izulogo

Hareketlilik Sonrası

hareketliliksonrası


Hareketlilik sonrası teslim edilmesi gereken belgeler eksiksiz bir şekilde 30 gün içinde teslim edilmelidir.

Hareketlilik Sonrası Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1-Not Döküm Belgesi (Transcript of Records)

  • Öğrencinin aldığı dersleri, ECTS değerlerini ve notları gösterir.
  • Orijinal ve ıslak imzalı olmalıdır.

2-Katılım Sertifikası

  • Hareketlilik başlangıç ve bitiş tarihini gösterir.
  • Islak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

 

EU Survey'in Çözülmesi

Hareketlilik sona erdiğinde öğrencinin e-mailine EU Survey (Participant Report) otomatik olarak iletilmektedir. Anketin çözülmesi ile birlikte son ödeme talimatı verilir.

  

Akademik Tanınma Belgesi

Öğrenci hareketlilik sonrası teslim edilmesi gereken belgeleri Erasmus Ofis'e ettikten sonra Akademik Tanınma işlemleri başlatılır. Öğrenciye "tam tanınma" sağlanacaktır.

Öğrenim anlaşmasında ve akademik eşdeğerlik belgelerinde belirlenen ve ev sahibi kurumda alıp, başarılı olunan dersler, İZÜ transkriptine orjinal isimleri ECTS değerleri ve not dönüşümleri ile birlikte işlenecektir.

Başarısız olunan dersler için hibe kesintisi uygulanmaz.

Başarısız olunan derslerin Akademik Eşdeğerlik Formunda belirlenen üniversitemizdeki karşılıkları öğrencinin transkriptine işlenecektir.

  

Son Hibe Ödemesi

EU Survey'in katılımcı tarafından çözülmesinden sonra 30 gün içerisinde, katılımcının belge kontrolü yapılır ve katılım tarihlerine göre kalan hibe ödemesi yapılır.