuçların İlanı (https://kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuruLogin) linkinden yapılacaktır.)
 14 Ocak 2023 Saat 16.30

Kayıt Tarihleri

  16 Ocak - 20 Ocak 2023

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasındaki yerleşkelerinde ulaşımı kolay, kaliteli ve iddialı lisansüstü eğitimi vermektedir. Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen dersler lisansüstü öğrencilerine gerek özel sektörde gerekse kamuda daha iyi bir kariyer imkanı sunmaktadır. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası kurumlarda başarılı bir akademik kariyere hazırlamaktadır. Öğrencilerin derslere katılım göstermesi, gerek ders döneminde gerek tez döneminde yeterli zaman ayırarak bilimsel çalışmalar ve araştırma yapması gerekmektedir. İZÜ 3000 lisansüstü öğrenci sayısı ile yaklaşık %40 lisansüstü öğrenci oranına ulaşmış olup, Türkiye’nin alanında en iyi üniversitelerinden birisidir.

Lisansüstü programlarda lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile ALES, YDS, YÖKDİL, TOEFL, GRE, GMAT puanlarına ve Üniversitemiz tarafından yapılan Bilim Değerlendirme Sınavı sonuçlarına göre kısmi ve tam burslar verilebilmektedir. Ayrıca kurumlar ile yapılan protokoller kapsamında kurum çalışanlarına ya da STK üyelerine belirli oranlarda indirimler sağlanmaktadır ve İZÜ bu kapsamda yeni işbirliklerine açıktır. Bunların yanı sıra lisansüstünde kayıtlı olan birinci derece yakınlar için de %10 oranında indirim yapılmaktadır.
 
Diğer Önemli Bilgiler:
 

* Üniversitemiz lisansüstü programlarına yapılacak başvurular resmi internet sayfamız üzerinden kabul edilmektedir. Üniversitemizin internet sayfası hariç, herhangi bir internet sayfası veya sosyal medya hesapları üzerinden başvuru kabul edilmemektedir.

* Eğitimler; İstanbul Avrupa yakasında Halkalı kampüsünde, İstanbul Anadolu yakasında ise Altunizade yerleşkesinde yapılacaktır. Altunizade yerleşkesinde yeterli sayıda talep olması durumunda dersler açılacaktır.

* Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının dersleri (bazı programlar hariç) hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu (Cumartesi günü) yapıldığından çalışanlar için uygundur.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 6 Ocak 2023 tarihine kadar Online Başvuru Sistemi' ndeki başvuru formunu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
 
İletişim Bilgileri:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Enstitü Sekreterliği / İSEFAM Binası EK-004
Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL 
Tel: 444 97 98 (pbx) Fax: 0 212 693 82 29
* Online Başvuru Sistemi'ndeki başvuru formunu doldurmuş olmak,

* Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi,

* Not döküm belgesi (Transkript-İmzalı) 

* ALES sonuç belgesi (Belgede doğrulama kodu mutlaka gözükmelidir.) (Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenir.)

* Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Belgede doğrulama kodu mutalaka gözükmelidir) (Doktora Programları ile Öğretim dili Arapça ve İngilizce olan Yüksek Lisans Programları ile Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapan adaylardan istenir.) 
Doktora; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES'in %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si, bilim sınavının %20'si ve yabancı dil puanının %10'u esas alınır. 
 
Tezli Yüksek Lisans; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES'in %50'si, mezuniyet notunun %25'i ve bilim sınavının %25'i esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Tezsiz Yüksek Lisans; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada lisans mezuniyet notunun %50'si ve bilim sınavının %50'si esas alınır. Enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için adayların istenilen belgeleri son başvuru tarihi olan 6 Ocak 2023 tarihine kadar Online Başvuru Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
 
NOT-1: Kabul edilen adaylar sonuçlarını https://kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuruLogin web adresinden öğrenebileceklerdir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
 
