izulogo

Hibe Desteği

erasmus hibesi


Öğrenciler "Hibeli" veya "Hibesiz" olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilirler. Ancak her iki durumda da öğrencinin başvuru yapması, seçim ve hareketlilik süreçlerine dahil olması gerekir. 
  

Hibe Desteği

Seçilen öğrenciye gidilen ülkeye göre Avrupa Komisyonu tarafından belirlen miktarlarda günlük hibe desteği sağlanır. 

Öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanan öğrenciye verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Ülkelere göre sağlanan destekler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru ilanlarında yer almaktadır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinde seçilen katılımcılara sağlanan hibe desteği, daha fazla öğrencinin faaliyetten yararlananabilmesi için en fazla 1 akademik dönem olacak şekilde sınırlandırılmıştır.


Hibe Miktarları

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2018 sözleşme numaralı projeye ait öğrenim hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

300 €


Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2020 sözleşme numaralı projeye ait öğrenim hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.  (2020-2021 Güz ve Bahar Döneminde Öğrenim Hareketliliği)

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan

300 €


Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2019 sözleşme numaralı projeye ait öğrenim hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır.  (2019-2020 Güz ve Bahar Döneminde Öğrenim Hareketliliği)

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan

300 €


Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru ilanlarında yer alan 2021 sözleşme numaralı projeye ait öğrenim hareketliliği başvurularında aşağıdaki tabloya göre hibelendirme yapılacaktır. (2021-2022 Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı)

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan

450 €


Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

3. Şehit/Gazi çocukları

4. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

İlave Hibe Desteği Miktarı 2-12 ay arası olmak üzere Aylık 250 €’dur.

 


Hibesiz (“0” Hibeli) Katılım

Öğrenci istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, öğrencinin seçim sürecine ve diğer süreçlere dâhil olmamasına gerekçe değildir.


Özel İhtiyaç ve Refakatçi Desteği

Erasmus+ Programı, dezavantajlı durumdaki katılımcıların programa katılımını artırmayı teşvik eder. Erasmus+ Programı fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri bulunan katılımcılar için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ile birlikte ek giderlere katkı sağlamaktadır.

Engelli katılımcıların özel ihtiyaçları için hibe desteği verilmektedir. Özel ihtiyaç sahibi kişiler için hibe desteği kapsamında uygun maliyetlerin %100’ü karşılanmaktadır. Ek hibe desteğinin yanı sıra engelli bireylere ve refakatçilerine rehberlik, pedagojik ve teknik yardım, karşılama, fiziksel erişim gibi konularda da destek sunuluyor.

Detaylı bilgi için Erasmus Ofis ile iletişime geçiniz.