Farkındalık ve Tanıtım Birimi

Tanıtım ve Farkındalık Birimi’nin temel amacı, İZÜ TTO’nun faaliyetlerinin; konuya ilgi duyan araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını sağlamaktır. Teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratarak üniversite – sanayi işbirliklerinde köprü vazifesi görmektir.

Bu doğrultuda İZÜ TTO’da;

 • TTO’nun sosyal medyanın tüm unsurlarının aktif kullanımıyla tanıtımının sağlaması,
 • TTO’nun web sayfası, yazılı ve görsel basın argümanlarının hazırlanması ve güncel tutulması,
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması,
 • Üniversite – Sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 • Sanayicinin TTO hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,
 • TTO projelerin ve sanayi kuruluşlarının veri tabanının oluşturulması,
 • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’ların birebir ziyaretleriyle tarafların farkındalık bilgisini artıracak faaliyetlerin organize edilmesi,
 • Firmalar için projelerde çalışacak akademisyenler kataloğunun hazırlanması ve güncel tutulması,
 • TÜBİTAK, KOSGEB, Ulusal Ajans vb. kurumlardan ulusal ve uluslararası proje ve destek programlarıyla ilgili proje yazımı, proje finansmanı, proje döngüsü ve patent alımı konularında destek almak suretiyle proje yazım çalıştayları düzenlemek,
 • Dış paydaşların düzenlediği etkinliklerin (çalıştay, fuar, toplantı vs.) duyurulması ve onlara katılımın sağlanması,
 • TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması ve takip edilmesi,
 • TTO’nun kurumsal kimlik çalışması faaliyetleri yürütülmektedir.