Sıkça Sorulan Sorular

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış adaylar programa başvuru yapabilirler. Lisans üstü dereceniz yoksa üniversite diplomanızı bir örgün eğitim kurumundan almış olmanız gerekiyor. Daha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek aldıysanız başvurmanız mümkün değil. Başvurduğunuz tarihten itibaren herhangi bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor.
Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz.
Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir. Ayrıca Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.
Çağrıda belirtilen tarihler arasında PRODİS üzerinden elektronik olarak yapılır.
Projenizde kabul edilen bütçenin, proje başında %40, ilk rapor sonunda (örn. 6 ay) %40, proje kapanış sonunda %20 oranındaki kısmını almanız öngörülmektedir. Olası gecikmeler için nakit akışınızı iyi planlamanız tavsiye edilir.

Evet, BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2018 yılı çağrısında, aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

 • i. Akıllı Ulaşım
  • Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.
 • ii. Enerji ve Temiz Teknolojiler
  • Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
 • iii. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
  • Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.
 • iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
  • IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
 • v. Sağlık ve İyi Yaşam
  • İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb. vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.
Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.
Hayır, değildir. Bu program, TÜBİTAK Kanunu, TEYDEB Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Esasları kapsamında yürütülen bir programdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programından farklı mevzuata tabidir.
Hayır, çalıştığınız işten ayrılma zorunluluğunuz yok. Fakat şu noktalara dikkat etmelisiniz:
1) Başka bir yerde çalıştığınız için yeni kuracağınız firmada TÜBİTAK projesi kapsamında maaş alamazsınız.
2) Şu an çalıştığınız şirkette, kendi şirketinizi kurmanıza engel teşkil eden bir durum olabilir, şirketinizle görüşmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca, tam zamanlı olarak çalışırken kendi şirketinize odaklanmak mümkün olmayabilir ve bu durum şirketinizin başarısını olumsuz etkileyebilir. 
Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.
Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur.