izulogo

Kimler Başvurabilir?

whoapply


Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

  • Öğrencinin üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  • Akademik not ortalaması şartını sağlayan öğrenciler,

a) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

  • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,
   

Uygun Olmayan Başvurular

Tüm başvurular alındıktan sonra uygunluk kontrolü yapılır. Uygun olmayan başvurular aşağıdaki gibidir.

  • Tam zamanlı öğrenci olmayanlar, (1 akademik yarı yılda alması gereken 30 ECTS ders yükünden daha az bir ders yüküne sahip olan öğrenciler, 1 veya 2 dersi olan veya mezuniyet aşamasındaki öğrenciler.) 
  • Akademik not ortalaması oluşmamış lisans programlarına kayıtlı öğrenciler,
  • Hareketlilik döneminde 1.sınıfta olması öngörülen öğrenciler,
  • Öğrenim gördüğü programın, Erasmus Anlaşması bulunmayan öğrenciler,
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden (öğrenim veya staj) yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmesi öngörülen öğrenciler,