izulogo

Hibe Desteği

erasmus hibesi


Öğrenciler "Hibeli" veya "Hibesiz" olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilirler. Ancak her iki durumda da öğrencinin başvuru yapması, seçim ve hareketlilik süreçlerine dahil olması gerekir. 
  

Hibe Desteği

Seçilen öğrenciye gidilen ülkeye göre Avrupa Komisyonu tarafından belirlen miktarlarda günlük hibe desteği sağlanır. 

Öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanan öğrenciye verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Ülkelere göre sağlanan destekler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinde seçilen katılımcılara sağlanan hibe desteği, daha fazla öğrencinin faaliyetten yararlananabilmesi için en fazla 1 akademik dönem olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerin hareketliliklerini hibesiz olarak 1 dönem uzatma imkanları bulunmamaktadır.


Hibe Miktarları ve Seyahat Desteği

Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında gerçekleşen hareketliliklerde tek seferlik olmak üzere katılımcılara mesafeye bağlı olarak Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen miktarlarda seyahat desteği sağlanır.

201882019ICMIC

Ülke: 
Malezya

Ortak Üniversite: 
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

İlgili Program:

İZÜ katılımcıları: İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans doktora öğrencileri

Giden Öğrenci Hibe Desteği: 5 ay süresince - aylık 650€

Öğrenci Yol Desteği: Tek seferlik 1100€ 

--------------------------------------------------------------------------------------------

201882019ICMEZ3

Ülke:
Tunus

Ortak Üniversite : 
Ez-Zitouna University

İlgili Program:

İZÜ katılımcıları: İslami İlimler %30 Arapça Lisans Programı

Giden Öğrenci Hibe Desteği: 5 ay süresince - aylık 650€

Öğrenci Yol Desteği: Tek seferlik 275€ 


ürdün

Ülke: Ürdün

Ortak Üniversite: Middle East University (MEU)

İlgili Program:

İZÜ katılımcıları: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisans Programları Öğrencileri

Giden Öğrenci Hibe Desteği: 5 ay süresince - aylık 700€

Öğrenci Yol Desteği: 
Tek seferlik 275€ 

--------------------------------------------------------------------------------------------

201882019ICMEZ3

Ülke: Tunus

Ortak Üniversite 2: 
Ez-Zitouna University

İlgili Program:

İZÜ katılımcıları: İslami İlimler %30 ve %100 Arapça Lisans Programları

Giden Öğrenci Hibe Desteği: 5 ay süresince - aylık 700€

Öğrenci Yol Desteği: 
Tek seferlik 275€ 

--------------------------------------------------------------------------------------------

fas

Ülke: Fas

Ortak Üniversite 3: Ibn Zohr University - Agadir (UIZ)


İlgili Program:

İZÜ katılımcıları: İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programları

Giden Öğrenci Hibe Desteği: 5 ay süresince - aylık 700€

Öğrenci Yol Desteği: 
Tek seferlik 530€ 

Hibesiz (“0” Hibeli) Katılım

Asgari şartları sağlayan öğrenci istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, öğrencinin seçim sürecine ve diğer süreçlere dâhil olmamasına gerekçe değildir.


Özel İhtiyaç ve Refakatçi Desteği

Erasmus+ Programı, dezavantajlı durumdaki katılımcıların programa katılımını artırmayı teşvik eder. Erasmus+ Programı fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri bulunan katılımcılar için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ile birlikte ek giderlere katkı sağlamaktadır.

Engelli katılımcıların özel ihtiyaçları için hibe desteği verilmektedir. Özel ihtiyaç sahibi kişiler için hibe desteği kapsamında uygun maliyetlerin %100’ü karşılanmaktadır. Ek hibe desteğinin yanı sıra engelli bireylere ve refakatçilerine rehberlik, pedagojik ve teknik yardım, karşılama, fiziksel erişim gibi konularda da destek sunuluyor.

Detaylı bilgi için Erasmus Ofis ile iletişime geçiniz.