izulogo

Başvuru için Gerekenler

Başvuru için Gerekenler


  • Başvurmadan önce ilgili başvuru ilanı dikkatlice okunmalıdır.
  • Başvuru ilanındaki faaliyetten yararlanma tarihlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.
  • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
  • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
  • Dil Sınav Sonucu Belgesi var ise (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenebilir. (YDS ve YÖK Dil belgelerinde 5 yıl geçerlilik şartı gözetilerek değerlendirme yapılacaktır. Diğer sınav yeterlilik belgelerinin geçerlilik tarihi 2 yıldır.)
  • Engelli Öğrenci ise, engellilik belgesini sisteme yüklemelidir.
  • Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenci ise, şehit veya gazi çocuğu olduğunu ispatlayan belgeyi sisteme yüklemelidir.
  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenci ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı sisteme yüklemesi gerekir.
  • Staj hareketliliğine başvuru yapmak için ev sahibi kurumdan alınan bir kabul mektubu alınmalıdır ve sisteme yüklenmelidir. Kabul mektubu olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Evrak Teslimi

Online Başvuru tamamlandıktan sonra aşağıdaki belgeler Erasmus Ofis'e teslim edilmelidir.

1-Başvuru formu sistemden çıktı alınarak yazdırılmalıdır. (Erasmus Ofis'te yazdırılabilir.)
2-Dil Yeterlilik Belgesi Orjinali (Hazırlık bitirme puanı ile başvuru yapmak istiyorsanız güncel transkriptinizi teslim etmeniz yeterlidir.)
3-Transkript Orjinali (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından imzalı ve mühürlü olarak teslim alınmalıdır.)
4-Not Ortalaması oluşmayan lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, not ortalaması oluşmadığına dair belgeyi Enstitü Sekreterliğinden almalıdır. Ayrıca e-devlet üzerinden bir önceki öğrenim kademesinden mezun olunan not ortalamasını gösteren belgeyi, bir önceki öğrenim kademesinde alınan orjinal transkript ile birlikte Erasmus Ofis'e teslim etmelidir.
5-Staj Kabul Mektubu Erasmus Ofise teslim edilmelidir.
6-Diğer tamamlayıcı belgelerin orjinalleri teslim edilmelidir. ( Engellilik, 2828 kanun, Şehit ve Gazi Çocuğu vb)