PROJE SIRASI PROJE İSMİ PROJE
TÜRÜ
PROJE
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
1 NEUTRON DETECTOR ARRAY AB 01.01.2012
2 PHOTON ARRAY FOR STUDİES WİTH RADİOACTİVE IONS AND STABLE BEAMS AB -
3 PARIS (DEDEKTÖR) KÜMESİNİN PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK 01.08.2013
4 BİTKİSEL YAĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLEN YAĞLI TOHUM VE MEYVELERİN POSALARINDAN PROTEİN KONSANTRESİ VE İZOLATLARININ ÜRETİLMESİ VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜBİTAK 07.10.2015
5 TIBBİ İMPLANTLAR İÇİN CMOS TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK DÜŞÜK GÜÇ HARCAYAN UYANDIRMA ALICI DEVRESİ TASARIMI TÜBİTAK 01.01.2014
6 PİCKERİNG EMÜLSİYONLARI TABANLI DAYANIKLI VE FONKSİYONEL GIDA ÜRÜNLERİNİN VE AROMA ENKAPSÜLASYON SİSTEMLERİNİN STABİLİZASYONU İÇİN ULUSAL HAMMADDELERİN ÜRETİMİ VE PROTOTİP ÜRÜNLERDE KULLANIMI TÜBİTAK 01.02.2014
7 NÜKLEER TEKNİKLERİ KULLANARAK KÖMÜRÜN ON-LİNE ANALİZİ İÇİN BİR PROTOTİP GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 01.01.2014
8 KARAYEMİŞ POLİFENOLLERİNİN AYÇİÇEĞİ PEKTİNİ JELLERİNDE ENKAPSÜLASYONU VE BU SİSTEMLERİN BİYOAKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ TAGEM 15.07.2014
9 FİNANS KURULUŞLARI OLARAK OSMANLI RUMELİ PARA VAKIFLARININ TESPİTİ VE TETKİKİ ÜSİ 04.05.2014
10 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KALKINMA AJANSI 01.09.2015
11 ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI KALKINMA AJANSI 01.09.2015
12 HEDGİNG YAZILIMI PROJESİ ÜSİ 10.10.2015
13 GÖNÜLLÜ GENÇ HAREKETE GEÇ GSB 01.02.2015
14 İKİNCİL EMİSYON ELEKTRONLARINA DAYALI KOMPAKT KALORİMETRE TASARIMI, YAPIMI VE İŞLETİMİ TÜBİTAK 01.01.2015
15 FAIR - AN INTERNATİONAL FACİLİTY FOR ANTİPROTON AND ION RESEARCH AB 01.04.2015
16 KUVEYT TÜRK ŞUBE İŞ MODELİ VE ŞUBE TASARIMI PROJESİ ÜSİ 01.04.2015
17 HOLLANDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÜLKE RAPORU 2014 PROJESİ YTB 01.07.2015
18 FAIR - AN INTERNATİONAL FACİLİTY FOR ANTİPROTON AND ION RESEARCH AB 06.06.2015
19 AB CEZA HUKUKUNUN TÜRK CEZA HUKUKUNA ETKİLERİ TÜBİTAK 15.09.2015
20 OPTİMUM KOŞULLARDA ÜRETİLEN EGZOPOLİSAKKARİTLERİN (EPS) GIDA TOZLARININ GIDA YÜZEYLERİNE YAPIŞMASINDA ARAYÜZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ TÜBİTAK 01.05.2016
21 PATOJEN ESMER MANTAR EXOPHİALA (WANGİELLA) DERMATİTİDİS'İN EŞEY TİPİ LOKUSUNUN (MAT) KARAKTERİZASYONU VE EŞEYLİ ÜREMESİNİNARAŞTIRILMASI TÜBİTAK 15.01.2016
22 TRANSİTİONS OF ISLAM AND DEMOCRACY: ENGENDERİNG DEMOCRATİC LEARNİNG AND CİVİC IDENTİTİES QNRF 09.09.2016
23 FARK ET GELİŞİTİR GELECEĞİ DEĞİŞTİR KALKINMA AJANSI 01.12.2016
24 CAN KARDEŞ AİLE DİĞER 26.04.2016
25 HELAL GIDA AR-GE MÜKEMMELLİYET MERKEZİ KALKINMA AJANSI 07.10.2016
26 OYUN TEMELLİ DİL BECERİ PROGRAMI PROJESİ KALKINMA AJANSI 01.12.2016
27 MERAKLI MİNİKLER EĞİTİM MERKEZİ KALKINMA AJANSI 01.11.2016
