izulogo

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyon son derece profesyonel, deneyimli ve tarafsız üyelerden oluşur. Başvurular baştan sona bütüncül bir yaklaşımla okunmaktadır. Diğer bir deyişle her başvuru, kelimesi kelimesine incelenir. Birçok başvuru iki veya üç defa okunur. Bu bilgiler, başvuru formunuzu doldururken, niyet mektubunuzu yazarken ve belgelerinizi eklerken göz önünde bulundurmanız gereken önemli noktalardır. Başvurunuzun detaylıca inceleneceğini göz önünde bulundurarak başvurunuzu yapınız. Başvurunuzda sunduğunuz nitelikleriniz ve başvurunuzu güçlendirecek diğer bilgiler; akademik ve kişisel koşullar bağlamında incelenip kabul bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Komisyonumuzun genel olarak tüm aday öğrenci başvurularında değerlendirdiği başlıca kriterler aşağıdaki gibidir:

- Lise öğrenimini tamamladığına dair belge (Diploma)

- Lisede alınan dersleri ve notları gösteren not döküm belgesi (Transcript)

- Başvuru formunda istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması (Başvuru için apply.izu.edu.tr)

- Pasaport (varsa)

*Unutmayın! Burada sıralanan zorunlu belgelerin yanı sıra ekleyeceğiniz her bilgi ve belge sizleri üniversitemizde görmek isteyen uluslararası öğrenci kabul sorumluların işini o kadar kolaylaştırır.
 
Aday öğrenci ilk değerlendirmede kabul edildikten sonra ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada adayın öğrenim bursu başvurusu değerlendirilir.

Yüksek oranlarda burs başvurusunda bulunanlar için aşağıdaki belgelerle birlikte destekleyici ek belgeler sunmaları beklenir:

  • En az bir ulusal veya uluslararası kabul görmüş yükseköğretim giriş sınav sonucunu (ör: SAT, ACT, TQDK, KONKURS vs.) başvurunuza eklemeniz zorunludur. Yüksek skorlu lise bitirme sınavları (ör. GCE, International Baccalaureate, Tawjihi vs.) değerlendirmede dikkate alınır.
  •  Yüksek burs kazanmak için İZÜ Uluslararası Öğrenci Sınavına girmenizi tavsiye ederiz.
  • Ayrıca, herhangi bir YÖS sınavından aldığınız puanlarla başvurunuzu destekleyebilirsiniz.
  • Adayın kendini tanıttığı, hedeflerini ortaya koyduğu ve neden İZÜ'yü tercih ettiğini anlatan, forma dahil olan kısa metnin haricinde bir niyet mektubu sunması gerekir.
  •  Başvuru formu üzerinden temin edilecek 2 adet referans mektubu
  •  Almış olduğunuz diğer eğitimlerin sertifikaları, katıldığınız konferans ve seminerlerin katılım belgeleri, dahil olduğunuz sosyal sorumluluk projeleri gibi belgelerle başvurunuzu destekleyebilirsiniz.
  •  Varsa başvurduğunuz programın dili için yeterlilik belgesiyle de başvurunuzu destekleyebilirsiniz.
  • Ücretler ve Burslar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen tıklayınız

Değerlendirmenin iki aşamasından da olumlu geçen aday öğrenciye kabul edildiği burs programını ve akademik bölümü içeren resmi bir kabul mektubu gönderilir.