izulogo

Hareketlilik Öncesi

Hareketlilik Öncesi


Üniversite Erasmus+ Komisyonu kararı ile seçilen adaylara Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından bir seçilme yazısı teslim edilir. Buna bağlı olarak seçilen öğrencinin hareketlilik öncesi süreci başlar. Hareketlilik Öncesi Temin Edilmesi Gereken Belgeler

1-Kabul Mektubu

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin hareketliliğini tamamlayacağı bir program ülkesindeki bir işletmeden Kabul Mektubu temin etmesi gerekmektedir.

Kurumun antetli kağıdına hazırlanacak Kabul Mektubunda şu bilgiler yer almalıdır:

 • Kabul mektubunda staj hareketliliği faaliyeti (Erasmus+ Student Mobility for Tranieeships) gerçekleştirilmesi net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Staj Hareketliliği’nin nerede gerçekleştirileceği belirtilmelidir. Örneğin; A ülkesinin B şehrinde bulunan C İşletmesinin D İnsan Kaynakları departmanında hareketliliğin yapılacağı bilgileri net olarak eklenmelidir.
 • Staj faaliyetinin konusu belirtilmelidir. Ör: "İnsan Kaynakları Stajyeri".
 • Hareketliliğin süresi belirtilmelidir. Erasmus+ Staj Hareketliliği için hibelendirilecek faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 ay (60 gün) ve en fazla 65 gün olup; hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihleri (gg/aa/yyyy - gg/aa/yyyy) olarak kabul mektubunda açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetinin yapılacağı kurumun ilgili kişisi tarafından hazırlanan Kabul Mektubu üzerinde belge hazırlanma tarihi, imza ve mühür/kaşe yer almalıdır.

2-Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Tranieeships)

Öğrenci, Erasmus+ Staj Hareketliliği boyunca karşı kurumda yürüteceği faaliyetleri belirtmek suretiyle bir Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships) İngilizce doldurarak beyan eder.

 
 • Staj için Öğrenim Anlaşması doldurulurken öğrencinin hareketlilik süresince ev sahibi kurumda gerçekleştireceği faaliyetler, staj sonunda elde edeceği bilgi ve yeterlilikler, kontrol ve değerlendirme planı yazılmalıdır.
 • Öğrenci, belge üzerinde istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra belgeyi imzalayarak belgeyi Bölüm Erasmus+ Koordinatörünün imzasına sunar. Hareketlilik faaliyetinin uygunluğu Bölüm Erasmus+ Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra belge karşı kurum yetkilisi tarafından imzalanır.
 • İlgili belge hareketlilik öncesinde üç taraftan imzalar alınmış olarak, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

3-Staj Eşdeğerlik Formu

Staj Eşdeğerlik Formu, Erasmus+ kapsamında yapılan zorunlu/isteğe bağlı stajın üniversitemizde tanınması ile ilgili bir belgedir. 

Yapılan staj Bölüm Erasmus+ Koordinatörünün isteğine bağlı olarak üniversitemizde bir ders veya staj yerine sayılabilir. Staj AKTS kredisi ile ödüllendirilebilir.

Bu nedenle Staj Eşdeğerlik Formu doldurulmalı ve Learning Agreement ile birlikte Bölüm Erasmus+ Koordinatörü tarafından Fakülte Sekreterliğine bırakılmalıdır.
  

4-Hibe Yazısı (Vize Yazısı / Grant Letter)

Öğrencinin gideceği ülkeye ve geçireceği süreye bağlı olarak alacağı hibe miktarı Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından hesaplanır. Öğrencinin vize başvurusunda kullanması için katılımcıya Türkçe ve İngilizce olarak teslim edilir.

 • Faaliyet türünü,
 • Faaliyet süresini,
 • Ev sahibi kurumu ve ülkeyi
 • Hareketlilik başarı ile tamamlanması durumunda sağlanacak toplam hibeyi gösterir. Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.

5-Euro Hesap Bilgileri Formu ve Euro Hesap Cüzdanı

Katılımcıya sağlanan hibe banka aracılığı ile EURO olarak ödenir. Öğrencinin Euro Hesap Bilgileri formunu doldurup ekine Euro hesap cüzdanının fotokopisini ekleyerek Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne iletmesi gerekmektedir.