28 İŞBAŞI EĞİTİMİ İLE GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME VERİMLİLİK VE PAZAR ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ KALKINMA AJANSI 07.10.2016
29 İSTANBUL ESENYURT 23BD-2B PAFTA 2064 ADA 20 PARSEL BİNASI 1 KAT İLAVESİ STATİK KONTROLLÜK - SÜRMELİ ÜLKER ÜSİ 11.04.2016
30 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE, 244DR11B PAFTA 72 ADA 25 PARSEL BİNASI 1 KAT İLAVESİ STATİK KONTROLLÜK - MUHYETTİN AKINCI ÜSİ 11.04.2016
31 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE, 243DSID PAFTA 113 ADA 15 PARSEL BİNASI 1 KAT İLAVESİ STATİK KONTROLLÜK ÜSİ 11.04.2016
32 HOLLANDA İNSAN HAKLARI RAPORU 2016 YTB 01.11.2016
33 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOBİ'LERİN GELİŞTİRİLMESİ ÜSİ 17.06.2016
34 İSTANBUL BÖLGESİ BİLGİSAYAR, YAZILIM VE VİDEO OYUN SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KALKINMA AJANSI 21.12.2016
35 ZİRAAT KATILIM BANKACILIĞI/FAİZSİZ BANKACILIK YENİ İŞ MODELLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÜSİ 11.11.2016
36 ULUSLARARASI MESLEKI YETERLILIK, UYGULAMALI GIRISIMCILIK VE SOSYAL UYUM PROJESİ GSB 16.08.2017
37 RESTORASYONDA KULLANILACAK KIRMIZI RENKLİ "ANDEZİTİK TÜF" TAŞININ "PINARHİSAR KÜFEKİ" TAŞIYLA BİRLİKTE KULLANILMASININ UYGUN OLUP OLMADIĞINA DAİR ANALİZ RAPORUNUN HAZIRLANMASI ÜSİ 05.01.2017
38 SPİRAL2 RADYOAKTİF HÜZME DENEYLERİNDE NEDA DİZİNİ KULLANIMI VE N=Z=50 CİVARINDA VE AYNA ÇEKİRDEKLERDE İSOSPİN SİMETRİSİ KIRILIMI VE ÇİFTLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK 20.07.2017
39 GAMA KAMERASI MODERNİZASYONU İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE DENEYSEL UYGULAMASI TÜBİTAK 15.10.2017
40 STATİK KONTROLLÜK AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETİ - KASIM KARAKAŞ ÜSİ 19.01.2017
41 EYP AKADEMİK DANIŞMANLIK PROJESİ ÜSİ 01.02.2017
42 HOLLANDA'DA İSLAM MANEVİ REHBERLİK EĞİTİMİ-UYGULAMALARI TÜBİTAK 18.01.2018
43 FAİZSİZ TARIM BANKACILIĞI ALANINDA PAZAR ANALİZİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÜSİ 17.05.2017
44 AAOİFİ SHARİA'H STANDARD ÜSİ 26.04.2017
45 ANTEN ANALİZ HİZMETİ ÜSİ 20.07.2017
46 DUYUSAL ANALİZ HİZMETİ ÜSİ 02.08.2017
47 ZİRAAT KATILIM SINAV HİZMETİ ÜSİ 07.08.2017
48 TİYATRO SALONU DÖŞEME SİSTEMİNİN ÇELİK PROFİLLERLE TAKVİYE VE GÜÇLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA TEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI ÜSİ 17.09.2017
49 AKATLAR BİNASI ÇELİK PROFİLLERLE TAKVİYE VE GÜÇLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA TEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI ÜSİ 17.09.2017
50 TÜRK FINDIĞI KÜSPESİNİN FONKSİYONEL GIDALARDA KULLANILMASININ İNCELENMESİ TÜBİTAK 30.01.2018
51 BİR DÜŞÜNSEN PROJESİ DİĞER 13.06.2017
52 KOBİ GELİŞİM PROGRAMI KOSGEB 01.06.2017
53 KOBİ GELİŞİM PROGRAMI KOSGEB 01.06.2017
54 KOBİ GELİŞİM PROGRAMI KOSGEB 01.06.2017
55 VAKUMLU KIZARTMA TEKNOLOJİSİ İLE KIZARTILAN PATLICANIN FİZİKSEL, KİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TÜBİTAK 07.04.2017
56 VALORİZATİON OF DESERT FLORA AND WASTE BY-PRODUCTS FOR FABRİCATİNG NANOHYDROGELS TO CURE BURN WOUND İNFECTİONS TÜBİTAK -
57 ERKEN OSMANLI VE BURGONYA SİYASİ DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME 1410-1520 TÜBİTAK 20.04.2018
58 ULUSAL AKILLI ŞEBEKE LABORATUVARI DİĞER -
59 IZU ROBOTİK VE AKİLLİ SİSTEMLER ARGE VE EGİTİM MERKEZİ DİĞER -
60 DOMATES ATIKLARINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN BİYOYARARLILIKLARININ ARTTIRILMASI VE FARKLI ÜRÜN UYGULAMALARI TÜBİTAK 15.09.2018
61 UFUKTA BILIM VAR KALKINMA AJANSI 30.09.2018
62 İZÜ TEMATİK ODAKLI TEKNOLOJİ GİRİSİMCİLİGİ KULUÇKA VE HIZLANDIRMA PROGRAMI PROJESİ (İZÜ TEMOTEG) KALKINMA AJANSI 30.09.2018
63 İZÜ GELENEKSEL OKÇULUK TAKIMI GSB PROJESİ GSB 25.07.2018
64 İZÜ İSAR KULÜBÜ GSB PROJESİ GSB 25.07.2018
65 OPTİK BİYOALGILAYICI PLATFORMUN TEORİK TABANLI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: MEME KANSERİ TANISINA VE İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNE UYGULANMASI TÜBİTAK -
66 SURİYELİLER İÇİN İLERİ DÜZEY TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMI YTB 01.12.2018
67 YTB AKADEMİK TÜRKÇE YTB -
68 ZEYNEP SARACOĞLU - KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ KOSGEB 19.10.2018
69 DUYGU BESNİLİ - KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ KOSGEB 05.10.2018
70 OG SEVİYELERİNDEKİ ELEKTRİK ALANA DUYARLI LÜMİNESANS NANOKOMPOZİT SENSÖR GELİŞTİRME PROJESİ ÜSİ 23.09.2019
71 KALORISI AZALTILMIS, FONKSIYONEL VE DOGAL, PROBIYOTIKLI LAKTOFERMENTE MEYVE NEKTARI ÜRETIMI TÜBİTAK -
72 GÜNLÜK BESLENME İLE ALINAN NİTRİT, NİTRAT VE N NİTROZAMİNLERİN, BİYOERİSİLEBİLİRLİK, BİYOYARARLILIK, RİSK ANALİZLERİ VE İN VİTRO SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARASTIRILMASI TÜBİTAK -
73 SACCHAROMYCES CEREVİSİAE MAYALARINDAN PİLOT ÖLÇEKLİ ÇÖZÜNÜR BETA GLUKAN ÜRETİMİ TÜBİTAK -
74 TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ PAZARINDA ÜRÜN MENŞEİNİN TÜKETİCİ SEÇİMLERİNE ETKİSİ HAKKINDA BİR CETSCALE UYGULAMASI İZÜ PRO 05.04.2018
75 MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE DOLANDIRICILIK ALGILAMA SİSTEMİ (FRAUD DETECTİON) İZÜ PRO 05.04.2018
76 GÜVENİLİR VE KARLI TİCARETLER İÇİN ALGORİTMA İZÜ PRO 05.04.2018
77 DÜŞÜK MALİYETLİ AKILLI TARIMSAL SULAMA SİSTEMİ İZÜ PRO 05.04.2018
78 KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELEDE MAKİNE ÖĞRENİMİ İZÜ PRO 05.04.2018
79 UFİRST – ÜNİVERSİTE ARAÇLARI VE OTOBÜSLERİ İÇİN BİR APPLİKASYON GELİŞTİRİLMESİ İZÜ PRO 05.04.2018
80 ŞEKER PANCARI HAMMADDESİNDEN FONKSİYONEL TATLANDIRICI TOZU ÜRETİMİ VE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İZÜ PRO 05.04.2018
81 TARIMDA VERİMLİLİK İÇİN OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ İZÜ PRO 05.04.2018
82 SENSİZ ''1'' EKSİĞİZ ! İZÜ PRO 11.02.2019
83 HABER ARAMA MOTORU İZÜ PRO 11.02.2019