NOT-2: Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınması gerekmektedir.)
 • Not Döküm Belgesi ASLI (Transkript), (E-Devletten alınan belgede geçerlidir.)
 • ALES sonuç belgesi internet çıktısı,(Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç)
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi internet çıktısı, (Dil Puanı istenilen Programlara kabul alan adaylar için)
 • 1 adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Askerlik Durum Belgesi aslı (son bir ay tarihli) veya Terhis Belgesi Fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Görev Belgesi (Üniversitemiz ile protokolü olan kurum veya kuruluş üyeleri/çalışanları için)
 • Lisansüstü Öğrenci Taahhütnamesi (kayıt ofisinden temin edilecektir.)
 • Tanınma Belgesi (Sadece Uluslararası Öğrencilerden) (E-Devlet’ten Alınmalı)
 • Denklik Belgesi (Sadece Yurtdışında Okumuş Türk Vatandaşlarından)
 • Kesin Kayıt Formu (kayıt ofisinden temin edilecektir.)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

-Tercihen Rehberlik Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans mezunu olmak. Bu alanlar dışından başvuran lisans mezunlarına Bilimsel Hazırlık uygulanır.

-Bilim Sınavından 50 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır.

-ALES (EA puan üründen) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

 

-Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak,

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Tüm Mühendislik Bölümleri veya Matematik veya Fizik bölümlerinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği dışındaki bölüm mezunlarına Bilimsel Hazırlık uygulanır.

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL (İngilizce)'den en az 55 puan veya YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak..

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

 

-İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak.

- ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak, 

-Dersler Altunizade Kampüsü'nde yapılacaktır. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-Eğitim Fakültesi lisans mezunu veya lisans mezunu olup Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak.

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Beslenme ve Diyetetik, Beşeri Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Ziraat Fakülteleri, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi ile Veteriner Fakültesinden lisans mezunu olmak.

-Diğer alanlardan gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır. 

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt Teknoloji Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Teknolojisi lisans mezunu olmak.

-Diğer alanlardan gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SAY puan türünden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

 

-İngilizce Öğretmenliği,İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık (Çeviribilim) lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavından bu puan muadili bir puan veya İZÜ'nün yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 85 puan almak.

-İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık (Çeviribilim) lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavından bu puan muadili bir puan veya İZÜ'nün yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 85 puan almak.

-Lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavından bu puanın muadili bir puan almak.

-İlahiyat, İşletme, İktisat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (Arapça) en az 80 puan almak.

 

-İlahiyat, İslami İlimler, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ puan türünden) en az 55 puan almak.

-Dersler Altunizade Kampüsü'nde yapılacaktır. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavından bu puan muadili bir puan veya İZÜ'nün yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 70 puan almak.

-Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SAY puan türünden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

 

-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (EA-puan türünden) en az 60 puan almak.

-Yabancı dil puan şartı aranmaz.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

[2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.]

-Psikoloji mezunu olmak,

-Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 70.00 olması

-ALES'ten (EA-puan türü) en az 65 puan almak,

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 55 puan almak.

-Bilim Değerlendirme Sınavından en az 50 puan alan adaylar mülakat sınavına alınır. Adayın Genel Değerlendirme sonucunda en az 70 puan alması gerekir.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesinde verilmektedir. 

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Matematik Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SAY puan türünde) en az 60 puan almak.

-Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama veya Endüstri ürünleri Tasarımcılığı lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Mühendislik, Mimarlık, Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ile İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (EA puan türü) en az 60 puan almak, 

-Yabancı dil puan şartı aranmaz.

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve/veya Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji lisans mezunlarına bilimsel hazırlık uygulanır.

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,
 

-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (EA puan türünden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

- ALES'ten (SÖZ veya EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-Yabancı Dil puan şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, veya Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi  lisans mezunu olmak, bu alanların dışından lisans mezunu olanlara bilimsel hazırlık uygulanır.

-ALES'ten (SÖZ veya EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 70 puan veya İZÜ'nün yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 84 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER C1 belgesi almaları gerekmektedir.

-Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Gerontoloji, Antropoloji lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İlahiyat, Tarih, Sosyal Hizmet, İktisat,İşletme, Hukuk lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Lisans mezunu olmak,

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-Yabancı dil şartı aranmaz,

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-İlahiyat, İslami İlimler veya İLİTAM lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almış olmak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya İZÜ'nün yapacağı Arapça Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almak.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade yerleşkesinde verilmektedir. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-İlahiyat, İslami İlimler veya İLİTAM mezunu olmak.

-Diğer alanlardan gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (Arapça) en az 75 puan veya İZÜ'nün yapacağı Arapça Dil Yeterlik Sınavından en az 80 puan almak.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade yerleşkesinde verilmektedir. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-Lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ-EA-SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

 

-Tercihen Rehberlik Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans mezunu olmak. Bu alanlar dışından başvuran lisans mezunlarına Bilimsel Hazırlık uygulanır.

-Bilim Sınavından 50 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

 

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Tüm Mühendislik Bölümleri veya Matematik veya Fizik bölümlerinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği dışındaki bölüm mezunlarına Bilimsel Hazırlık uygulanır.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Dersler Altunizade Kampüsü'nde yapılacaktır. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-Eğitim Fakültesi lisans mezunu veya lisans mezunu olup Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt Teknoloji Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Teknolojisi lisans mezunu olmak.

-Diğer alanlardan gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt Teknoloji Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Teknolojisi lisans mezunu olmak.

-Diğer alanlardan gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-İlahiyat, İşletme, İktisat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-İlahiyat, İslami İlimler, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Dersler Altunizade Kampüsü'nde yapılacaktır. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Lisans mezunu olmak,

-ALES puan şartı aranmaz.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavından bu puan muadili bir puan veya İZÜ'nün yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 70 puan almak.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

[2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır.]

-Psikoloji mezunu olmak,

-Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 70.00 olması

-Bilim Değerlendirme Sınavından en az 50 puan alan adaylar mülakat sınavına alınır. Adayın Genel Değerlendirme sonucunda en az 70 puan alması gerekir.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesinde verilmektedir. 

-İlahiyat, İslami İlimler, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Matematik Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Mühendislik, Mimarlık, Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ile İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

 

-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve/veya Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji lisans mezunlarına bilimsel hazırlık uygulanır.
 
-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

- Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Gerontoloji, Antropoloji lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İlahiyat, Tarih, Sosyal Hizmet, İktisat,İşletme, Hukuk lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-İlahiyat, İslami İlimler veya İLİTAM lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade yerleşkesinde verilmektedir. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-İlahiyat, İslami İlimler veya İLİTAM mezunu olmak.

-Diğer alanlardan gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-ALES puan şartı aranmaz.

-YDS veya YÖKDİL'den (Arapça) en az 75 puan veya İZÜ'nün yapacağı Arapça Dil Yeterlik Sınavından en az 75 puan almak.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade yerleşkesinde verilmektedir. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-Lisans mezunu olmak.

-Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Tüm Mühendislik Bölümleri veya bunlara bağlı programlarda veya Matematik veya Fizik alanlarından birinde tamamlamış olmak (Lisans veya Yüksek Lisansı Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği dışında ise Bilimsel Hazırlık uygulanır).

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,EğitimProgramları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yetişkin Eğitimi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak (bu kapsama giren adaylar 2 ders(15 AKTS) bilimsel hazırlık eğitimine tabidir),

-Eğitim Bilimleri dışında, Eğitim fakültesi mezunu veya pedagojik formasyon belgesine sahip tezli yüksek lisans mezunu olmak (bu kapsama giren adaylar 4 ders (30 AKTS) bilimsel hazırlık eğitimine tabidir) Bu programların dışında, tezli yüksek lisans mezunu olmak (bu kapsama giren adaylar 6 ders(45 AKTS) bilimsel hazırlıkeğitimine tabidir).

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Gıda Mühendisliği,Gıda Bilimi Anabilim Dalı, Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt Teknoloji Bölümü, Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, VeterinerlikAnabilim Dalı, Beslenme ve Diyetetik, Gıda ve Beslenme veya yüksek lisans derecesine sahip olmayanlara bilimsel hazırlık uygulanır.

-Bilimsel hazırlık vardır.

