izulogo

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


Erasmus+ Staj Hareketliliği, üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin Erasmus+ Program Ülkelerinde yer alan bir işletmede staj yapmasına olanak sağlar.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim gördüğü mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Bu kapsamda staj yapılan kurumda, öğrencinin mesleki eğitim alması ve/veya çalışma deneyimi elde etmesi beklenir. 

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan, Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya.

Gidilen ülkelere göre sağlanan hibe miktarları Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Türkiye Erasmus+ Programına dahil bir ülkedir. Ancak üniversitemizden seçilen katılımcılar Türkiye'de staj hareketliliği gerçekleştiremez.

Uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; (Staj yapılacak kurum bir yükseköğretim kurumu ise üniversitemiz ile arasında kurumlararası anlaşma bulunması şartı yoktur.)

veya

 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Staj yapılabilecek kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden birisi olabilir. 

   

  • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
  • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
  • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
  • Araştırma enstitüsü
  • Vakıf
  • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
  • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar

  Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.
 • Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.
 • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.
 • Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar staj faaliyeti değildir.
Avrupa Komisyonu tarafından öğrenci staj hareketliliği için faaliyet süresi, en az 2 ay ve en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. 

Ancak, üniversitemizde Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden, daha çok katılımcının yararlanabilmesi için, hibelendirilecek faaliyet süresi 65 gün ile sınırlandırılmıştır.

Staj faaliyeti en az 60 gün süre ile devam etmelidir.

Staj hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 60 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir.

Katılım sertifikasında 60 günden az faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen öğrenci aldığı tüm hibeyi iade etmek zorundadır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin hareketliliğini tamamlayacağı bir program ülkesindeki bir işletmeden Kabul Mektubu temin etmesi gerekmektedir.

Kurumun antetli kağıdına hazırlanacak Kabul Mektubunda şu bilgiler yer almalıdır:

 • Kabul mektubunda staj hareketliliği faaliyeti (Erasmus+ Student Mobility for Tranieeships) gerçekleştirilmesi net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Staj Hareketliliği’nin nerede gerçekleştirileceği belirtilmelidir. Örneğin; A ülkesinin B şehrinde bulunan C İşletmesinin D İnsan Kaynakları departmanında hareketliliğin yapılacağı bilgileri net olarak eklenmelidir.
 • Staj faaliyetinin konusu belirtilmelidir. Ör: "İnsan Kaynakları Stajyeri".
 • Hareketliliğin süresi belirtilmelidir. Erasmus+ Staj Hareketliliği için hibelendirilecek faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 ay (60 gün) ve en fazla 65 gün olup; hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihleri (gg/aa/yyyy - gg/aa/yyyy) olarak kabul mektubunda açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetinin yapılacağı kurumun ilgili kişisi tarafından hazırlanan Kabul Mektubu üzerinde belge hazırlanma tarihi, imza ve mühür/kaşe yer almalıdır.

Evet. Staj yerini öğrencinin kendisi bulması gerekmektedir. Bu konuda daha önce staj hareketliliğine katılan öğrencilerimize danışmanız faydalı olacaktır.

Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olmalıdır. Lisans öğrencileri için not ortalaması yüzlük değer üzerinden en az 72 olmalıdır.

Lisansüstü öğrencilerinin (yüksek lisans ve doktora) kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olmalıdır. 
Lisansüstü öğrencileri için not ortalaması yüzlük değer üzerinden en az 75 olmalıdır.
Evet başvuru yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet notunuzu gösteren (yüksek lisans öğrencisi iseniz lisans doktora öğrencisi iseniz yüksek lisans) transkriptinizi Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne getirmelisiniz.

Ayrıca ek olarak, Enstitü Sekreterliğinden not ortalaması oluşmadığına dair alınan yazıyı Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne sunmalısınız.
Üniversitemizde öğrenim hareketliliğine katılmak için gerekli yabancı dil barajı en az B2 seviyesi olacak şekilde belirlemiştir. 
 
1-İZÜ Hazırlık Bitirme Puanı
2-Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı (kabul edilen geçerlilik süresi 2 yıldır.)
3-Yabancı Dil Sınavı - YDS (kabul edilen geçerlilik süresi 5 yıldır.)
4-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil - YÖKDİL (kabul edilen geçerlilik süresi 5 yıldır.)
5-IELTS (kabul edilen geçerlilik süresi 2 yıldır.)
6-TOEFL (kabul edilen geçerlilik süresi 2 yıldır.)

YDS, YÖKDİL, TOEFL-IBT-CBT-PBT ve IELTS  puanlarının İZÜ Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı puanına dönüşüm tablosu için tıklayınız.  

Evet katılabilirler. Ancak sadece başvuru esnasında not ortalaması oluşmuş öğrenciler başvuru yapabilir. 

Çift anadal öğrencileri kayıtlı oldukları her iki programdan da başvuru yapabilirler. Ancak başvuru esnasında hareketliliğe katılmak istenilen tek bir program üzerinden başvuru yapılmalıdır.

 
Yandal okuyan öğrenciler, sadece tam zamanlı olarak kayıtlı oldukları Anadal öğrenim programı üzerinden başvuru yapabilirler.