izulogo

Öğrencinin Seçilmesi

öğrencinin seçilmesi


Başvurusunu başarı ile tamamlayan adaylar uygunluk kontrolünden geçirilir. Başvurusunda  "Asgari Şartları" sağlamayan adaylara durum e-mail aracılığı ile bildirilir. Sadece asgari şartları sağlayan adaylar değerlendirmeye alınır. 


Ortak Ülkeler ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

  

Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%60

Dil seviyesi

%40

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 Puan

Engelli öğrencilere

+10 Puan

2828 Sayılı Kanun Kapsamında haklarında

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 Puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 Puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 Puan

Seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle

ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama

-5 Puan


Başvuruların Değerlendirmesi

Öğrencinin başvuru esnasındaki kümülatif akademik not ortalaması yüzlük puan sistemine dönüştürülerek değerlendirmeye alınır. 

Öğrencinin başvuru esnasında sahip olduğu not ortalama Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden Erasmus Başvuru formuna otomatik olarak çekilmektedir.

Hareketliliğe katılabilmek için Lisans not ortalaması minimum 2.20 / 72 Lisansüstü için 2,50 / 75 olmalıdır.

İZÜ Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. (4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki not ve harf karşılıkları)

Henüz kümülatif not ortalaması oluşmamış lisans düzeyi öğrenciler başvuru yapamazlar.

Kümülatif not ortalaması oluşmayan lisansüstü öğrencileri ise bir önceki öğrenim kademesinin mezuniyet notunu başvuru sistemine yükleyerek başvuru yapabilirler.
Yabancı dil seviyesinin belirlenmesi için 2 yöntem bulunmaktadır.

1- Başvuran adaylar, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Erasmus+ Dil Yeterlilik sınavına girebilir.

Erasmus+ Arapça Dil Yeterlik Sınavı Yabancı Diller Koordinatörlüğüne bağlı Arapça Hazırlık Birimi tarafından düzenlenir. Arapça Dil Yeterlilik sınavlarında Speaking bölümü yer alabilir.

Erasmus+ İngilizce Dil Yeterlik Sınavı ise Yabancı Diller Koordinatörlüğüne bağlı İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenir.

Erasmus+ İngilizce Yeterlilik sınavı, Gramar, Listening, Reading ve Writing bölümlerinde oluşur. (Speaking-konuşma sınavı yapılmamaktadır.)

2- Dil Sınavına girmek istemeyen öğrenciler; 

Transkriptlerinde yer alan hazırlık dönemi B2 Hazırlık Bitirme puanı ile başvuru yapabilirler. (C1 veya diğer seviyelerin puanı kabul edilmeyecektir.)

veya

Ayrıca adaylar yabancı dil seviyesinin belirlenmesi için YDS, YÖKDİL, TOEFL-IBT-CBT-PBT ve IELTS puanları ile de başvuru yapabilirler. Değerlendirmeye alınacak TOELF ve IELTS belgeleri için 2 yıl, YDS ve YÖKDİL için 5 yıl geçerlilik süresi kabul edilir.

YDS, YÖKDİL, TOEFL-IBT-CBT-PBT ve IELTS  puanlarının İZÜ Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı puanına dönüşüm tablosu için tıklayınız.  
Üniversitemizde öğrenim hareketliliğine katılmak için gerekli yabancı dil barajı en az B2 seviyesi olacak şekilde belirlemiştir. 
Akademik başarı düzeyi puanının %50'si  ve  yabancı dil seviyesi puanının %50'si toplandıktan sonra Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 ek puan verilir. 

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)
Engelliliği ispatlayıcı belgeleri sisteme yükleyen öğrencilere değerlendirmede +10 ek puan verilir. 

İlgili devlet kurumundan alınan belgenin orjinali başvuru tamamlandıktan sonra Erasmus Ofise teslim edilmelidir.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere değerlendirmede +10 ek puan verilir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı başvuru sistemine yüklemesi gerekir.

İlgili devlet kurumundan alınan belge başvuru tamamlandıktan sonra Erasmus Ofise teslim edilmelidir.
Daha önce öğrenim veya staj amaçlı Erasmus'a katılan öğrencilerden her bir faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
Vatandaşı olduğu ülkede staj yapmak isteyen, staj kabul mektubunu vatandaşı olduğu ülkedeki bir işletmeden getirip başvuru yapan öğrencilere değerlendirmede -10 puan azaltma uygulanır.
2018 Sözleşme numaralı proje kapsamında Erasmus hareketliliğine seçilen ancak mazeret göstermeksizin üniversite tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantıları ve eğitimlere katılmayan öğrencilere sonraki dönem başvurularında uygulanacaktır.
Başvurular Üniversite Erasmus+ Komisyonunda değerlendirildikten sonra başvuru ilanında belirtilen kontenjanlara göre asil ve yedek adaylar belirlenir. 

Asil ve yedek olarak seçilen ve seçilmeyen adayların listesi üniversite websitesindeki duyurular bölümünde, Erasmus+ Koordinatörleri başvuru ilanları bölümünde ve panolarda, değerlendirme sırasında yapılan puanlamayı içerecek şekilde yayınlanır.

Hareketliliğe seçildiği halde katılmaktan vazgeçen katılımcılar bir feragat dilekçesi ile durumu Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bildirmelidir.

Feragat durumunda sıra yedek listede bulunan adaylara geçer.

Üniversite Erasmus+ Komisyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız.