izulogo

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan Erasmus+ Program Ülkelerindeki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan, Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya.

Gidilen ülkelere göre sağlanan hibe miktarları Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Türkiye Erasmus+ Programına dahil bir ülkedir. Ancak üniversitemizden seçilen katılımcılar Türkiye'de Öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez.

Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek kurum aşağıdaki 2 şartı sağlamalıdır.

  • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olması,

ve

  • Yükseköğretim kurumu ile üniversitemiz arasında, öğrenim görülecek alanda kurumlararası anlaşma yapılmış olmalı,

   Üniversitemizin Erasmus+ kurumlararası anlaşmaları için tıklayınız.

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine kayıtlı olduğunuz programın anlaşması olan üniversitelerde katılabilirsiniz. Başka bölümün anlaşması ile öğrenim hareketliliğine katılamazsınız.

Avrupa Komisyonu tarafından öğrenci staj hareketliliği için faaliyet süresi, en az 3 ay ve en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir. 

Ancak, üniversitemizde Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden, daha çok katılımcının yararlanabilmesi için, hibelendirilecek faaliyet süresi 1 akademik semester olarak sınırlandırılmıştır.

Öğrenci öğrenim hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 3 aydan az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir.

Katılım sertifikasında 3 aydan az faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen öğrenci aldığı tüm hibeyi iade etmek zorundadır.

Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olmalıdır. Lisans öğrencileri için not ortalaması yüzlük değer üzerinden en az 72 olmalıdır.

Lisansüstü öğrencilerinin (yüksek lisans ve doktora) kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olmalıdır. 
Lisansüstü öğrencileri için not ortalaması yüzlük değer üzerinden en az 75 olmalıdır.

Tam zamanlı öğrenci, henüz programının gerektirdiği çalışmaları tamamlamış olan, en az 30 AKTS (ECTS) ders alma yükü bulunan öğrencidir.

Mezuniyet aşamasında olan veya 1 akademik yarı yılda alması gereken 30 ECTS ders yükünden daha az bir ders yüküne sahip olan öğrencilerin başvuruları uygun olmayan başvuru olarak değerlendirilir. 

Evet başvuru yapabilirsiniz. Başvuru esnasında bir önceki öğrenim kademesindeki mezuniyet notunuzu gösteren (yüksek lisans öğrencisi iseniz lisans doktora öğrencisi iseniz yüksek lisans) transkriptinizi Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne getirmelisiniz.

Ayrıca ek olarak, Enstitü Sekreterliğinden not ortalaması oluşmadığına dair alınan yazıyı Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne sunmalısınız.

Üniversitemizde öğrenim hareketliliğine katılmak için gerekli yabancı dil barajı en az B2 seviyesi olacak şekilde belirlemiştir. 

1-İZÜ Hazırlık Bitirme Puanı
2-Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı (kabul edilen geçerlilik süresi 2 yıldır.)
3-Yabancı Dil Sınavı - YDS (kabul edilen geçerlilik süresi 5 yıldır.)
4-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil - YÖKDİL (kabul edilen geçerlilik süresi 5 yıldır.)
5-IELTS (kabul edilen geçerlilik süresi 2 yıldır.)
6-TOEFL (kabul edilen geçerlilik süresi 2 yıldır.)

YDS, YÖKDİL, TOEFL-IBT-CBT-PBT ve IELTS  puanlarının İZÜ Erasmus+ Dil Yeterlilik Sınavı puanına dönüşüm tablosu için tıklayınız.  

Erasmus+ Dil Yeterlilik sınavında konuşma (speaking) sınavı yapılmamaktadır. Erasmus+ Dil Yeterlilik sınavı, Gramar, Listening, Reading ve Writing bölümlerinde oluşur.

Kural gereği, birinci sınıf öğrencileri Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılamazlar. 

Ancak birinci sınıf öğrencileri ikinci sınıfta katılmak üzere başvuru yapabilirler.

Çift anadal öğrencileri kayıtlı oldukları her iki programdan da başvuru yapabilirler. Ancak başvuru esnasında hareketliliğe katılmak istenilen tek bir program üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Yandal okuyan öğrenciler, sadece tam zamanlı olarak kayıtlı oldukları Anadal öğrenim programı üzerinden başvuru yapabilirler.

30 AKTS değerinde tez çalışması bulunan lisansüstü tez dönemi öğrencileri, tez çalışması yapma amaçlı öğrenim hareketliliğine katılabilirler.

Öğrenim hareketliliğine seçilen öğrencilerimizin ev sahibi kurumda alacağı dersler ve üniversitemizde yerine sayılacak dersler hareketlilikten önce belirlenir. Öğrencinin ev sahibi kurumda 30 AKTS değerinde ders yükü alacağı ve üniversitemizde 30 AKTS'lik ders yerine saydıracağı öngörülür.

Derslerin sayılmasında, Learning Agreement, Akademik Tanınmaya ilişkin Belgeler ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararları kullanılır.

Öğrencinin ev sahibi kurumda aldığı 30 AKTS değerindeki dersten başarılı olduğu takdirde, ev sahibi kurumdan alınan dersler orjinal isimleri ve AKTS değerleri ve İZÜ harf notu dönüşümleri ile birlikte, öğrencinin transkripti ve diploma ekine işlenir. Bu işleme tam tanınma işlemi denir.

Bu durumda öğrenci üniversitemizde normal şartlarda alması gereken 30 AKTS dersten muaf tutulur. 

Öğrencinin ev sahibi kurumda alıp başarısız olduğu derslerin karşılığını bir sonraki dönem veya yıl üniversitemizde tekrar alabilir.

Tüm süreç İZÜ Erasmus Programı Uygulama Yönergesi ile güvence altına alınmıştır.

Ev sahibi kurumda alınan derslerden başarısız olunması durumunda hibe kesinti yapılmaz.

Ancak ev sahibi kurumdan alınan geçerli bir transkript olmadığı durumda öğrenci aldığı tüm hibeyi iade etmek zorundadır.

Asgari not ortalamasına ve dil yeterliliğine sahip öğrenci seçildiği takdirde alttan dersi bulunmasına rağmen öğrenim hareketliliğine katılabilir.

Hibesiz olarak öğrenim hareketliliğine katılmak isteyen öğrencinin "Asgari Şartları" yerine getirmesi gerekmektedir. 

Genel değerlendirme sonucunda yedek listede bulunan adaylar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne müracaat ederek hibesiz olarak katılım talebinde bulunabilirler.

Erasmus Yükseköğretim Beyannamesi Prensipleri gereği öğrenim hareketliliğine katılan öğrenciler, ev sahibi üniversiteye öğrenim ücreti, sınav ücreti, kayıt ücreti vb. ücret ödemezler.


Bölümünüzün Erasmus+ Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçiniz.