Ulusal Hibe Projeleri Birimi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Ulusal Ar-Ge ve İnovasyon destekleri konusunda detaylı bilgilendirmeye özen göstermekte ve danışmanlık alanında kaliteli bir hizmet anlayışına sahiptir.

Bu kapsamda;

 • Ulusal Hibe Destek Programları ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık,
 • Ulusal hibe programları proje çağrılarının duyurulması,
 • Proje başvurusu ön inceleme,
 • Proje başvurusu ile ilgili revizyonlar,
 • Proje başvuru dokümanlarının eksiksiz temin edilmesi,
 • Ar-Ge destekleri kapsamında proje danışmanlığı ve yönetimi,
 • Proje idari ve mali prosedürleri konusunda danışmanlık,
 • Proje sonuç formlarının oluşturulmasında idari destek hizmetleri sağlanmaktadır.

Ulusal hibe projeleri ağırlıklı olarak devlet destekli veya özel kuruluşların devlet izniyle sağlamış olduğu kaynaklarla kamu ve özel sektöre fon sağlamaktadır. Bu fon sağlayıcı birimler ülkemizde; TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve Bakanlıkların proje destek birimleridir.

Kuruluşlar açtıkları proje çağrı ve duyuru programları ile proje tekliflerini alır ve değerlendirerek proje destek sürecini başlatırlar.

İZU TTO Ulusal Hibe Projeleri birimi, ilgili fon sağlayıcı kuruluşlar ve akademisyenler arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bu kapsamda proje başvuru sahiplerinin, proje başvuru sürecinde şekli ve maddi kural ve esaslara uygun başvuru yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca proje kabulü sonrası süreçte proje ekibine teknik destek vererek projenin başarılı bir şekilde yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamak İZU TTO Ulusal Hibe Projeleri olarak bizi önemli ve farklı kılan bir noktadır.

Ulusal Hibe kuruluşların proje çağrılarına yönelik başvuruların hazırlanmasına ve yönetilmesine destek vermenin yanında akademisyenleri proje çağrılarından haberdar ederek yönlendirme hizmetini yerine getirmeye de çalışmaktadır. İZÜ TTO Ulusal Hibe Projeleri birimi, akademisyenlere, fikirlerini projeye dönüştürme desteği konusunda ulusal fonlardan yararlanmaya yönelik bilgilendirme, tanıtım, proje yazım desteği, proje partneri ve proje yürütme desteklerinin tamamını vererek; akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarına ulusal hibe ve fonlardan destek almalarını sağlayarak, bilim dünyasına katkı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sorumluluklarımız;

 • Üniversitenin tüm alanlarında öğretim üyelerine yönelik ulusal finansman fırsatlarını değerlendirir ve önerir.
 • Fakülte araştırmacılarının hibelerdeki destek ve teklif hükümlerini değerlendirmelerine yardımcı olur; ardından resmi başvuru ile süreci yönetir ya da destekler.
 • Bütçe hazırlar ve formlarla belgelerin tamamlanmasına destek vererek fon kuruluşlarının şartlarının yerine getirilmesine olanak sağlar.
 • Hibe ve sözleşme tekliflerini doğruluk, eksiksizlik ve fon kurallarına, kurum politikalarına uyum bakımından gözden geçirir.
 • Hibelerle ilgili gelişmeleri ve açık fon çağrılarını akademisyenlere duyurur.

Uluslararası Hibe Projeleri Birimi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, ulusal ve uluslararası AR-GE ve inovasyon destekleri konusunda detaylı bilgilendirme ve danışmanlık alanında kaliteli bir hizmet anlayışına sahiptir.

Bu kapsamda; 

 • Ulusal ve Uluslararası Hibe Destek Programları ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık ulusal ve uluslararası hibe programları proje çağrılarının duyurulması, 
 • Proje başvurusu ön inceleme, 
 • Proje başvurusu ile ilgili revizyonlar ,
 • Proje başvuru dokümanlarının eksiksiz temin edilmesi,
 • Ar-Ge destekleri kapsamında proje danışmanlığı ve yönetimi,
 • Proje idari ve mali prosedürleri konusunda danışmanlık,
 • Proje sonuç formlarının oluşturulmasında idari destek hizmetleri sağlanmaktadır. 

Uluslararası hibe projeleri ağırlıklı olarak Avrupa kaynaklı fon kuruluşları olan Horizon (Ufuk) 2020, EUREKA, EUROSTARS, COST, Erasmus+ ve YTB proje çağrıları hakkında ilgili alanlara göre akademisyenlere detaylı bilgi vermektedir. Buradaki esas amaç; uygun çağrıları uygun akademisyenler ile buluşturmaktır.

İZÜ TTO Uluslararası Hibe Projeleri Birimi, akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere fikirlerini projeye dönüştürme desteği konusunda uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik bilgilendirme, proje yazım desteği, projeye uygun partner tespiti ve proje yürütme desteği, birimin hizmetleri arasındadır.

Yapılan bilgilendirmeler sonucu uygun çağrılara uygun kişileri yönlendirmenin yanı sıra projelere katılma konusunda uluslararası bağlantılar edinmek amacıyla AB’de düzenlenen çalıştay, konferans ve proje toplantıları hakkında akademisyenlerimizi bilgilendirmek ve organizasyonlara katılım konusunda fon sağlayan kurumlardan yararlanma hizmeti de verilmektedir.