izulogo

Hareketlilik Esnasında

duringmobility


Hareketlilik kabul mektubunun alındığı ev sahibi üniversitede ve ülkede gerçekleştirilmelidir.

Öğrenim faaliyeti kesintisiz olarak gerçekleşmelidir. Bu nedenle;

Hareketlilik esnasında öğrenim görülen ülke terk edilmemelidir. (Tatiller hariç.)

Hareketlilik esnasında ev sahibi kurum değişikliği yapılamaz.Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması
(Learning Agreement for Studies - During Mobility)

Hareketlilik öncesi belirlenen derslerde değişiklik oldu ise Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşmasının During Mobility bölümü doldurulmalıdır. (Learning Agreement for Studies - During Mobility).

  • During Mobility’de yapılan değişiklikler Öğrenim Anlaşması Before Mobility’deki A ve B tabloları referans alınarak yapılmalıdır.

Hareketlilikten önce belirlenen derslerde herhangi bir değişiklik olmadı ise bu bölümün doldurulmasına gerek yoktur.

Yapılan değişiklikler, öğrenci, Bölüm Erasmus Koordinatörü ve karşı kurum yetkilisi tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.

Onaylı belge Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne iletilmelidir.

  

Akademik Eşdeğerlik Ders Değişikliği Formu

Akademik Eşdeğerlik Ders Değişikliği Formu, ev sahibi kurumda alınan derslerde değişiklik olması durumunda doldurulur. 

Öğrencinin öğrenim anlaşmasına göre ev sahibi kurumda alacağı derslerde yapılan değişikliklerin üniversitemizde hangi derslere eşdeğer sayılacağını gösterir.  

Bu nedenle Akademik Eşdeğerlik Ders Değişikliği Formu, 3 tarafı imzalı Learning Agreement During Mobility ile birlikte Bölüm Erasmus+ Koordinatörü tarafından Fakülte Sekreterliğine bırakılmalıdır.

  

Ev Sahibi Üniverisite Not Dökümü - Transcript of Records

Hareketliliğin son haftasında eğer ev sahibi kurumda öğrencinin aldığı derslere ait sınav sonuçları açıklanmış ise, not durumunu gösteren belge alınmalıdır.

Not Dökümü Belgesi, Transcript of Records;

  • Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında bulunan derslerin orjinal isimlerini ve ECTS değerlerini ve notlarını içermelidir.
  • Öğrencinin başarısız olduğu dersler transkriptte mutlaka yer almalıdır.
  • Not Dökümü Belgesi orjinal, ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.
  • Öğrenim anlaşmasında belirlenmeyen derslerin alınması ve başarılı olması durumunda, alınan dersler öğrencinin İZÜ transkriptine aktarılmayacaktır.

Öğrencinin not dökümü belgesini (Transcript of Records) almadan dönüş yapması durumunda ilgili belgenin orjinalini posta yoluyla gönderilmesini talep etmesi gerekmektedir.

Orjinal not dökümü belgesi, Erasmus Ofise ulaşıncaya kadar ev sahibi kurum yetkilileri tarafından e-mail yoluyla gönderilen taranmış not döküm belgesi kabul edilir.

 

Katılım Sertifikası

Öğrenci, hareketliliğin sonunda Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinin başarı ile tamamlandığına dair karşı kurumdan Katılım Sertifikasını almak zorundadır. 

  • Katılım Sertifikasında hareketliliğin gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmelidir.
  • Erken dönüş yapma durumunda dönüş tarihi katılım belgesinde belirtilmelidir.
  • Katılım Sertifikası karşı kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve mühürlü/kaşe olmalıdır.

Çeşitli nedenlerden dolayı katılm belgesi alınmadan dönülmesi durumunda, katılım belgesinin orjinali posta yoluyla istenmelidir. 

Orjinal katılım belgesi, Erasmus Ofise ulaşıncaya kadar ev sahibi kurum yetkilileri tarafından e-mail yoluyla gönderilen taranmış not döküm belgesi kabul edilir.