6-Geniş Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası

Öğrenci Hareketlilik süresini kapsayan bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmadır.

Seyahat sigortası ile güvence altına alınmış olan teminatlar poliçenin geçerlilik süresi içerisinde gidilen ülkenin gümrüğünden giriş ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş ile sona erer. Giriş yapıp yeniden seyahate çıkıldığında teminatlar yeniden başlar. Örneğin 12 ay süreli poliçe alan bir sigortalı yıl içerisinde dilediği kadar yurtdışı seyahati yapabilir ve her seferinde azami 6 hafta süre ile teminatları geçerli olur. Standart Seyahat Poliçeleri Maximum 90-92 gün ve 30.000 EURO/USD ile teminat sağlamakta olup, teminat T.C. sınırlarına girmeniz itibariyle son bulur.

Öğrenci 91-93.üncü günden itibaren kapsam dışıdır! Ayakta tedaviyi kapsamaz!.

Mesuliyet sigortası, yurtdışında kaldığı süre boyunca öğrencinin (işyerinde olup olmamasından bağımsız olarak) sebep olduğu zararları karşılar. Ulusötesi staj hareketliliğine katılan farklı ülkelerde, yükümlülük sigortası konusunda farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yüzden, stajyerler sigorta kapsamı dışında olma riskiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden, en azından katılımcının işyerinde sebep olabileceği zararları zorunlu olarak karşılayacak bir yükümlülük sigortası olup olmadığını kontrol etmek, gönderen kuruluşun sorumluluğundadır.

Kaza Sigortası çalışanların işyerindeki kazalardan ötürü uğrayabileceği zararları karşılamaktadır. Birçok ülkede, çalışanlar işyerindeki bu tür kazalara karşı sigortalıdır. Ancak, ulusötesi stajyerlerin aynı sigorta kapsamında ne ölçüde korunacağı ulusötesi öğrenme hareketliliği programlarına katılan ülkeler arasında farklılık gösterebilir. İşyerindeki kazalara karşı sigorta yaptırılıp yaptırılmadığının kontrol edilmesi gönderen kurumun sorumluluğundadır.   

 

7- Hibe Sözleşmesi

Yukarıdaki belgeler teslim edildikten sonra, öğrenci Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan bir hibe sözleşmesini imzalar. Eğer öğrenci hibeli ise, ödenecek miktar; gidilen ülke ve Kabul Mektubu belgesi üzerinde belirtilen hareketlilik süresine göre değişkenlik göstermektedir. Sözleşmeyi imzalamayı reddetme ya da ihmal etme gibi durumlar söz konusu olduğunda öğrencinin hareketlilikten yararlanma durumu iptal olur. ‘’Sıfır Hibeli’’ öğrenci dahil olmak üzere bütün hak kazanan öğrenci Hibe Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin bir kopyası katılımcıya teslim edilir.

8- Online Linguistic Support 1. Sınavının Çözülmesi (OLS)

Öğrenci Erasmus Ofisi tarafından öğrenci mailine atanan OLS Sınavına kayıt olarak 1. OLS Sınavını çözmelidir. Sınav sonuçları önem arz etmemektedir. Ancak sisteme giriş yapılıp çözülmesi zorunludur.

Vize Süreci

Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenci, hareketliliğine başlamadan evvel vize işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.

Vize başvurusunun çeşitli sebeplerle reddedilmesinden Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü sorumlu değildir. Vize ve pasaport başvurularını yapmak tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Her ülkenin vize prosedürü farklı olduğundan gerekli bilgiyi almak üzere lütfen gideceğiniz ülkenin resmi konsolosluk sitesini inceleyiniz. Vize işlemleri gidilecek ülkeye göre uzun sürebileceği için hareketlilik başlangıç tarihinden 6-8 hafta önce vize başvurunuzu yapmanız önerilmektedir.

Hibenin Ödenmesi

Öğrenci ile Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 ay içerisinde toplam hibenin %80'i öğrencinin Euro hesabına aktarılır.