Fikri Mülkiyet Hakları Birimi

Fikri Haklar, fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel addır. Bu ürünler, insan zekâsı ile ortaya çıkan tüm alanlardaki ürünleri kapsar. 

Fikri mülkiyet hakları; telif hakları ve sınaî haklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Telif hakları kendi içinde dört ana kategoriden oluşur: ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanat eserleri, sinema eserleri (görsel-işitsel eserler). Hususiyet taşıyan bu çalışmalardan doğan haklar münhasıran sahiplerine ait olup, üçüncü kişiler bu hakları izinsiz bir şekilde kullanamaz. 

Sınaî haklar ise patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsayan bir üst kavramdır. Bu haklar; sanayi ve tarımdaki buluş, yenilik, tasarım ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları ile marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretleri taşıyan ürünleri üretmek, satmak ve hizmetleri sunmak gibi yetkileri belirli sürelerle sahiplerinin tekeline bırakan gayri maddi haklardır.

Fikri mülkiyet varlık ve haklarının korunması duyarlı bir bilinç ve farkındalık ile mümkündür. Bu aşamada en büyük yük bilim yuvalarının omuzlarına biner. Bilim yuvalarının başında ise üniversiteler gelir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Haklar Birimi’nin amacı; üniversitemizin araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri başta olmak üzere, Fikri Mülkiyet Haklarının korunması için bütün süreçlerde aktif yer almakta ve bu hususta farkındalık ve tanıtım oluşturma çabalarına destek sağlamaktır. Üniversitemizde yapılan lisanslama ve ticarileştirme hizmetlerinin yanı sıra Fikri Mülkiyet Haklarının korunması konusunda bilinç oluşturmaya çalışan birimimiz, fikri ve sınai haklar kültürünü sağlam temeller üzerine atmaktadır.

Amaçlar;

  • Fikri ve Mülkiyet Haklarının tespit ve bulunmasına yönelik eğitici ve yönlendirici teşvik sisteminin temin edilmesine olanak sağlamak,
  • Fikri ve Mülkiyet Haklarının korunması ve ticarileştirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik tanıtım çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
  • Bilimsel araştırmalar kapsamında fikri hakların korunmasına ve geliştirilmesine destek ve teşvik sağlamak,
  • Araştırma faaliyetleri sırasında teknolojiyi odak alan işbirliklerinde izlenecek esas basamakları belirlemek,
  • Bilimsel araştırma ve iş birliktelikleri sonucunda ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarının; bilimin, insanlığın ve toplumun yararına kullanılmasına imkân yaratılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.