84 CHİA TOHUMU VE STEVİA TOZU İÇERİKLİ KARALAHANA REÇELİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU İZÜ PRO 11.02.2019
85 SPİRULİNA PLATENSİS TOZUNUN EKMEK ÜRÜNLERİNDE KULLANILMASININ ÜRÜNÜN KİMYASAL, DUYUSAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI İZÜ PRO 11.02.2019
86 AFAZİLİ HASTALAR VE YAKINLARININ UZAKTAN DESTEK PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE İSTEKLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAM DOYUMU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ İZÜ PRO 11.02.2019
87 CEVİZ TESTASI TOZUNUN KARAKTERİZASYONU VE BİSKÜVİ ÜRÜNÜNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İZÜ PRO 11.02.2019
88 HEDEFİ TANIYAN KİLİTLENEN VE TAKİP EDİP İNSANSIZ HAVA ARACI İZÜ PRO 11.02.2019
89 BİODEGRADE KAĞIT ÜRETİMİ İZÜ PRO 11.02.2019
90 SINIFINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ BULUNAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İZÜ PRO 11.02.2019
91 NEWSENDER İZÜ PRO 11.02.2019
92 OTONOM UÇUŞ İZÜ PRO 11.02.2019
93 BEKLEDİĞİMİZ MEYVELER İZÜ PRO 11.02.2019
94 GİTKAP İZÜ PRO 11.02.2019
95 MOR PATATES EKSTRAKTININ DONDURMA ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İZÜ PRO 11.02.2019
96 BİYOAKTİF BİLEŞENLERCE ZENGİNLEŞTİRİLEN GEVREK BARDA ŞEKER YERİNE STEVİA KULANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İZÜ PRO 11.02.2019
97 FİLİKA: PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR SEAFARERS AND THEIR FAMILIES DİĞER 08.10.2018
98 SUPPORTING FAMILIES OF GIFTED CHILDREN AB -
99 METAL BORAT BAZLI NANOTEKNOLOJİK SÜPERHİDROFOBİK, ANTİFOULİNG KAPLAMALAR DİĞER -
100 İİT ÜYESİ ÜLKELERDE TEKÂFÜL SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ DİĞER 20.05.2019
101 MESLEKİ UYGUNLUK MODELİ TÜBİTAK -
102 KARMA EGİTİM Mİ, TEK CİNSİYETLİ EGİTİM Mİ? YENİ BİR EGİTİM MODELİ ÖNERİSİ; TEK CİNSİYETLİ SINIF KARMA OKUL MODELİ TÜBİTAK -
103 NUTRİTİON AND FUNCTİONAL FOODS RESEARCH CENTER AB -
104 MEMBRAN EMÜLSİFİKASYONU YÖNTEMİ İLE YENİLİKÇİ BİYOAKTİF TASIYICILARININ GELİSTİRİLMESİ İÇİN BİTKİSEL PROTEİN FRAKSİYONLARININ SEÇİLMESİ TÜBİTAK -
105 ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN NANOEMÜLSİYON KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI FORMÜLASYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE BU ÜRÜNLERİN ETKİNLİĞİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA İNCELENMESİ TÜBİTAK -
106 TÜRKİYE KÜFLÜ PEYNİRLERİNE HAS KÜFLERİN GENETİK ÖZELLİKLERİNİN VE PENİCİLLİUM ROQUEFORTİ SUŞLARININ MORFOLOJİK VE GENETİK ÇEŞİTLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ TÜBİTAK 27.08.2019
107 TÜSSİDE VERİ ANALİZİ HİZMETİ DİĞER -
108 ARIZA KAYNAKLI ISINMALARIN ELEKTRİKSEL EKİPMANLAR TESPİTİ İÇİN TERMAL KAMERA İŞARETLEME TEKNİĞİ GELİŞTİRİLMESİ (THERMOSİGN) ÜSİ 05.08.2019
109 EKŞİ HAMUR FERMANTASYONUNUN NİŞASTA SİNDİRİLEBİLİRLİĞİNE, MİNERAL VE PROTEİN BİYOERİŞEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK 01.09.2019