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

       -İZU YDY sınavı doktora programlarında sadece Uluslararası Öğrencilerde geçerlidir.

       -Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan almak. 

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 85 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

 

-İslam İktisadı ve Finansı, İslami İlimler, Tarih, İktisat/Ekonomi, Maliye, İşletme, Finans, Sigortacılık ve Bankacılık, Ekonometri, Hukuk, Siyaset/Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji vb. alanlarda yüksek lisans yapmak,

-ALES'ten (SÖZ-EA-SAY puan türlerinden) en az 55 puan almak,

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,

-Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları doktora programına başvuru yapamaz. Ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade yerleşkesinde verilmektedir.

-İslam İktisadı ve Finansı, İslami İlimler, Tarih, İktisat/Ekonomi, Maliye, İşletme, Finans, Sigortacılık ve Bankacılık, Ekonometri, Hukuk, Siyaset/Politika, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ-EA-SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL (İngilizce)'den en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavlarından bu puanın muadili bir puan almak.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-İlahiyat, İşletme, İktisat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, EA puan türlerinden birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (Arapça) en az 80 puan veya İZÜ'nün yapacağı Arapça Dil Yeterlik Sınavından en az 80 puan almak.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

 

 

-Tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-Alan dışından gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinden herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 55 puan veya İZÜ'nün yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almak.

-İZU YDY sınavı doktora programlarında sadece Uluslararası Öğrencilerde geçerlidir.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, Özel Hukuk veya Kamu Hukuku tezli yüksek lisans mezunu olmak, yazılı ve sözlü bilim sınavından 50 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınır.

-ALES'ten (EA-puan türünden) en az 60 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

 

[2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacaktır]

-Psikoloji lisans ve Psikoloji/Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programı mezunu olmak

-Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 70.00 olması, Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 77.00 olması

-ALES'ten (EA-puan türü) en az 70 puan almak,

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 65 puan almak.

-Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesinde verilmektedir. 

-Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama veya Endüstri ürünleri Tasarımcılığı yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, Özel Hukuk veya Kamu Hukuku yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (EA-puan türünden) en az 60 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

-2022-2023 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılı birinci başvuru için öğrenci alımına çıkılmayacaktır.

-İkinci başvuru döneminde öğrenci alımı yapılacak olup, ikinci başvuru tarihleri ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Sosyoloji veya Tarih bilim alanlarında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler, Siyaset  Bilimi/Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi, veya Kamu Yönetimi programlarında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmayanlara bilimsel hazırlık uygulanır.

- ALES'ten (SÖZ veya EA-puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den (İngilizce) en az 70 puan veya İZÜ'nün yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 84 puan almak.

-İZU YDY sınavı doktora programlarında sadece Uluslararası Öğrencilerde geçerlidir.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER C1 belgesi almaları gerekmektedir.

-Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Gerontoloji, Antropoloji lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-2022-2023 Bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılmayacak.

-Tezli yüksek lisans mezunu olmak,

-ALES'ten (SÖZ, SAY, EA puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya İZÜ'nün yapacağı Dil Yeterlik Sınavından en az 70 puan almak.

-İZU YDY sınavı doktora programlarında sadece Uluslararası Öğrencilerde geçerlidir.

-Uluslararası/Yabancı uyruklu adaylardan program dilinin Türkçe olması nedeniyle Üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden alınmış en az TÖMER B2 belgesi almaları gerekmektedir.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

-Temel İslam Bilimleri veya diğer İlahiyat Anabilim Dalları tezli yüksek lisans mezunu olmak.

-ALES'ten (SÖZ, EA, SAY puan türlerinin herhangi birinden) en az 55 puan almak.

-YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak veya İZÜ'nün yapacağı Arapça Dil Yeterlik Sınavından (İZÜ’nün yaptığı yabancı dil  yeterlik sınavı doktora programlarında sadece Yabancı Uyruklu öğrenciler için geçerlidir.) en az 60 puan almak.

-Dersler Altunizade Kampüsü'nde yapılacaktır. 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Halkalı Kampüsünde devam edecektir.

-06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.