Taahhütname

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) ve “TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Esasları” (Uygulama Esasları)” çerçevesinde, ”Bireysel Genç Girişim (BiGG)” olarak da anılan “1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” kapsamında değerlendirilmek üzere İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ’ne (Bundan sonra “İZÜ” olarak anılacaktır.) ve YILDIZ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş.’ye (Bundan sonra “Yıldız Teknopark” olarak anılacaktır.) ön başvuru yaptığım iş fikrime ilişkin olarak;

• Başvuru süreçlerinde kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi,

• Çağrı duyurusunda belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı ve www.bigg.izu.edu.tr’ ye girdiğim bilgilerin doğru beyan ettiğimi,

• İZÜ ve Yıldız Teknopark tarafından iş fikrimin TÜBİTAK’a sunulmasının geciktirilmesinden kaynaklanan hak kayıplarından dolayı İZÜ ve Yıldız Teknopark’ a karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı,

• İlgili destek programına ilişkin www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan mevzuat hakkında tam olarak bilgi sahibi olduğumu, söz konusu mevzuat hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip edeceğimi ve mevzuata uygun hareket edeceğimi,

• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde, İZÜ ve Yıldız Teknopark ile yapılan her türlü başvuru, iletişim ve yazışmalarda yer alan bilgi, belge ve dokümanların her türlü kayıp, ihlal, ifşa ve zararından İZÜ ve Yıldız Teknopark’ ın sorumlu olmayacağını bildiğimi, bu nedenle İZÜ ve Yıldız Teknopark’ a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,

•İş Fikrim ile ilgili bu başvurumun kamuya açık bir elektronik ortam olduğunu, bu nedenle her türlü ihlal ve girişime açık olduğunu bildiğimi, hertürlü fikri ve sınai hak korumasının tarafımdan sağlanmasının gerektiğini bildiğimi, İZÜ ve Yıldız Teknopark’ ın elektronik ortam koruması dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hiç bir sorumluluğunun bulunmadıgını kabul ettiğimi,

• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde İZÜ ve Yıldız Teknopark’ a, www.bigg.izu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuru yaptığım iş planı ve tüm bilgiler ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, İZÜ ve Yıldız Teknopark’ ın elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi,

• Çağrı metninde belirtilen uygulayıcı kuruluş olarak İZÜ ve Yıldız Teknopark’ a yaptığım ön başvurum sonucunda, iş fikrimin seçtiğim uygulayıcı kuruluş olan İZÜ ve Yıldız Teknopark ile paylaşmamın sonuçlarından İZÜ ve Yıldız Teknopark’ ı sorumlu tutmayacağımı,

• İş fikri ve 1. İle 2. aşama süresince hazırlayacağım iş planı ile ilgili İZÜ ve Yıldız Teknopark ve İZÜ ve Yıldız Teknopark’ ın görevlendirdiği kişilere verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu ve gerektiğinde İZÜ ve Yıldız Teknopark tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi,

• İş fikrimin ve iş planımın değerlendirilmesinde İZÜ ve Yıldız Teknopark tarafından görevli izleyici ve panelistlerin etik ve her türlü ihlallerinden İZÜ ve Yıldız Teknopark’ ı sorumlu tutmayacağımı,

• Iş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda iş planının İZÜ BİGG tarafından desteklendiğini belirteceğimi, bu hususu belirtirken İZÜ’den yazılı izin almaksızın İZÜ BİGG’ e ait herhangi bir görseli (logo, marka vb.) kullanmayacağımı,

• İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

Gayrikabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya İZÜ ve Yıldız Teknopark tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, İZÜ ve Yıldız Teknopark tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu programdan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını gayri kabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.