110 HELVACIZADE A.Ş. - ÜRÜN TASARIM PROJESİ PAZAR ARAŞTIRMASI ÜSİ 23.01.2019
111 VİOF A.Ş. - TASARRUF AKADEMİ ÜSİ 04.01.2019
112 ÇOCUK GEZEGENİ - BİNA MİMARLIK PROJESİ ÜSİ 01.10.2019
113 ZİRAAT UNVANDA YÜKSELME 3 ÜSİ 06.10.2019
114 APHARMA A.Ş. - PROJE YAZIM DANIŞMANLIĞI ÜSİ 04.10.2019
115 NUVİTA A.Ş. - İZOLASYON, İN-VITRO SEÇIM, İDENTIFIKASYON, DNA EKSTRAKSIYONU, PCR, SEKANSLAMA, FERMENTASYON, SANTRIFUJ, ENKAPSULASYON, LIYOFILIZASYON, STABILITE ÜSİ 01.11.2019
116 MENTAL A.Ş. - YETKİNLİK ANALİZİ ÜSİ 07.06.2019
117 LEVREK (DICENTRARCHUS LABRAX) VE ÇIPURA (SPARUS AURATA) BALIKLARINDA SS-PARVALBUMIN ALERJENLERIN PROTEIN VE GENOMIK SEVIYELERINDE INCELENMESI VE SAGLIK AÇISINDAN RISK
DEGERLENDIRMESI
TÜBİTAK -
118 GELİN TANIŞ OLALIM GSB 15.12.2019
119 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KÜLTÜRLERARASI UYUM PROJESİ GSB -
120 KAHVENIN FARKLI KAVURMA DERECESI VE DEMLEME TEKNIKLERINE BAGLI OLARAK ÖNEMLI KALITE
PARAMETRELERINDEKI DEGISIM VE OLUSAN POTANSIYEL TOKSIKANTLARIN, KOLOREKTAL VE HEPATOSELLÜLER
KARSINOMA HÜCRELERININ PROLIFERASYONU VE MIGRASYONU ÜZERINE ETKISI
TÜBİTAK -
121 OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS IN DIFFERENT LANGUAGES 1: ARCHIVAL DOCUMENTS IN OTTOMAN GREEK (1542-1925) DİĞER -
122 ERKEK TIPI SAÇ DÖKÜLMESININ ÖNLENMESI IÇIN NANOEMÜLSIYON KABAK ÇEKIRDEĞI YAĞI FORMÜLASYONLARININ GELIŞTIRILMESI VE BU ÜRÜNLERIN ETKINLIĞININ IN VITRO KOŞULLARDA İNCELENMESI TÜBİTAK -
123 YOUNG MÜSİAD - Y GENERATİON - ENTREPRENEURSHİP
BRİDGE
ULUSAL AJANS 31.10.2019
124 GIDA ARAŞTIRMALARI, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZİ ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI DİĞER -
125 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNAP SINAV HİZMETİ ÜSİ 21.09.2019
126 BİREVİM A.Ş. TASARRUF ZİRVESİ ÜSİ 31.11.2019
127 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNAP SINAV HİZMETİ 2 ÜSİ 02.03.2020
128 HEYBELİADA AYA NİKOLA AYA VARVARA KİLİSELERİ VE MEKTEPLERİ VAKFI RÖLOVE-RESTİTÜSYON ÜSİ 10.08.2018
129 ZİRAAT KATILIM ÜVANDA YÜKSELME 2 ÜSİ 27.07.2018
130 DELTA V ÜSİ 27.06.2018
131 THY KABİN EKİBİ İŞE ALIM İNGİLİZCE MÜLAKAT HİZMETİ (GÜNLÜK ÜCRETLENDİRME) DİĞER 11.07.2018
132 TKBB TÜRKİYE FAİZSİZ FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI ÜSİ 01.07.2020
133 HARDWARE İN THE LOOP BASED DESİGN, DEVELOPMENT AND VERİFİCATİON OF MULTİ-AGENT SYSTEM (MAS) BASED PROTECTİON FOR A SMART DİSTRİBUTİON NETWORK TÜBİTAK -
134 YÜKSEK GERİLİM HATLARINDA DENETİM IÇİN SÜRÜ ROBOT SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI TÜBİTAK -
135 TOPRAK ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ OLAN PATLAYICILARIN GAMA DEDEKTÖRÜ İLE TESPİT EDİLMESİ PROJESİ ÜSİ -
136 5E TASARIM KOSGEB AR-GE İNOVASYON DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜSİ -
137 18AG017 YENİ NESİ 3 BOYUTLU YAZICI İMALAT TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU DİĞER -